BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
1 mar 2012

Infoblad mars 2012

2012-03-01 00:00

Styrelsen påminner om årsstämman, som hålls TISDAG 8 MAJ kl 18.00.

Lokal: restaurang Fazer, Lindhagensgatan 126.

Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31 mars.

Den som är intresserad av sitta i styrelsen under komman året, kan höra av sig direkt till valberedningens ordförande: lars.berg@kraftan.se

Samma vecka i maj ordnar också föreningen en STÄDDAG.

Det blir söndag 13:e maj. Vi återkommer om tid och exakt vad vi ska göra, men det blir en del sysslor i gemensamma utrymmen och skötsel av våra gröna ytor samt avslutande korvgrillning. 

Nästa styrelsemöte hålls 3:e april.