BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
25 dec 2018

Slänga julgranen?

2018-12-25 10:00

Detta år beställer samfälligheten ingen egen container. Vi be er istället slänga era julgranar i Stockholms stads uposamlingsplatser, vid Moa Martinssons torg samt vid Lidnersplan. OBS inga granar får lämnas i grovsoprummet!

1 dec 2018

Infoblad december 2018

2018-12-01 09:43

Styrelsen har haft sitt sista möte för året och har en del att meddela:

Provgrävningarna på innergården bekräftade att det gamla tätskiktet tjänat ut och visade att det är problem med avrinningen. Vattnet som samlas riskerar att skada betongen under gården. Vi måste därför ta bort allt som finns på innergården, undersöka och reparera betongen, byta tätskiktet och sedan återställa gården. Detta är ett omfattande arbete som behöver utföras så fort som möjligt. Vi hoppas att det kan ske under vintern/våren för att påverka trivseln så lite som möjligt. Upphandling pågår, och vi återkommer med närmare information så snart vi kan.

Vi har tillsammans med vårt sophämtningsföretag Suez kommit framtill en justerad uppsättning sopkärl, som förhoppningsvis bättre ska passa våra behov. Se till att ni kastar rätt saker i rätt kärl, eftersom de står lite annorlunda än tidigare.

Efter nyår kommer Svefab att bli ny teknisk förvaltare för fastigheterna. Nya uppgifter om telefonnummer och tjänster kommer att anslås och läggas på hemsidan vid årsskiftet. December ut arbetar Valvet, som vanligt.

Styrelsen önskar alla en fin december, med vilsamma helger, och påminner om att släcka stearinljusen när ni lägger er eller lämnar lägenheten!

Nästa styrelsemöte äger rum den 10 januari 2019.