BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
23 aug 2018

Infoblad augusti 2018

2018-08-23 19:40

Styrelsen hälsar alla välkomna tillbaka till vardagen – ett särskilt varmt välkommen till våra nya medlemmar!

Den grupp som ska ge styrelsen förslag på hur trappuppgångarna ska målas om har påbörjat sitt arbete. Vi kommer kommer att planera in detta underhåll i relation till annat som behöver göras under hösten, men det är alltså på gång.

Våra cykel- och barnvagnsrum är fulla och trånga. Vi får helt enkelt hjälpas åt så att alla som behöver kan få plats med cyklar och barnvagnar. Saker som inte används får gärna förvaras i privata förråd.

Vi har under sommaren prövat tidsbegränsad åtkomst till grovsoprummet, och det har fungerat bra (07:00–22:00). Tänk även i fortsättningen på att enbart lämna grovsopor i de kärl som finns, aldrig på golvet.

Vi påminner om att höstens städdag är planerad till söndagen den 21 oktober, med start kl. 11:00.

Garagen kommer att städas efter vintern.

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 september.