BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
19 apr 2019

Städdag med rensning av cykel- och barnvagnsrum

2019-04-19 08:52

Söndagen den 28 april träffas klockan 11.00 på planen mellan hus 16 och 18 (vid infarten till garaget).

Sedan hjälps vi åt med städning och röjning inom- och utomhus. Arbetsuppgifter kommer att delas ut på plats.

OBS! Denna gång kommer vi att rensa i de överfyllda cykel- och barnvagnsrummen. Märk därför din cykel/barnvagn (eller pulka) med blått plastband som finns tillgängligt i respektive rum, senast den 28/4! Även cyklar som står utomhus ska märkas. Allt som inte är märkt 28/4-19 kommer att tas bort. (Omhändertagna prylar, av större värde, kommer att förvaras i 3 månader.)

När arbetet är klart avslutar vi med grillning – föreningen bjuder förstås!

Ta chansen att träffa grannar och lära känna våra hus!

10 apr 2019

Infoblad april 2019

2019-04-10 21:17

Våren är här och det är dags att städa garagen. Så fort datum för städning har bokats kommer information om att flytta ut bilar.

Var noga med att hålla brandgångarna mellan husen fria. Inga bilar får ställas utanför anvisade parkeringsplatser.

I grovsoprummet är det inte tillåtet att lämna större möbler. Mindre möbler ska monteras isär och läggas i sopkärlen. Det är inte tillåtet att fylla ett helt kärl med avfall från exempelvis renovering.

Cykel- och barnvagnsrummen är fulla. Vid vårens städdag, söndagen den 28 april, kommer vi därför att genomföra en rensning. Alla uppmanas att märka sina cyklar, vagnar m.m. inför städdagen.

Undersökning och projektering av tätningsarbetet på innergården pågår. Tyvärr har vi ännu ingen information om tidplan.

Vi påminner om stämman den 21 maj. Motioner ska lämnas till styrelsen senast den 30 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 7 maj 2019.