BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
8 maj 2019

Infoblad maj 2019

2019-05-08 16:31

Stort tack till alla som deltog vid den lyckade och effektiva städdagen! Mer än 20 ägarlösa cyklar och många pulkor rensades ut ur våra cykel- och barnvagnsrum. Pulkorna har lämnats till Stadsmissionen. Cyklarna samt ett par barnvagnar står uppställda mellan hus 16-18. Där står de och väntar på sina ägare fram till slutet av juli och forslas sedan bort.

Vid städdagen planterades blommor i krukor utanför portarna på Olof Dalins väg. Vill du ansvara för att sköta blommorna i sommar? Skicka ett mejl till fastighet@kraftan.styrelseproffset.se

Lördagen den 11 maj går loppet Kungsholmen runt. Detta år springer löparna inte in genom området, utan vänder nere på Kristinebergs strand. Dock blir tillgängligheten till garage begränsad mellan kl. 11.00 och 14.00.

Garagen kommer att städas fredagen den 17 maj, mellan kl. 08.00 och 16.00. Då måste alla bilar vara utflyttade!

Tisdagen den 21 maj hålls ordinarie årsstämma, kl. 18.30 i restaurang Tastory. Kallelse har anslagits och delats ut i alla medlemmars postfack. Vi hoppas se många där!

Nuvarande styrelse har haft sitt sista möte och lämnar nu över till den nya!