BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
27 aug 2019

Nyhetsbrev augusti

2019-08-27 11:38

Nyhetsbrev augusti

Rapport från styrelsemöte.

Höstens städdag äger rum söndagen den 6 oktober, med start kl. 11.00.
Mer information kommer.

I korridorerna till våra förråd ligger det en del bråte som behöver plockas bort.
Har ni lagt något där så plocka gärna bort det igen. Det är ingen gemensam dumpningsplats.
Både korridorer och trapphus ska hållas tomma på grund av brandsäkerheten.

Den 2 september påbörjas renoveringen av vår innergård!
Mer info finns på vår hemsida och i utskickat infoblad.

Under hösten kommer vi införa kompostering i våra soprum.
Medlemmar kommer tilldelas komposteringspåsar till förbrukning.
Mer info kommer närmare implementering. 

Det är dags för en ny stamspolning i föreningen.
Stamspolningen planeras att utföras under hösten.
Mer information kommer.


Nästa styrelsemöte äger rum den 26 september.