BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
19 apr 2019

Städdag med rensning av cykel- och barnvagnsrum

2019-04-19 08:52

Söndagen den 28 april träffas klockan 11.00 på planen mellan hus 16 och 18 (vid infarten till garaget).

Sedan hjälps vi åt med städning och röjning inom- och utomhus. Arbetsuppgifter kommer att delas ut på plats.

OBS! Denna gång kommer vi att rensa i de överfyllda cykel- och barnvagnsrummen. Märk därför din cykel/barnvagn (eller pulka) med blått plastband som finns tillgängligt i respektive rum, senast den 28/4! Även cyklar som står utomhus ska märkas. Allt som inte är märkt 28/4-19 kommer att tas bort. (Omhändertagna prylar, av större värde, kommer att förvaras i 3 månader.)

När arbetet är klart avslutar vi med grillning – föreningen bjuder förstås!

Ta chansen att träffa grannar och lära känna våra hus!