BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Egna installationer

Ni som vill ansöka om ROT avdrag:

Följande uppgifter behövs vid anmälan,

Brf Kräftans Org nr:          769605-6477

Brf namn:                                    Kräftan 1620

Fastighetsbeteckning:                Kräftan 9

-----------

Om du vill göra arkitektoniska förändringar inne i lägenheten så ansvarar du för det helt själv. De förändringar du gör får absolut inte påverka vatten, el, bärande väggar, ventilation eller de gemensamma kanalerna för vatten och avlopp.

All slags renovering eller ombyggnad i lägenheterna behöver meddelas i god tid till styrelsen. Sätt också upp en infolapp i trapphuset till dina grannar i god tid.

Vår förvaltare Svefab kan även hjälpa till med tex byte av blandare och annat fix mot betalning.

Vad gäller utsidan har vi tagit fram lite direktiv och riktlinjer som är beslutade i av styrelsen för att området skall få ett fint och trevligt helhetsintryck.

Lampor i badrummet

Lamporna i de badrumsskåp som är original har lågenergilampor som dessvärre är väldigt dyra att byta när de går sönder och det har dessutom visat sig att de inte är lämpliga att ha på ett ställe där man tänder och släcker ofta. När sedan insatsen för dessa lampor går sönder, vilket den har visat sig göra, är det lämpligt att byta ut den mot en vanlig insats där man kan ha vanliga glödlampor.

Markiser

Sätt gärna upp markiser. De ger ett utmärkt solskydd och området trivsam karaktär.

Följande gäller dock:

För att ge området ett harmoniskt helhetsintryck har styrelsen beslutat att samtliga markiser ska ha enhetlig blå kulör kallad "DC7264 Blå".

Välj manuell markis utan motordrift. Markisen skall fästas direkt på fönstersnickerierna - infästningen skall utföras av fackman.

Persienner

Välj mellanliggande vita persienner som ger gott solskydd och bäst helhetsintryck. Anlita fackman för montage av persienner.

Utvändiga, utanpåliggande persienner tillåtes inte.

Inglasning av balkonger och terrasser, skärmväggar, staket, parabolantenn etc

Sikt från bakomliggande hus via framförliggande byggnaders burspråk och balkonger har studerats noga under projekteringen.

Ett villkor från Stadens sida beträffande utformning av burspråk och balkonger var att inglasning och skärmväggar vid balkonger, terrasser och uteplatser inte får utföras. Man får inte heller göra andra fasta installationer som kan skymma, t.ex. parabolantenner, stora parasoll eller tyg runt balkongräcket.

Dessutom ska påpekas att inglasning i speciella miljöer såsom Krinstinebergs Strand är bygglovspliktiga och att Staden inte kommer att bevilja inglasning.

Uteplatser

Förändring av uteplats får inte ske utan styrelsens godkännande.

Egna installationer

Både av säkerhetsskäl och för att garantin skall gälla är det viktigt att anslutning till vatten och avlopp utförs fackmässigt. Följ fabrikantens anvisningar för montering liksom de regler som gäller för just dina förhållanden.

Vattnet måste stängas av innan maskiner ansluts till vattennätet.

Avstängningsventilen kan vara placerad synlig på vattenledningen eller i ett schakt bakom en inspektionslucka. Om du är osäker så kontakta vår fastighetsförvaltare.

Tvättmaskin, torktumlare

Utrymme för tvättmaskin och torktumlare eller torkskåp finns i badrummet. Att placera tvättmaskinen i köket eller annat utrymme där det inte finns golvbrunn är mycket mer riskabelt ur vattenskadesynpunkt. Det ställer större krav på att tvättmaskinen hålls under uppsikt.

Förberedd anslutning för el, vatten och avlopp finns framdragen. Tvättmaskinsavloppet måste kompletteras med ett vattenlås innan det ansluts till det framdragna avloppet. Vattenlåset finns att köpa hos försäljare av hushållsmaskiner. Torktumlare och torkskåp måste vara av kondenstyp. Evakueringstumlare och evakueringstorkskåp som ansluts till frånluftsventilen får ej installeras, eftersom dessa sätter igen fläktar och ventilationskanaler med ludd på mycket kort tid.

Diskmaskin

Förberedelser är gjorda för diskmaskin. Ett av skåpen bredvid diskbänksskåpet är uttagbart. Ett antal skruvar i skåpsidorna måste demonteras först. Eluttag finns under diskbänken liksom avsättning för vatten och avlopp.

Avstängningsventilen för vattnet är placerad på diskbänksblandaren. Denna skall stå i läge stängd då diskmaskinen inte används.

Spisfläkt/kåpa

Föreningens ventilationssystem är balanserat och intrimmat vid en OVK-kontroll. Om man önskar byta ut sin gamla spiskåpa rekommenderas att en ny spiskåpa installeras med forceringsfunktion enligt den gamla kåpans funktion. Man kan alternativt montera in en kolfilterfläkt under förutsättning att utblåset inte kopplas direkt mot föreningens kanaler. Ett ställbart don måste dock fästas mot föreningens kanal för att begränsa luftutflödet, så att husets balans inte påverkas. Motordrivna köksfläktar som direktkopplas mot föreningens ventilationssystem är inte tillåtna.Dessvärre är urvalet på marknaden väldigt begränsat när det gäller spiskåpor. Det är framförallt Futurum som har det i sitt sortiment. Du kan titta på dem på deras hemsida (klicka i menyn: Produkter, Konsument; markera: "Jag bor i lägenhet", "...med mekanisk ventilation"; klicka på Search). Följande företag har stora delar av sortimentet i sin utställningshall: Futurum Trivsel Kök på Narvavägen 24 i Stockholm.