BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Förvaltning och felanmälan

Teknisk förvaltning

Från och med 1 januari 2019 förvaltas våra hus av Svefab (Svealands Fastighetsteknik AB). 

Felanmälan
Vardagar kl 07.00 - 16.00:
020-544 022

Jour vardagar kl 16.00 - 07.00 samt helgdagar:
020-544 022

OBS! Jourutryckning är dyrt och ska därför endast tillkallas vid akut skada som måste åtgärdas omgående. Kontakta gärna någon i styrelsen först!

Alt. anmälan via e-post: info@svefab.com

Mer info finns på hemsidan: www.svefab.com

Bredband

Ownit

Kundtjänst/support

Tfn. 08-525 07300

Kabel-tv & Internet via kabel-tv

Comhem

Tfn. 020-55 00 00

Hissar

Kone
Ansvarar för felhantering av hissarna.

Felanmälan
Tfn: 0771-50 00 00

Ekonomisk förvaltning

HSB
Frågor betr. avgifter, hyror, panter och överlåtelser.
Tfn: 010 - 442 11 00 (Kund och medlemsservice)
Eller via: hsb.se/stockholm/kontakt

Autogiro
Det finns möjlighet för medlemmarna att betala sin hyra via autogiro. Anslutnings sker enklast via internetbank eller kontakt med HSB Kund och medlemsservice på telefon: 010 - 442 11 00

Pantsättning

Hantering av panter sköts av vår förvaltare HSB. Avnotering/Ändring skickas till:

HSB Stockholm
FE 5409
838 77 FRÖSÖN

Vid pantsättning så tar föreningen ut en avgift som motsvarar 1,0 % av basbeloppet (År 2019 - 465kr). Avgiftens storlek är angiven i våra stadgar under § 14.

Överlåtelse

Skicka alla handlingar (köpekontrakt och ev pantsättningsdokument) direkt till vår förvaltare (HSB). Förvaltaren gör på styrelsens uppdrag en sammanställning och tar även upplysningar på nya medlemmar.

För att hanteringen av handlingarna inte ska fördröjas i onödan är det viktigt att du informerar mäklare, bank och köpare om att alla papper kan mailas till förvaltaren:

service.stockholm@hsb.se

Styrelsen har enligt stadgarna § 11 en månad på sig att behandla en ansökan om medlemskap.

Vid överlåtelse så tar föreningen ut en avgift som motsvarar 2,5 % av basbeloppet (år 2019 - 1163 kr). Den är till för att bekosta arbetet med överlåtelsen till ny medlem. Avgiftens storlek är angiven i våra stadgar under § 14.