Support och felanmälan

Fastighetsskötsel - Svealands Fastighetsteknik AB (Svefab)

Föreningens mark och byggnader förvaltas av Svefab. De kan kontaktas för anmälan av fel som rör fastigheterna, men kan även anlitas privat för hjälp med mindre arbeten och underhåll av lägenheterna.

Telefonnummer för support och felanmälan: 020-544 022

  • Normal arbetstid är vardagar kl 07.00 - 16.00
  • Jourtid är vardagar kl 16.00 - 07.00 samt helgdagar

OBS! Vid beställning av utryckning under jourtid ska styrelsen kontaktas först. Jourutryckning bör endast tillkallas vid akut skada som måste åtgärdas omgående.

Felanmälningar och frågeställningar kan även skickas via e-post: info@svefab.com

Mer info finns på hemsidan: www.svefab.com

 

Låssmed för lägenhetsnycklar - Axlås Solidlås AB

Föreningen har avtal med Axlås Solidlås som är en auktoriserad låssmed. De förvaltar föreningens nyckelsystem och vid behov ska därför lägenhetsnycklar beställas därifrån. För utkvittering av nycklar måste legitimation och bostadsrättsavtal medtas. Axlås Solidlås finns i Begelås lokaler på Västmannagatan 31.

Telefonnummer för beställningar och support: 08-34 08 50 (utanför arbetstid nås de på jourtelefon 08-660 26 60)

Observera att föreningen inte har några extranycklar till lägenheterna. Vid utelåsning bör Axlås Solidlås kontaktas. Nyckelbeställningar och andra låssmedskostnader bekostas av medlem och inte av föreningen.


Bredband - Ownit AB

Föreningens bredband och IP-telefoni levereras av Ownit.

Telefonnummer för kundtjänst och support: 08-525 07300

Hemsida: https://www.ownit.se/kundservi...


Kabel-tv & Internet via kabel-tv - Tele2 AB

Föreningens kabel-tv levereras av Tele2.

Telefonnummer för kundtjänst och support: 90 222

Hemsida: https://www.tele2.se/kundservi...


Hissar - Elevate Stockholm AB

Elevate ansvarar för löpande underhåll och reparation av våra hissar.

Telefonnummer för felanmälan (dygnet runt): 0735-01 19 23Ekonomisk förvaltning - HSB Stockholm

HSB hanterar föreningens ekonomi och svarar på frågor beträffande avgifter, lokalhyror, pantsättningar och överlåtelser.

Telefonnummer för kund och medlemsservice: 010 - 442 11 00

Hemsida: https://www.hsb.se/stockholm/o...

 

Autogiro
Det finns möjlighet för föreningens medlemmar att betala sin medlemsavgift varje månad via autogiro. Anslutning sker enklast via internetbank eller kontakt med HSB

 

Panter
Avnoteringar och ändringar skickas till:

HSB Stockholm
FE 5409
838 77 FRÖSÖN

Vid pantsättning tar föreningen ut en avgift som motsvarar 1 % av ett prisbasbelopp (År 2022 - 483kr). Avgiftens storlek är angiven i våra stadgar under § 14.

 

Överlåtelser
Överlåtelsehandlingar (köpekontrakt och eventuella pantsättningsdokument) skickas direkt till föreningens ekonomiska förvaltare (HSB). Förvaltaren gör på styrelsens uppdrag en sammanställning och tar även upplysningar på nya medlemmar.

För att hanteringen av handlingarna inte ska fördröjas i onödan är det viktigt att du informerar mäklare, bank och köpare om att alla papper kan mailas till förvaltaren: service.stockholm@hsb.se

Styrelsen har enligt § 11 i föreningsstadgarna en månad på sig att behandla en ansökan om medlemskap.

Vid överlåtelser tar föreningen ut en avgift som motsvarar 2,5 % av ett prisbasbelopp (år 2022 - 1208 kr). Avgiften bekostar arbetet med överlåtelsen och är angiven i föreningens stadgar under § 14.