BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Nyheter

18 sep 2021

Nyhetsblad 6

2021-09-18 10:54

Nyhetsblad

Rapport från styrelsemöte 13 september 2021

Städdagen går av stapeln söndag den 17 oktober kl 11. Efter väl förrättat värv träffas vi på gården för att grilla korv.

Vi uppmanar alla att inte mata varken djur eller fåglar på balkongerna p g a nedskräpning och viss förstörelse.

Våra hissar skall renoveras under våren med början vecka 6. Hissarna moderniseras i tur och ordning under drygt tre veckor och kommer under arbetets gång att vara obrukbara. Detta sker enligt följande schema:

Hus 16, vecka 6-9.

Hus 18, vecka 10-13.

Hus 20, vecka 13-16

Slutbesiktning i vecka 17.

Styrelsen har gått sin årliga fastighetssyn och det gör vi för att hålla oss uppdaterade i förhållande till vår underhållsplan. Inga akuta ärenden uppmärksammades vid detta tillfälle.

Föreningen har ett nytt medlemsforum på vår hemsida. Logga in på www.kraftan.se för att ta kontakt och diskutera med era grannar. Kom ihåg att hålla god ton och ta hänsyn till alla medlemmar i era inlägg.

Tele 2, vår leverantör av TV-kanaler, gör ändringar i sitt grundutbud av kanaler. Från och med den 31 oktober kommer TV6 att ersättas av TV10. Vill man kunna se på TV6 måste man därmed i fortsättningen köpa ett utvidgat abonnemang av Tele2

//Styrelsen

25 aug 2021

Nyhetsbrev augusti

2021-08-25 09:17

Rapport från styrelsemöte 17/8 2021

Brandvarnare
Fastighetsgruppen har valt ut en brandvarnare som kommer att köpas in och distribueras till de som skrev upp sig på listan på årsstämman. OBS! Det är alla bostadsrättsinnehavares ansvar att med jämna mellanrum säkerställa att brandvarnaren är funktionsduglig.

Köplatser
På vår hemsida finns numera en särskild medlemssida som kräver inloggning, där bl a information om köplatser publiceras. Använd den e-postadress ni har registrerat hos föreningen och skapa ett eget lösenord genom att klicka på länken ”logga in” på www.kraftan.se.

Parkering
På gården mellan hus 16 och 18 är det inte tillåtet att parkera längre tid utan endast för i –och urlastning av bil.

Städdag
Söndagen den 17 oktober äger höstens städdag rum. Vi träffas på gården mellan hus 16 och 18 kl 11. Mer info kommer.

Nästa styrelsemöte är den 13 september 2021.

/Styrelsen Brf Kräftan 1620

11 jun 2021

Nyhetsbrev juni

2021-06-11 15:35

Rapport från stämman

Onsdagen den 26 maj ägde årets ordinarie föreningsstämma rum. Protokollet finns på vår hemsida www.kraftan.se. Där finns också årsredovisningen för 2020.

Tack för en trevlig stämma trots att vi inte hade vädret på vår sida!

De viktigaste punkterna:
Fyra nya styrelseledamöter valdes in. Styrelsen 2021-2022 består av:

  • Torvald Thedeen (hus 16)
  • Marianne Knaust (hus 16)
  • Mikaela Wegler (suppleant, hus 20)
  • Max Lidgard (hus 20)
  • Martin Björgell (ny, hus 18)
  • Annika Forsberg (ny, hus 18)
  • Carl Lundberg (ny, hus 18)
  • Maria Nyberg (ny, hus 20)


Vi har två mer omfattande, kommande renoveringar i underhållsplanen.
Modernisering av hissarna ligger som nästa stora kommande projekt. Avtal med entreprenör är klart och arbetet väntas pågå under 2021-2022. Detta medför ett driftstopp på ca 3 veckor.

Ett antal garagepelare är i behov av stomförstärkning på grund av korrosionsutfällningar. Byggstart ej fastställd.

Vi vill passa på att önska er alla en härlig sommar!

Nästa styrelsemöte äger rum 17 augusti 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.

29 apr 2021

Nyhetsbrev april

2021-04-29 12:39

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

Stort tack till alla som deltog på vårens städdag!

Omarkerade cyklar o.d från rensningen förvaras fram till den 18 juli mellan hus 16 och 18, sedan kommer de doneras till välgörenhet. Kontakta styrelsen snarast om din cykel hamnat här och ni vill ha den tillbaka.

Vi har noterat att ett antal lampor i trapphusen ej fungerar.
Nya är beställda och byte är på gång.

Vi har fått objudna gäster som letar sig in i våra fastigheter och bygger bo. Snälla sluta mata ekorrarna från balkongen.

Vi påminner om stämman den 26 maj. Årets stämma sker utomhus på föreningen innergård. Se kallelse för mer information.

På stämman kommer vi skriva upp en lista på de som önskar få en ny brandvarnare och denna kommer senare att beställas och levereras till medlem.

Nästa styrelsemöte äger rum i augusti 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.

26 mar 2021

Nyhetsbrev mars

2021-03-26 00:00

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har godkänts!

Tack alla medlemmar för ett bra samarbete!

Vårens städdag söndagen den 18 april kl 11.

Cykel-och barnvagnsrummen är fulla. Vi kommer att genomföra en rensning. Alla uppmanas att märka sina cyklar, vagnar m.m. inför städdagen. Mer info snart i din mail.

Vi vill även passa på att vädja till er som sällan eller aldrig använder era cyklar/vagnar att lämna plats åt dem som behöver.

Lösa föremål i trapphus och i förrådsgångar kommer att slängas.

Kan ni inte delta på städdagen just detta datum?
Hör av er om ni vill bidra på annat sätt. styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se

Städdagen avslutas med traditionell grillning på vår fina innergård.

Vi påminner om stämman den 26 maj. Motioner kan lämnas till styrelsen senast den 26 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 april 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.

26 feb 2021

Nyhetsbrev februari

2021-02-26 09:35

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

Vi har för 2021 gått med i organisationen bostadsrätterna! Där kan du som medlem hitta mycket information gällande bostadsrätter.

Logga in på www.bostadsratterna.se

Användarnamn: brf-kräftan-1620

Lösenord : 1670418

En tidning kommer även i er brevlåda varje kvartal.

Får ni inte mail från oss? Vi har upptäckt att några av er har en gammal mailadress. Om ni misstänker att ni missar information,

skicka in nya uppgifter till sekreterare@kraftan.styrelseproffset.se så uppdaterar vi din info.

Vi beklagar att hissarna har strulat mycket senaste tiden. Inspektion av hissarna är gjorda, reservdelar har bytts ut och vi har påbörjat ett anbudsförfarande att modernisera hissarna.

Bostadsinnehavaren ansvarar för termostaterna på elementen. Om elementen är kalla kan det bero på dåligt flöde in i dem. Vrid på termostaten flera gånger för att smörja flödet. Elementet kan även behöva luftas. Vid behov av hjälp går det att kontakta Svefab.

(som bekostas av medlemmen)

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 mars 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.

22 jan 2021

Nyhetsbrev januari

2021-01-22 10:39

Rapport från styrelsemöte

Vi har behövt hantera ett stopp i avloppet förra veckan. Kom ihåg att i toaletten får endast toalettpapper (och kiss och bajs) spolas ner.
Allt annat orsakar stopp. Observera att hushållspapper inte är att jämföra med toalettpapper! Andra exempel på produkter som skapar stora problem och stopp är våtservetter, tamponger, tops, plåster och bindor.

Söndagen den 18 april äger vårens städdag rum!

Vi kommer att genomföra en rensning av övergivna cyklar, barnvagnar och pulkor. Inför städdagen bör ni därför märka era tillhörigheter. Påminnelse och närmare anvisning kommer!

Det finns två lediga kajakplatser i vårt källarförråd. 128kr/månad per plats. Är du intresserad? Maila då garage@kraftan.styrelseproffset.se

Årsstämman är inbokad till den 26 maj kl 19.00
Mer info gällande mötesplats kommer senare.

Vill du skicka in en motion till åretsstämman? Skicka i så fall in den till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se

Regler för garageplatserna har reviderats.

Korttidsutlåning av sin plats är okej, med en maxperiod på 3 månader och ett fåtal gånger per år. Utlåning ska även anmälas till styrelsen.

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 februari 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.

25 dec 2020

Nyhetsbrev december

2020-12-25 09:22

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

Några kärl i soprummen byts ut! Vi stuvar om och ersätter till större kärl för att möta de ökade platsbehovet av papper och plast.

Tack alla medlemmar som svarade på enkäten gällande vårt grovsoprum. Av totalt 260 hushåll inom samfälligheten har enkäten besvarats av 202 hushåll, vilket ger en svarsfrekvens på totalt 78%

Procent av alla avgivna svar: Kräftan 31%, M1-35%, M2-27% och M3-7%

Svarsfrekvens per Brf: Kräftan 83%, M1 85%, M2 60% och M3 100%

Vi har fått många svar på den öppna frågan. Många har kommit med kreativa och reella förslag på lösningar och förändringar som kan bidra till ett bättre nyttjande och ordning i grovsoprummet.

Utredning och förslag skickas till alla brf-styrelser i januari och då får också alla boende ta del av enkätresultatet.

Julgranar får inte slängas i grovsoprummet. Kommunens insamlingsplatser kommer finnas på Moa Martinssons torg och Lidnersplan

Styrelsen önskar alla en fin december, med vilsamma helger, och vill påminna om att släcka stearinljusen när ni lägger er eller lämnar lägenheten! Passa även på att testa batterierna i er brandvarnare.

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 januari 2021.

VI VILL PASSA PÅ ATT ÖNSKA ER ALLA EN RIKTIGT

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

//Styrelsen Brf kräftan 1620

22 okt 2020

Nyhetsbrev oktober

2020-10-22 20:15

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

I samband med flytten till digitala tv-kanaler erbjuds tjänsten com hem play kostnadsfritt. Du kan bland annat streama från hela EU
samt nyttja på fler enheter. För mer info se https://www.comhem.se/tv/comhemplay

Vi kämpar fortfarande med flugor i soprummen. Kom ihåg att knyta både hushållssoporna och era avfallspåsar. Om avfallspåsen är fuktig, lägg den i en extra påse.

Det kvarstår några justeringar för att vi ska få en godkänd OVK. Medlemmar som berörs kontaktas separat.

Reparationen av skadan på garageinfarten i hus 20 planeras påbörjas 27 oktober.

Fredag den 23 oktober kommer ni få en enkät på er mail. Enkäten handlar om grovsoprummet och dess framtid. Det är väldigt viktigt att ni svarar på enkäten.

Stort tack till alla medlemmar som var med på städdagen!

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 november

// Styrelsen

18 sep 2020

Nyhetsbrev september

2020-09-18 22:41

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

I nästa vecka går vi runt och delar ut nya matavfallspåsar i era tidningsställ. Vill ni inte ha fler? Hör i så fall av er till styrelsen.

Vi har problem med mycket flugor i våra soprum, vi har sköljt och städat ut men de kommer tillbaka. Snälla knyt igen soppåsar och vik igen era matavfallspåsar innan de slängs i soprummet.

Söndagen den 11 oktober äger höstens städdag rum! Vi träffas klockan 11.00 mellan hus 16 och 18. Traditionsenligt avslutar vi med en grillning på vår nya innergård. Lösa föremål i trapphus och i förrådsgångar kommer då att slängas. Kan ni inte delta just detta datum? Hör av er om ni vill bidra på annat sätt. Utemöblerna behöver exempelvis oljas in.

Hej ni som tidigare suttit i styrelsen, sitter ni möjligtvis på några viktiga styrelsedokument? Vänligen hör av dig till oss i så fall.

Vi efterlyser engagerade medlemmar för en trivselgrupp i föreningen. Anmäl intresse till styrelse@kraftan.styrelseproffset.se

Nästa styrelsemöte äger rum den 20 oktober

// Styrelsen