Nyheter

19 jan 2022

Nyhetsblad 1, januari 2022

2022-01-19 16:16

Nyhetsblad 1

Viktig information till alla boende i brf Kräftan 1620.

Tyvärr har några ekorrar byggt bo under taket på hus 20. Uppmärksamma grannar har sett ekorrarna klättra på fasaden och de har även tagit sig in på balkonger. Får vi inte bort djuren kan de göra stor skada eftersom de är gnagare och kan förstöra tätskikt, isolering, elkablar och t o m stora träbjälkar. De kan också föra med sig andra skadeinsekter.

För att inte locka djuren till våra hus ber vi alla att omedelbart sluta med all slags fågelmatning eller liknande.

Det behövs förstås även långsiktiga åtgärder och vi jobbar på det. Vi tackar för visad förståelse.


Vi påminner också om att våra hissar skall moderniseras under våren med början vecka 6. Hissarna moderniseras i tur och ordning under drygt tre veckor, och kommer under arbetets gång att vara obrukbara, enligt följande schema:

Hus 16, 9 februari - 4 mars

Hus 18, 7 mars - 29 mars

Hus 20, 30 mars - 22 april

Slutbesiktning sker under vecka 17.

// Styrelsen

8 dec 2021

Nyhetsblad december 2021

2021-12-08 20:27

Nyhetsblad

Rapport från styrelsemöte 6 december

För att upprätthålla en god brandsäkerhet uppmanas alla medlemmar att :

 • Hålla trapphusen fria från mattor, lyktor och annat;
 • Hålla förrådsgångarna fria från saker så att dessa är framkomliga;
 • Inte förvara annat är fordonet i garaget, dvs däck, utrustning, vätskor, takboxar m.m. får ej förvaras i garaget; och
 • Hålla levande ljus under uppsikt.

Var vänlig att lämna din gran på kommunens uppsamlingsplats, närmast till hands är Moa Martinssons torg.


Kommande hissrenovering

Vi påminner om att våra hissar skall renoveras under våren med början vecka 6. Hissarna moderniseras i tur och ordning under drygt tre veckor och kommer under arbetets gång att vara obrukbara. Detta sker enligt följande schema:

Hus 16, vecka 6 - 9 (9 februari - 4 mars)

Hus 18, vecka 10 - 13 (7 mars - 29 mars)

Hus 20, vecka 13 - 16 (30 mars - 22 april)

Slutbesiktning sker under vecka 17.


Vi i styrelsen vill också passa på att önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

// Styrelsen

31 okt 2021

Nyhetsblad oktober 2021

2021-10-31 11:21

Nyhetsblad

Rapport från styrelsemöte 25 oktober

Styrelsen vill tacka alla som har varit med och städat i våra hus! Det utfördes även uppgifter innan och efter städdagen av medlemmar som inte kunde vara med vid det tillfället.

Garantibesiktningen av vår innegård är nu genomförd med endast smärre anmärkningar vilka kommer att åtgärdas av Aronssons. Vi har fem års garanti på detta arbete.

Vi påminner om att våra hissar skall renoveras under våren med början vecka 6. Hissarna moderniseras i tur och ordning under drygt tre veckor och kommer under arbetets gång att vara obrukbara. Detta sker enligt följande schema:

Hus 16, vecka 6-9.

Hus 18, vecka 10-13.

Hus 20, vecka 13-16

Slutbesiktning i vecka 17.

Styrelsen vill uppmana alla att se till att matpåsarna stängs igen ordentligt och att de inte fylls till mer än hälften. Allt för att kunna ha god ordning i våra soprum och undvika dålig lukt och flugor.

Till sist är det viktigt med fungerande brandvarnare och att iaktta försiktighet med levande ljus framöver.

//Styrelsen

18 sep 2021

Nyhetsblad september 2021

2021-09-18 10:54

Nyhetsblad

Rapport från styrelsemöte 13 september 2021

Städdagen går av stapeln söndag den 17 oktober kl 11. Efter väl förrättat värv träffas vi på gården för att grilla korv.

Vi uppmanar alla att inte mata varken djur eller fåglar på balkongerna p g a nedskräpning och viss förstörelse.

Våra hissar skall renoveras under våren med början vecka 6. Hissarna moderniseras i tur och ordning under drygt tre veckor och kommer under arbetets gång att vara obrukbara. Detta sker enligt följande schema:

Hus 16, vecka 6-9.

Hus 18, vecka 10-13.

Hus 20, vecka 13-16

Slutbesiktning i vecka 17.

Styrelsen har gått sin årliga fastighetssyn och det gör vi för att hålla oss uppdaterade i förhållande till vår underhållsplan. Inga akuta ärenden uppmärksammades vid detta tillfälle.

Föreningen har ett nytt medlemsforum på vår hemsida. Logga in på www.kraftan.se för att ta kontakt och diskutera med era grannar. Kom ihåg att hålla god ton och ta hänsyn till alla medlemmar i era inlägg.

Tele 2, vår leverantör av TV-kanaler, gör ändringar i sitt grundutbud av kanaler. Från och med den 31 oktober kommer TV6 att ersättas av TV10. Vill man kunna se på TV6 måste man därmed i fortsättningen köpa ett utvidgat abonnemang av Tele2

//Styrelsen

25 aug 2021

Nyhetsbrev augusti 2021

2021-08-25 09:17

Rapport från styrelsemöte 17/8 2021

Brandvarnare
Fastighetsgruppen har valt ut en brandvarnare som kommer att köpas in och distribueras till de som skrev upp sig på listan på årsstämman. OBS! Det är alla bostadsrättsinnehavares ansvar att med jämna mellanrum säkerställa att brandvarnaren är funktionsduglig.

Köplatser
På vår hemsida finns numera en särskild medlemssida som kräver inloggning, där bl a information om köplatser publiceras. Använd den e-postadress ni har registrerat hos föreningen och skapa ett eget lösenord genom att klicka på länken ”logga in” på www.kraftan.se.

Parkering
På gården mellan hus 16 och 18 är det inte tillåtet att parkera längre tid utan endast för i –och urlastning av bil.

Städdag
Söndagen den 17 oktober äger höstens städdag rum. Vi träffas på gården mellan hus 16 och 18 kl 11. Mer info kommer.

Nästa styrelsemöte är den 13 september 2021.

/Styrelsen Brf Kräftan 1620

11 jun 2021

Nyhetsbrev juni 2021

2021-06-11 15:35

Rapport från stämman

Onsdagen den 26 maj ägde årets ordinarie föreningsstämma rum. Protokollet finns på vår hemsida www.kraftan.se. Där finns också årsredovisningen för 2020.

Tack för en trevlig stämma trots att vi inte hade vädret på vår sida!

De viktigaste punkterna:
Fyra nya styrelseledamöter valdes in. Styrelsen 2021-2022 består av:

 • Torvald Thedeen (hus 16)
 • Marianne Knaust (hus 16)
 • Mikaela Wegler (suppleant, hus 20)
 • Max Lidgard (hus 20)
 • Martin Björgell (ny, hus 18)
 • Annika Forsberg (ny, hus 18)
 • Carl Lundberg (ny, hus 18)
 • Maria Nyberg (ny, hus 20)


Vi har två mer omfattande, kommande renoveringar i underhållsplanen.
Modernisering av hissarna ligger som nästa stora kommande projekt. Avtal med entreprenör är klart och arbetet väntas pågå under 2021-2022. Detta medför ett driftstopp på ca 3 veckor.

Ett antal garagepelare är i behov av stomförstärkning på grund av korrosionsutfällningar. Byggstart ej fastställd.

Vi vill passa på att önska er alla en härlig sommar!

Nästa styrelsemöte äger rum 17 augusti 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.

29 apr 2021

Nyhetsbrev april 2021

2021-04-29 12:39

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

Stort tack till alla som deltog på vårens städdag!

Omarkerade cyklar o.d från rensningen förvaras fram till den 18 juli mellan hus 16 och 18, sedan kommer de doneras till välgörenhet. Kontakta styrelsen snarast om din cykel hamnat här och ni vill ha den tillbaka.

Vi har noterat att ett antal lampor i trapphusen ej fungerar.
Nya är beställda och byte är på gång.

Vi har fått objudna gäster som letar sig in i våra fastigheter och bygger bo. Snälla sluta mata ekorrarna från balkongen.

Vi påminner om stämman den 26 maj. Årets stämma sker utomhus på föreningen innergård. Se kallelse för mer information.

På stämman kommer vi skriva upp en lista på de som önskar få en ny brandvarnare och denna kommer senare att beställas och levereras till medlem.

Nästa styrelsemöte äger rum i augusti 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.

26 mar 2021

Nyhetsbrev mars 2021

2021-03-26 00:00

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har godkänts!

Tack alla medlemmar för ett bra samarbete!

Vårens städdag söndagen den 18 april kl 11.

Cykel-och barnvagnsrummen är fulla. Vi kommer att genomföra en rensning. Alla uppmanas att märka sina cyklar, vagnar m.m. inför städdagen. Mer info snart i din mail.

Vi vill även passa på att vädja till er som sällan eller aldrig använder era cyklar/vagnar att lämna plats åt dem som behöver.

Lösa föremål i trapphus och i förrådsgångar kommer att slängas.

Kan ni inte delta på städdagen just detta datum?
Hör av er om ni vill bidra på annat sätt. styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se

Städdagen avslutas med traditionell grillning på vår fina innergård.

Vi påminner om stämman den 26 maj. Motioner kan lämnas till styrelsen senast den 26 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 april 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.

26 feb 2021

Nyhetsbrev februari 2021

2021-02-26 09:35

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

Vi har för 2021 gått med i organisationen bostadsrätterna! Där kan du som medlem hitta mycket information gällande bostadsrätter.

Logga in på www.bostadsratterna.se

Användarnamn: brf-kräftan-1620

Lösenord : 1670418

En tidning kommer även i er brevlåda varje kvartal.

Får ni inte mail från oss? Vi har upptäckt att några av er har en gammal mailadress. Om ni misstänker att ni missar information,

skicka in nya uppgifter till sekreterare@kraftan.styrelseproffset.se så uppdaterar vi din info.

Vi beklagar att hissarna har strulat mycket senaste tiden. Inspektion av hissarna är gjorda, reservdelar har bytts ut och vi har påbörjat ett anbudsförfarande att modernisera hissarna.

Bostadsinnehavaren ansvarar för termostaterna på elementen. Om elementen är kalla kan det bero på dåligt flöde in i dem. Vrid på termostaten flera gånger för att smörja flödet. Elementet kan även behöva luftas. Vid behov av hjälp går det att kontakta Svefab.

(som bekostas av medlemmen)

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 mars 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.

22 jan 2021

Nyhetsbrev januari 2021

2021-01-22 10:39

Rapport från styrelsemöte

Vi har behövt hantera ett stopp i avloppet förra veckan. Kom ihåg att i toaletten får endast toalettpapper (och kiss och bajs) spolas ner.
Allt annat orsakar stopp. Observera att hushållspapper inte är att jämföra med toalettpapper! Andra exempel på produkter som skapar stora problem och stopp är våtservetter, tamponger, tops, plåster och bindor.

Söndagen den 18 april äger vårens städdag rum!

Vi kommer att genomföra en rensning av övergivna cyklar, barnvagnar och pulkor. Inför städdagen bör ni därför märka era tillhörigheter. Påminnelse och närmare anvisning kommer!

Det finns två lediga kajakplatser i vårt källarförråd. 128kr/månad per plats. Är du intresserad? Maila då garage@kraftan.styrelseproffset.se

Årsstämman är inbokad till den 26 maj kl 19.00
Mer info gällande mötesplats kommer senare.

Vill du skicka in en motion till åretsstämman? Skicka i så fall in den till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se

Regler för garageplatserna har reviderats.

Korttidsutlåning av sin plats är okej, med en maxperiod på 3 månader och ett fåtal gånger per år. Utlåning ska även anmälas till styrelsen.

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 februari 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.

Kalender
 • Hissmodernisering hus 16
  2022-02-09
 • Hissmodernisering hus 18
  2022-03-07
 • Hissmodernisering hus 20
  2022-03-30
 • Slutbesiktning av hissar
  2022-04-25