BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Nyheter

29 apr 2021

Nyhetsbrev april

2021-04-29 12:39

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

Stort tack till alla som deltog på vårens städdag!

Omarkerade cyklar o.d från rensningen förvaras fram till den 18 juli mellan hus 16 och 18, sedan kommer de doneras till välgörenhet. Kontakta styrelsen snarast om din cykel hamnat här och ni vill ha den tillbaka.

Vi har noterat att ett antal lampor i trapphusen ej fungerar.
Nya är beställda och byte är på gång.

Vi har fått objudna gäster som letar sig in i våra fastigheter och bygger bo. Snälla sluta mata ekorrarna från balkongen.

Vi påminner om stämman den 26 maj. Årets stämma sker utomhus på föreningen innergård. Se kallelse för mer information.

På stämman kommer vi skriva upp en lista på de som önskar få en ny brandvarnare och denna kommer senare att beställas och levereras till medlem.

Nästa styrelsemöte äger rum i augusti 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.

26 mar 2021

Nyhetsbrev mars

2021-03-26 00:00

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har godkänts!

Tack alla medlemmar för ett bra samarbete!

Vårens städdag söndagen den 18 april kl 11.

Cykel-och barnvagnsrummen är fulla. Vi kommer att genomföra en rensning. Alla uppmanas att märka sina cyklar, vagnar m.m. inför städdagen. Mer info snart i din mail.

Vi vill även passa på att vädja till er som sällan eller aldrig använder era cyklar/vagnar att lämna plats åt dem som behöver.

Lösa föremål i trapphus och i förrådsgångar kommer att slängas.

Kan ni inte delta på städdagen just detta datum?
Hör av er om ni vill bidra på annat sätt. styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se

Städdagen avslutas med traditionell grillning på vår fina innergård.

Vi påminner om stämman den 26 maj. Motioner kan lämnas till styrelsen senast den 26 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 april 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.

26 feb 2021

Nyhetsbrev februari

2021-02-26 09:35

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

Vi har för 2021 gått med i organisationen bostadsrätterna! Där kan du som medlem hitta mycket information gällande bostadsrätter.

Logga in på www.bostadsratterna.se

Användarnamn: brf-kräftan-1620

Lösenord : 1670418

En tidning kommer även i er brevlåda varje kvartal.

Får ni inte mail från oss? Vi har upptäckt att några av er har en gammal mailadress. Om ni misstänker att ni missar information,

skicka in nya uppgifter till sekreterare@kraftan.styrelseproffset.se så uppdaterar vi din info.

Vi beklagar att hissarna har strulat mycket senaste tiden. Inspektion av hissarna är gjorda, reservdelar har bytts ut och vi har påbörjat ett anbudsförfarande att modernisera hissarna.

Bostadsinnehavaren ansvarar för termostaterna på elementen. Om elementen är kalla kan det bero på dåligt flöde in i dem. Vrid på termostaten flera gånger för att smörja flödet. Elementet kan även behöva luftas. Vid behov av hjälp går det att kontakta Svefab.

(som bekostas av medlemmen)

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 mars 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.

22 jan 2021

Nyhetsbrev januari

2021-01-22 10:39

Rapport från styrelsemöte

Vi har behövt hantera ett stopp i avloppet förra veckan. Kom ihåg att i toaletten får endast toalettpapper (och kiss och bajs) spolas ner.
Allt annat orsakar stopp. Observera att hushållspapper inte är att jämföra med toalettpapper! Andra exempel på produkter som skapar stora problem och stopp är våtservetter, tamponger, tops, plåster och bindor.

Söndagen den 18 april äger vårens städdag rum!

Vi kommer att genomföra en rensning av övergivna cyklar, barnvagnar och pulkor. Inför städdagen bör ni därför märka era tillhörigheter. Påminnelse och närmare anvisning kommer!

Det finns två lediga kajakplatser i vårt källarförråd. 128kr/månad per plats. Är du intresserad? Maila då garage@kraftan.styrelseproffset.se

Årsstämman är inbokad till den 26 maj kl 19.00
Mer info gällande mötesplats kommer senare.

Vill du skicka in en motion till åretsstämman? Skicka i så fall in den till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se

Regler för garageplatserna har reviderats.

Korttidsutlåning av sin plats är okej, med en maxperiod på 3 månader och ett fåtal gånger per år. Utlåning ska även anmälas till styrelsen.

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 februari 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.

25 dec 2020

Nyhetsbrev december

2020-12-25 09:22

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

Några kärl i soprummen byts ut! Vi stuvar om och ersätter till större kärl för att möta de ökade platsbehovet av papper och plast.

Tack alla medlemmar som svarade på enkäten gällande vårt grovsoprum. Av totalt 260 hushåll inom samfälligheten har enkäten besvarats av 202 hushåll, vilket ger en svarsfrekvens på totalt 78%

Procent av alla avgivna svar: Kräftan 31%, M1-35%, M2-27% och M3-7%

Svarsfrekvens per Brf: Kräftan 83%, M1 85%, M2 60% och M3 100%

Vi har fått många svar på den öppna frågan. Många har kommit med kreativa och reella förslag på lösningar och förändringar som kan bidra till ett bättre nyttjande och ordning i grovsoprummet.

Utredning och förslag skickas till alla brf-styrelser i januari och då får också alla boende ta del av enkätresultatet.

Julgranar får inte slängas i grovsoprummet. Kommunens insamlingsplatser kommer finnas på Moa Martinssons torg och Lidnersplan

Styrelsen önskar alla en fin december, med vilsamma helger, och vill påminna om att släcka stearinljusen när ni lägger er eller lämnar lägenheten! Passa även på att testa batterierna i er brandvarnare.

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 januari 2021.

VI VILL PASSA PÅ ATT ÖNSKA ER ALLA EN RIKTIGT

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

//Styrelsen Brf kräftan 1620

22 okt 2020

Nyhetsbrev oktober

2020-10-22 20:15

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

I samband med flytten till digitala tv-kanaler erbjuds tjänsten com hem play kostnadsfritt. Du kan bland annat streama från hela EU
samt nyttja på fler enheter. För mer info se https://www.comhem.se/tv/comhemplay

Vi kämpar fortfarande med flugor i soprummen. Kom ihåg att knyta både hushållssoporna och era avfallspåsar. Om avfallspåsen är fuktig, lägg den i en extra påse.

Det kvarstår några justeringar för att vi ska få en godkänd OVK. Medlemmar som berörs kontaktas separat.

Reparationen av skadan på garageinfarten i hus 20 planeras påbörjas 27 oktober.

Fredag den 23 oktober kommer ni få en enkät på er mail. Enkäten handlar om grovsoprummet och dess framtid. Det är väldigt viktigt att ni svarar på enkäten.

Stort tack till alla medlemmar som var med på städdagen!

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 november

// Styrelsen

18 sep 2020

Nyhetsbrev september

2020-09-18 22:41

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

I nästa vecka går vi runt och delar ut nya matavfallspåsar i era tidningsställ. Vill ni inte ha fler? Hör i så fall av er till styrelsen.

Vi har problem med mycket flugor i våra soprum, vi har sköljt och städat ut men de kommer tillbaka. Snälla knyt igen soppåsar och vik igen era matavfallspåsar innan de slängs i soprummet.

Söndagen den 11 oktober äger höstens städdag rum! Vi träffas klockan 11.00 mellan hus 16 och 18. Traditionsenligt avslutar vi med en grillning på vår nya innergård. Lösa föremål i trapphus och i förrådsgångar kommer då att slängas. Kan ni inte delta just detta datum? Hör av er om ni vill bidra på annat sätt. Utemöblerna behöver exempelvis oljas in.

Hej ni som tidigare suttit i styrelsen, sitter ni möjligtvis på några viktiga styrelsedokument? Vänligen hör av dig till oss i så fall.

Vi efterlyser engagerade medlemmar för en trivselgrupp i föreningen. Anmäl intresse till styrelse@kraftan.styrelseproffset.se

Nästa styrelsemöte äger rum den 20 oktober

// Styrelsen

13 aug 2020

Nyhetsbrev augusti

2020-08-13 09:23


Rapport från styrelsemöte

Det är dags för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Håll koll! Mer info och tid kommer snart i ditt postfack och via mail.

Det är jätteviktigt att de har tillgång till alla kanaler. Så kom ihåg att göra er lägenhet tillgänglig, antingen genom att vara hemma eller lämna nyckel i er dörrnyckeltub. Medlemmar som ej ger tillträde vid datum får bekosta återbesök.

Vill ni hjälpa till med kommande hissrenovering? Styrelsen efterlyser medlemmar med teknisk kompetens som kan hjälpa oss med kommande projekt. Anmäl intresse till styrelse@kraftan.styrelseproffset.se

Växterna på innergården behöver etableringsskötsel kommande år. Vi söker engagerade medlemmar som vill hjälpa till att vattna med jämna mellanrum, ju fler vi är som kan dela på det, ju bättre. Anmäl medverkan till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se

Vi önskar få igång en trivselgrupp i föreningen. Vill du hjälpa till att göra det trevligt så anmäl intresse till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se

Den 8 september blir ditt tv-ombud helt digitalt, ändra till digital-tv redan nu. Infolappar från Com hem kommer snart upp i trapphusen. Läs mer på www.comhem.se/digitalisering

Det har varit Inbrott i nedre garaget!
Håll gärna extra uppsikt och släpp inte in obehöriga.

söndagen den 11 oktober äger höstens städdag rum! Vi träffas klockan 11.00 mellan hus 16 och 18. Traditionsenligt avslutar vi med en grillning på innergården.

Vi ser över behovet av bilpoolen på vår samfällighet.

Nästa styrelsemöte äger rum den 15 september

// Styrelsen

28 maj 2020

Nyhetsbrev maj

2020-05-28 00:00

Tack för en trevlig föreningsstämma

Styrelsen vill tacka alla som medverkade på stämman den 13 maj.

Porttelefonens nummerpresentation

Porttelefonerna i våra tre hus har fram till idag inte haft någon nummerpresentation, utan istället visat "dolt nummer", "hemligt nummer" eller "inget uppringnings-ID" när en medlem fått ett samtal från porttelefonen i sin fastighet. Varje porttelefon är dock kopplat till ett individuellt nummer, och det finns möjlighet att visa detta nummer som uppringnings-ID.

För att öka tryggheten i Föreningen så har Styrelsen beslutat att ändra inställningen för våra porttelefoner så att er respektive porttelefons nummer kommer att visas på era telefoner när någon ringer till er. På så vis vet alla medlemmar bättre när någon ringer från porttelefonen, istället för att misstänka att det är någon annan som ringer från ett dolt eller hemligt nummer.

En ändringsförfrågan har idag, 28 maj, skickats in till Telia, och ändringen bör verkställas innan slutet på denna vecka.

Information om arbete på innergården

Styrelsen vill också informera om att det kommer utföras trädgårdsarbete på vår innergård från och med 1 juni. Arbetet kommer att pågå under några dagar.

Glad sommar!

//Styrelsen

23 apr 2020

Nyhetsbrev april

2020-04-23 14:48

Ordinarie föreningsstämma

Styrelsen vill påminna om stämman den 13 maj. På grund av rådande omständigheter kommer stämman i år hållas utomhus på vår innergård. Se kallelsen för mer information.

Årsredovisningen har i år enbart landat i din mailkorg.
Om du vill ha en papperskopia, hör av dig till: sekreterare@kraftan.styrelseproffset.se

Städdag

Vårens städdag äger rum söndagen den 26 april! I år sprider vi ut oss och delar upp oss på två städpass under dagen.

Klockan 10-12 och 12-14. Anmälan till önskad medverkad tid finnes snart på infotavlan.

Tyvärr utgår sedvanlig grillning efteråt.

Om du inte kan medverka finns det alltid möjlighet att bidra under annat tillfälle. Hör då av dig till:

styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se


OVK

Den planerade OVKn skjuts för tillfället fram men planeras ändå att göras så snart som möjligt. Håll utkik i er inkorg för uppdaterad information.

Renoveringsarbete i nedre garaget

Från den 20 april och några dagar framåt kommer visst renoveringsarbete pågå i nedre garaget. Detta kan medföra störande ljud.

Vi hoppas ni mår bra, är fullt friska och att vi ses den 13 maj!

//Styrelsen