Sophantering och återvinning

Föreningen har ett sop- och återvinningsrum på markplan i varje hus, där våra medlemmar kan slänga hushållssopor och källsortera avfall för återvinning. Det finns även ett grovsoprum på markplan i hus 20 där våra medlemmar kan slänga vissa typer av grovavfall. Detta grovsoprum delas med grannföreningarna i området och är tillgängligt mellan kl 07:00 och 22:00.

Nedan följer råd och instruktioner för hur olika typer av avfall ska sorteras och återvinnas. För allas trevnad samt för att föreningen ska slippa onödiga kostnader är det mycket viktigt att vi alla hjälps åt med att hålla ordning i soprummen och att respekterar att vissa typer av avfall inte kan slängas i något av våra soprum, utan måste forslas bort till en återvinningscentral.


Soprummen

Hushållssopor

Sortera alltid ut farligt avfall, el- och grovavfall så att det inte slängs bland hushållssoporna. Tänk på att knyta ihop soppåsen väl, låta blöta sopor rinna av innan de läggs i påsen, och på att förpacka vassa saker noga för att undvika skador.

.

Matavfall

Genom matavfallsåtervinning gör vi en viktig miljöinsats eftersom matresterna omvandlas till biogas och biogödsel.

Använd påshållaren som finns i lägenheten/får av oss. Den gör att luften kan cirkulera kring matavfallet så att det torkar. Torrt matavfall luktar mindre. Påshållarens kanter är till för att säkra att det finns en luftspalt mellan andra sorteringskärl och påsen så att den står luftigt. Hållaren kan hängas på insidan av skåpsluckan, sättas tillsammans med andra sorteringslösningar i utdragbara lådor eller ställas direkt på golvet i diskbänksskåpet. Låt blött matavfall rinna av i vasken och använd exempelvis en vaskskrapa för att ta upp det.

Underlätta för er själva och torrskala exempelvis lök, potatis och morötter direkt i påsen. Vik ner påsens kant så får ni en stabilare öppning. Det blir mindre kladd eftersom risken att matresterna råkar hamna utanför påsen minskar. Byt påse ungefär var tredje dag, men fyll inte påsen till mer än cirka 2/3 så att den kan rullas ihop och förslutas ordentligt.
Skölj av illaluktande matrester, ex räkskal, i kallt vatten. Lägg lite hushållspapper (utan färgtryck) eller tidningspapper i botten av påsen, det suger upp extra fukt.

Använd inte en plastpåse runt matavfallspåsen, ta hellre två stycken matavfallspåsar. Vanliga plast- eller papperspåsar får absolut inte läggas i kärlet för matavfall eftersom de inte är komposterbara och ställer till med problem i rötningsprocessen. Om matavfall står luftigt blir det mindre blött och det luktar mindre. Därför gör man sig själv en otjänst om man lägger matavfallspåsen i en plastpåse/hink och lägger ett lock över matavfallet. Papperspåsen hjälper också matavfallet att hålla sig torrare jämfört med om det ligger i en plastpåse.

Låt kaffefiltret få droppa klart innan ni lägger det i matavfallspåsen. Torka av stekfettet i pannan med ofärgat hushållspapper och lägg det i matavfallspåsen. Hushållspappret suger dessutom upp lite extra fukt. Fett kan göra att påsen ser lite genomskinlig ut. Det innebär inte att den håller på att gå sönder.

Läs vidare på: www.svoa.se/matavfall

.


Tidningar

I kärlet för tidningar kan man slänga dags- och veckotidningar, telefonkataloger, trycksaker/reklamblad och vanligt skrivpapper.

Böcker och kartonger ska slängas som grovsopor. Kuvert slängs som hushållsavfall.

.

Papper (kartonger av olika slag)

I kärlen för papper lämnar du förpackningar som till minst hälften består av papper. Rengör vid behov förpackningen och vik ihop den. Du kan även lägga mindre förpackningar i större så tar de mindre plats både för dig och återvinningsstationen.

Exempel på kartonger är: flingpaket, tvättmedelsförpackningar, papperspåsar, omslagspapper, pastapaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, hundmatsäckar, bärkassar i papper, blompapper, presentpapper, skokartonger, toarullar, wellådor till apparater, bokomslag

Större kartonger bör slängas i grovsoprummet.

.

Glas (färgat och ofärgat)

Det finns olika kärl för färgat respektive ofärgat glas. Allt glas ska vara rengjort eller ursköljt innan det slängs. Ta bort kapsyler och lock av plast och metall och lägg dem i respektive insamlingskärl.

Porslin, keramik, glödlampor, speglar, dricksglas, plexiglas och kristallglas slängs i grovsoprummet. Pantburkar lämnas i butik.

.

Metall

Metallförpackningar ska vara rena, torra och tomma när de slängs. Öppna gärna botten på konservburkarna om det går och platta till dem. Plastpåsar med aluminiumskikt, t.ex. en chips- eller kaffepåse, testar du genom att knyckla ihop förpackningen. Behåller den formen av en boll, består den mest av metall och sorteras som metallförpackning. Vecklar den ut sig, består den mest av plast och sorteras som sådant.

OK: Konservburkar, metallock, metallkapsyler, aluminiumfolie och -formar, tomma spray- och färgburkar, tuber, dryckesburkar utan pant, och folie på matbehållare.

EJ: Metallskrot, VVS-detaljer, elektronik och elartiklar, stekpannor, skruvar och annat som inte är förpackningar ska slängas i grovsoprummet. Pantburkar ska lämnas i butik. Burkar med färgrester, lim, lösningsmedel, och sprayburkar som inte är helt tomma ska lämnas på återvinningsstation som farligt avfall.

.

Hård- och mjukplast

Förpackningarna ska vara rena, torra och tomma. Skruva av korkar och lock.

OK: Plastpåsar, refill-paket, plastfolie och -film, innerpåsar i t.ex. müslipaket, frigolit, plastflaskor, plastburkar, plastdunkar, plastkorkar och plastlock.

EJ: Plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter av plast som inte är förpackningar eller går ner i behållaren ska slängas i grovsoprummet. Plastflaskor med pant ska lämnas i butik.Grovsoprummen

Grovsopor är, per definition, allt överflödigt löst från hemmet som inte utgör hushållsavfall. Endast sådant som kommer från hem inom vårt bostadsområde får avlämnas i grovsoprummet. Ju mer vi kan minska volymen desto lägre blir föreningens kostnader för sophämtning.

Här nedan följer anvisningar gällande vilka grovavfall som får slängas i grovsoprummet och hur de ska slängas:

.


Kartong och wellpapp

Kartonger och wellpapp placeras i de särskilda vagnarna av metall för kartong. Alla kartonger bör plattas till eller skäras isär och staplas sammanpressade för att ta så lite plats som möjligt.

. 

Brännbart och icke brännbart grovavfall

Brännbart och icke brännbart grovavfall slängs i de gröna kärlen i grovsoprummet. Tänk på att kärlen inte får överfyllas, då föreningen får betala extra för sophämtning om avfall sticker upp ur kärlen.

Till brännbart grovavfall räknas saker av trä (t.ex. möbler, pall och emballage), plast, gummi, frigolit och papper.

Till icke brännbart grovavfall räknas saker som är av metall, porslin, keramik, gips, spegelglas, verktyg, persienner, dricksglas, plexiglas, kristallglas och diverse blandmaterial såsom resårmadrasser.


Elavfall och batterier

Elavfall slängs i separata gröna kärl i grovsoprummet.

Till elavfall hör saker som drivits med sladd eller batteri, t.ex. diverse småapparater såsom klockor, leksaker, hushållsapparater och verktyg; ljuskällor såsom glödlampor, lågenergilampor, lysrör och armaturer; eltillbehör såsom sladdar och uttag; IT-, audio- och videoutrustning såsom TV, video, radio, stereo, datorer och kameror.

I grovsoprummet finns också ett mindre rött kärl för att källsortera gamla batterier. Här kan man slänga alla slags batterier förutom knappcellsbatterier och uppladdningsbara batterier, de bör återlämnas till inköpsstället.


Avfall som inte får lämnas i något av soprummen

Vissa typer av avfall får inte slängas i vare sig soprummen eller grovsoprummen, beroende på att de kan vara farliga för hälsa eller miljö eller på att de måste återvinnas på särskilda sätt. Detta gäller för följande typer av avfall, som varje medlem har eget ansvar att forsla bort till återvinningscentral:

.

Byggnadsmaterial, vitvaror, och saker som hör till bil eller båt

Byggnadsmaterial av olika slag, inklusive garderober, köksskåp och diskbänkar, liksom vitvaror som kyl, frys, spis, torktumlare, disk- och tvättmaskin utgör inte grovsopor och får inte lämnas i grovsoprummet.

Allt som har med bil och båt att göra (dunkar, däck, bilbatterier, säten med mera) omfattas inte heller av vårt avtal med avfallsentreprenören och får därför inte lämnas i grovsoprummet.

.

Farligt avfall

Detta är avfall som är farligt för miljö och människa. Lämna det till miljöstationerna som finns på vissa bensinstationer. Vissa färghandlare tar emot sådana produkter som de säljer. OBS: Spola inte ner detta avfall i avloppet. Exempel på farligt avfall:

  • Färg-, lack- och limrester
  • Lösningsmedel, t.ex. thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit, aceton
  • Bilbatterier
  • Diverse oljor, t.ex. spill-, smörj- och motorolja
  • Fotokemikalier, t.ex. framkallare och fix
  • Rengöringsmedel, t.ex. silverputs, kalkborttagare, polish, blekmedel, golv- och ugnsrengöringsmedel och fläckborttagningsmedel
  • Bekämpningsmedel, t.ex. insektsspray, ogräsmedel och träskyddsmedel
  • Diverse kemikalier, t.ex. batterisyra, saltsyra, fosforsyra, ammoniak, lut och kalklösare
  • Kvicksilverhaltigt material, t.ex. äldre febertermometrar
  • Sprayburkar som inte är helt tomma

.

Mediciner

Överblivna läkemedel bör lämnas in till apoteket och inte kastas i toaletten eller i hushållssoporna. Kontakta närmaste Apotek för mer information.

Index för källsortering

Förpackning Sorteras som
Affischrulle Papper
Aluminiumfolie (t.ex. leverpastej, mjukost, yoghurt) Metall
Aluminiumform Metall
Bag-in-box, vinkartong, -låda, -påse med tapp Papper
Bakform, folie Metall
Bakform, papper Papper
Bananlåda Papper
Blompapper Papper
Bärkasse, papper Papper
Cellofan Plast
Chipspåse, papper Papper
Chipspåse, plast Plast
Chokladkakspapper Papper
Cigarettask (utan plasthölje och folie) Papper
Dunk, plast Plast
Engångsservis, metall Metall
Engångsservis, papper Papper
Engångsservis, plast Plast
Engångsglas/mugg, plast Plast
Engångsglas/mugg, papper Papper
Frigolit Plast
Färgburk, metall Metall
Färgburk, plast Plast
Glasburk, färgad Färgat glas
Glasburk, ofärgad Ofärgat glas
Glasflaska, ej pant, färgad Färgat glas
Glasflaska, ej pant, ofärgad Ofärgat glas
Grillkycklingpåse Papper
Hushållspappersrulle Papper
Juiceförpackning Papper
Kakburk, metall Metall
Kapsyl, metall Metall
Kartong (t.ex. pasta, ägg, vin) Papper
Konservburk Metall
Kort, plast Plast
Köttråg, frigolit Plast
Lock, metall Metall
Lock, plast Plast
Metallhandtag från hinkar Metall
Medicinkarta för tabletter Metall
Mjölkförpackningar Papper
Omslagspapper Papper
Papperspåse (t.ex. mjöl, godis, socker) Papper
Plastburk (t.ex. keso, crème fraiche) Plast
Plastflaska, ej pant Plast
Plastflaska (t.ex. schampoo, ketchup, diskmedel) Plast
Plastfolie Plast
Plastpåse (t.ex. bärkasse, fryspåse, brödpåse) Plast
Presentpapper/julpapper Papper
Skumplast Plast
Smörask, pappersdelen Papper
Smörask, plastdelen Plast
Snusdosa, lös Papper
Snusdosa, portion Plast
Snusdosa, lock Plast
Sprayburk, tom, metall Metall
Sprayburk, tom, plast Plast
Stålband Metall
Sugrör Plast
Sylthink Plast
Toalettpappersrulle Papper
Tub, plast (Låt korken vara kvar!) Plast
Tub, metall (Låt korken vara kvar!) Metall
Vakuumförpackning (t.ex. för ost, korv, färsk pasta) Plast
Vadderat kuvert Papper
Vitaminrör/medicinrör Metall
Wellpapp Papper
Värmeljushållare Metall
Öl- och läsktråg Papper