BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Brandskydd

Brandsäkerhetsansvarig

Ansvarig för brandsäkerheten i föreningen är styrelsen. Rapportera gärna eventuella brister i brandskyddet till styrelsen (styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se).

Brandskyddspolicy

Vi ska aktivt arbeta för ett brandskydd som skyddar liv, hälsa och egendom. Detta ska vi uppnå genom följande:

  • Alla som bor eller är hyresgäster i fastighetens byggnader ska känna till hur de ska förebygga brand samt vad de ska göra om brand utbryter i den egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt.

  • Brandcellsindelningen ska hållas intakt.

  • Brandskyddsanordningar ska kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick.

  • Fastighetsägaren svarar för att samtliga lägenheter är försedda med brandvarnare.

Brandvarnare

Det ska finnas minst en fungerande brandvarnare i varje lägenhet. Gör det inte det, så kontakta styrelsen (styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se).  Kontakta även styrelsen om det finns någon hörselskadad i lägenheten. (Moderna brandvarnare har en livslängd på upp till ca 10 år och på dem byter man inte batteri, men om du har en äldre modell så kan du givetvis byta batteri själv.)

Att förebygga brand

Testa din/dina brandvarnare varje månad, och skaffa gärna en brandsläckare (helst en pulversläckare på 6 kg) samt en brandfilt. Du kan läsa mer om hur du skyddar dig mot brand på Storstockholms brandförsvars webbplats: http://www.storstockholm.brand.se/privat/brandsakerhet_8,http://www.storstockholm.brand.se/privat/bostadsakerhet/brandsakerhet-och-aldre

Om det börjar brinna

Om det brinner i din lägenhet och du inte kan släcka: ta dig ut, stäng dörren (obs mycket viktigt!) och ring 112.

Om det brinner någon annan stans och det är rök i trapphuset: stanna i lägenheten, ring 112 och invänta räddningstjänsten. (Observera att röken är giftig och stiger uppåt.)

Fler tips och råd från Storstockholms brandförsvar finner du här: http://www.storstockholm.brand.se/privat/om_olyckan_ar_framme_3

Brandcellsdörrar

Vissa dörrar i fastigheten fungerar som brandceller, till exempel din egen lägenhetsdörr. Dessa dörrar ska hållas stängda för att hindra brandspridning. Vilka övriga dörrar det gäller kan vara svårt att veta, men en tumregel är att alla dörrar som har dörrstängare är branddörrar. Det är alltså inte meningen att dessa dörrar ska gå att ställa upp, även om det är en smula opraktiskt att ha det så.

Trapphus och övriga gemensamma utrymmen

Trapphus och övriga gemensamma utrymmen ska hållas fria. Inga saker får alltså placeras där (inte ens dörrmattor). Anledningen är att du själv ska kunna ta dig ut, att räddningstjänst och ambulans ska kunna ta sig in och att giftig rök inte ska kunna bildas i dessa utrymmen.

Rökluckor i förråd

I vissa förråd finns det rökluckor. Dessa får inte blockeras. Då fungerar nämligen inte ventilationen som den ska om det börjar brinna.

Förvaring av brandfarliga varor

Ingen förvaring får ske i källaren. I lägenheten kan man ha sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek samt brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. I garaget/carporten kan man ha en reservdunk i bilen men däremot inte några andra brandfarliga vätskor eller gaser.

Grillning på balkongen

Elgrill och gasolgrill är tillåtet men däremot inte kolgrill.

Räddningsvägar

Våra tre hus måste kunna nås av räddningstjänsten från sjösidan. Det är därför inte tillåtet att parkera på parkvägarna mellan våra hus och husen närmast sjön, på tillfarterna till garagen i hus 18 och 20, mellan hus 16 och 18 samt nedanför hus 20. På vintern är det dessutom viktigt att dessa vägar och utrymmen är väl skottade. (Sköts av entreprenör.)

Uppsamlingsplats vid utrymning

Om det blir aktuellt att utrymma hela eller delar av fastigheten så samlas vi på bryggan utanför Mälarstrands båtklubb vid Ulvsundasjön. Anledningen till att man har en uppsamlingsplats är att det ska gå att kontrollera att alla som borde vara utrymda också verkligen är det.

Efter branden

Vad händer och vad gör du om du har råkat ut för brand i ditt hem? Här följer några tips från Storstockholms brandförsvar:http://www.storstockholm.brand.se/privat/om_olyckan_ar_framme_3/efter_olyckan