Brandskydd

Brandskyddspolicy

Den 1/1 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor i kraft. Lagen innebär att Brf Kräftan 1620 i egenskap av fastighetsägare ska arbeta aktivt och systematiskt med brandskydd i syfte att skydda liv, hälsa och egendom.

Detta syfte ska föreningen uppnå genom att:

  • verka för att alla medlemmar och hyresgäster har en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet;
  • alla som bor i våra hus ska känna till hur de kan förebygga brand samt vad de ska göra om brand utbryter i den egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt;
  • hålla brandcellsindelningen intakt;
  • regelbundet kontrollera brandskyddsanordningar och säkerställa att de hålls i brukbart skick; och
  • löpande informera och påminna om de brandskyddsregler som gäller i föreningens byggnader.


Brandsäkerhetsansvarig

Ansvarig för brandsäkerheten samt det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) i föreningen är styrelsen. Samtliga medlemmar uppmuntras att rapportera eventuella brister i brandskyddet till styrelsen (styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se).

Ansvar och gränsdragning

Brf Kräftan 1620 ansvarar för de allmänna ytorna i föreningens byggnader. Medlemmarna ansvarar själva för säkerheten i deras respektive lägenheter, då endast medlemmarna har tillträde till dessa. Det ligger därför i varje lägenhetsinnehavares intresse att säkerställa fullgott brandskydd i den egna bostaden.

Brandvarnare

Varje lägenhet skall vara utrustad med minst en fungerande brandvarnare. Kontakta styrelsen om det saknas i din lägenhet. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren.

Att förebygga brand

Brandvarnare bör testas varje månad.

Komplettera gärna lägenheten med brandfilt och pulversläckare.

Tänk igenom vad och hur ni kan göra i hemmet för att undvika en brand.

Du kan läsa mer om hur du skyddar dig mot brand på Storstockholms brandförsvars webbplats: http://www.storstockholm.brand.se/privat/brandsakerhet_8,http://www.storstockholm.brand.se/privat/bostadsakerhet/brandsakerhet-och-aldre

Om det börjar brinna

Om det brinner i din lägenhet och du inte kan släcka: ta dig ut, stäng dörren (obs mycket viktigt!) och ring 112.

Om det brinner någon annanstans och det är rök i trapphuset: stanna i lägenheten, ring 112 och invänta räddningstjänsten. Tänk på att brandrök är giftig och stiger uppåt.

Fler tips och råd från Storstockholms brandförsvar finner du här: http://www.storstockholm.brand.se/privat/om_olyckan_ar_framme_3

Brandcellsdörrar

I föreningens hus finns ett flertal dörrar som utgör s.k. brandcellsdörrar, exempelvis lägenhetsdörrarna och källarförrådsdörrarna. Deras syfte är att markant begränsa och försena en brandspridning. Dessa dörrar ska hållas stängda.

Trapphusen

Trapphusen är utrymningsvägar varför inga lösa föremål får förvaras i trapphus och på våningsplan.

Garagen

Inga lösa föremål får förvaras utanför bilen.

Förråds- och källargångar

Inga lösa föremål får förvaras i förråds- eller källargångar.

Hissar

Använd aldrig hissen vid misstänkt brand!

Rökluckor i förråd

I vissa lägenhetsförråd finns det rökluckor. Dessa får inte blockeras. Rökluckorna har en viktig funktion att ventilera bort brandgaser vid brand.

Förvaring av brandfarliga vätskor och material

Brandfarliga vätskor och material får inte förvaras i källarförråden. I lägenheten kan man ha sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek samt brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Grillning på balkonger och uteplatser

Elgrillar är tillåtna.

Kolgrillar är förbjudna. Vill man gärna grilla med kol kan man med fördel använda föreningens gemensamma grill på innergården mellan hus 18 och 20.

Gasolgrill får användas enligt reglerna i Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Där framgår följande regler om förvaring av gasolbehållare:

  • På öppen balkong får behållare av storlek P11 (max 26 liter) förvaras.
  • Gasolslangar ska vara avsedda för gasol och klara -30´C.
  • Förvaring av gasolbehållare i källarförrådet och garage är förbjudet.
  • MSB rekommenderar att gasolbehållare täthetsprovas minst en gång per år.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i de allmänna utrymmena eller utanför entréportarna.

Eldragning

All slags eldragning skall vara fackmannamässigt utförd.

Nyinflyttad

Vid inflyttning får de nya boende den digitala broschyren ”Brandskydd hemma”.

Räddningsvägar

Våra tre hus måste kunna nås av räddningstjänsten. Det är därför inte tillåtet att parkera på parkvägarna mellan våra hus och husen närmast sjön, framför garageportarna i hus 18 och 20, på gården mellan hus 16 och 18 eller på gårdsplanen framför carporten vid hus 20. På vintern är det dessutom viktigt att dessa vägar och utrymmen är väl skottade (sköts av entreprenör).

Uppsamlingsplats vid utrymning

Om det blir aktuellt att utrymma hela eller delar av fastigheten så samlas vi på bryggan utanför Mälarstrands båtklubb vid Ulvsundasjön.