Avgifter och ekonomi

HSB Stockholm är föreningens ekonomiska förvaltare. De hanterar föreningens ekonomi och svarar på frågor och ger support till våra medlemmar beträffande avgifter, lokalhyror, pantsättningar och överlåtelser.

Telefonnummer för kund och medlemsservice: 010 - 442 11 00

Hemsida: https://www.hsb.se/stockholm/o...


Autogiro

Det finns möjlighet för föreningens medlemmar att betala sin medlemsavgift varje månad via autogiro. Anslutning sker enklast via internetbank eller kontakt med HSB


Panter

Avnoteringar och ändringar i pantbrev skickas till:

HSB Stockholm
FE 5409
838 77 FRÖSÖN

Vid pantsättning tar föreningen ut en avgift som motsvarar 1 % av ett prisbasbelopp (År 2022 - 483kr). Avgiftens storlek är angiven i våra stadgar under § 14.


Överlåtelser

Överlåtelsehandlingar (köpekontrakt och eventuella pantsättningsdokument) skickas direkt till föreningens ekonomiska förvaltare (HSB). Förvaltaren gör på styrelsens uppdrag en sammanställning och tar även upplysningar på nya medlemmar.

För att hanteringen av handlingarna inte ska fördröjas i onödan är det viktigt att du informerar mäklare, bank och köpare om att alla papper kan mailas till förvaltaren: service.stockholm@hsb.se

Styrelsen har enligt § 11 i föreningsstadgarna en månad på sig att behandla en ansökan om medlemskap.

Vid överlåtelser tar föreningen ut en avgift som motsvarar 2,5 % av ett prisbasbelopp (år 2022 - 1208 kr). Avgiften bekostar arbetet med överlåtelsen och är angiven i föreningens stadgar under § 14.