Andrahandsuthyrning

Ansökan och tillstånd

Styrelsens tillstånd krävs för att en medlem ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Tillstånd kan exempelvis lämnas vid tjänstgöring på annan ort under begränsad tid. Ifylld blankett för ansökan om tillstånd bör skickas till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se senast 1 månad innan andrahandsuthyrningens startdatum. 

Styrelsen prövar ansökningar löpande och var för sig. Tillstånd lämnas i regel för högst ett år i taget, därefter måste ny ansökan inlämnas för ny prövning. Blankett för ansökan finns nedan.

Om lägenheten hyrs ut i andra hand utan tillstånd från styrelsen kan bostadsrättshavaren riskera att bli utesluten ur föreningen.


Ansvar och avtal för andrahandsuthyrning 

Medlem som hyr ut sin lägenhet i andra hand är fortsatt ansvarig för lägenhetens skötsel och underhåll under uthyrningsperioden, samt för andra förpliktelser som åligger bostadsrättsinnehavaren såsom medlem i föreningen.

Styrelsens rekommendation är att medlemmar som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska skriva ett avtal om andrahandsuthyrning med sin hyresgäst. Avtalsmall finns nedan.