BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Andrahandsuthyrning

Styrelsens medgivande krävs för att en medlem ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Medgivande kan exempelvis lämnas vid tjänstgöring på annan ort under begränsad tid.

Prövning sker i varje enskilt ärende för sig. Tillstånd lämnas i regel för högst ett år i taget, därefter måste ny ansökan inlämnas för ny prövning. Om lägenheten hyrs ut i andra hand utan tillstånd från styrelsen kan bostadsrättshavaren riskera att bli utesluten ur föreningen. När en lägenhet är urhyrd i andra hand är det fortfarande bostadsrättshavaren som har ansvaret för lägenhetens skötsel och underhåll och för de andra förpliktelser som åligger henne/honom såsom medlem i föreningen.

Fyll i blanketten och lämna den till styrelsen. Blankett finns nedan.