BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Gemensamma utrymmen

Visst är det trevligt om vi alla hjälper till att hålla snyggt i trappor och entréer. Att se till att det är trivsamt också på vindar, i källare, barnvagns- och cykelrum, och att vi lämnar tvättstugor i sådant skick som vi själva vill finna dem. Självklart röker vi inte i våra gemensamma utrymmen. Många får allergiska och astmatiska besvär av tobaksrök.

Tvättstugan

Tidsbokning görs med en av dina nyckelbrickor på den elektroniska bokningstavlan som sitter utanför respektive tvättstuga. Tidsbokning kan också göras via webben eller med hjälp av en app för smartphone. OBS! Det är mycket viktigt att du AKTIVERAR ditt pass, genom att välja "Öppna" på displayen när du går in.

I tvättstugan på Olof Dalins väg 18 finns det även en grovtvättmaskin som bokas separat oberoende av övrig tvättid. Tvättmaskinen är framförallt till för större tvättgods som mattor och större plagg.

Maskinerna i tvättstugan måste skötas väl för att de skall fungera klanderfritt. Följ därför noga instruktionerna som finns uppsatta i tvättstugan. Uppstår fel på någon maskin, så anmäl detta omgående till vår förvaltare (finns under menyn Förvaltning).

Mer information om hur man bokar finner du här: Information om Aptus bokning av tvättstuga

Håll entréerna fria!

Ur brand- och stöldsynpunkt ska dörrar till vind och källare hållas stängda. Det är särskilt viktigt när det gäller s.k. branddörrar.

Blockera inte entréer, trapphus eller andra passager med cyklar, pulkor, skidor eller andra föremål. Detta är inte bara hinder för dig och de andra hyresgästerna utan försvårar också för städpersonalen. Det kan också komma att försvåra framkomligheten för ambulanspersonal och brandmän om olyckan är framme.

Cykel- och Barnvagnsrum

Förvaringsutrymme för cyklar och barnvagnar finns inom föreningen. När du varit inne i cykelförrådet är det viktigt att du kontrollerar att dörren går igen så att ingen obehörig kan ta sig in.

I våra gemensamma cykelrum finns bara plats för cyklar som används. Förvara avställda cyklar i ditt förråd och häng upp cyklar som sällan används. Krokar finns i nedre cykelrummet.

Cyklar utan stöd förvaras gärna hängande i det nedre cykelrummet.

Lådcyklar kan stå i cykelrummet i mån av plats.

Lås inte ihop cyklar. det blir svårare att flytta om de skulle behövas. 

Var rädd om allas cyklar!

Förråd

Varje lägenhet har ett eget förråd i källaren. Förråden är märkta med respektive lägenhetsnummer. Vi ber dig uppmärksamma att egna förrådsrum ska vara låsta även om de inte används. Låsning av förrådsdörren sker med hänglås som du själv tillhandahåller.

Extraförråd

Vi har 12 extraförråd. Hyran för ett extraförråd ligger på 300 kr per månad eller mer beroende på förrådets storlek. För närvarande finns inga lediga extraförråd med det går bra att ställa sig i kö. kontakta i så fall styrelsen.

Kajakplats

Vi har 11 kajakplatser. Hyran är 128kr/mån och plats. För närvarande finns inga lediga kajakplatser men det går bra att ställa sig i kö. Kontakta i så fall styrelsen.

Parkeringsplatser

Föreningen disponerar 23 garageplatser och 3 carportplatser.

Parkeringsplats för bil finns att hyra i garage, från 1305 kr/mån eller carport från 1120 kr/mån. Om ingen plats är tillgänglig kan man ställa sig i kö. Kontakta i så fall styrelsen. För närvarande är alla platser uthyrda.