Gemensamma utrymmen

Föreningen har ett antal utrymmen som disponeras av samtliga medlemmar. Det är trevligt om vi alla hjälper till att hålla snyggt och ser till att det är trivsamt i trapphus, förrådslokaler, barnvagnsrum och cykelrum, tvättstugorna, garaget och på innergården.

Rökning är förbjuden i våra gemensamma utrymmen.

Förvaring av cyklar, pulkor, skidor eller andra föremål får endast ske i lägenheterna, barnvagnsrummen, cykelrummen eller lägenhetsförråden. Blockerade entréer, trapphus och andra utrymmen är inte bara hinder för dig och de andra medlemmarna utan försvårar också för städpersonalen och för framkomligheten för ambulanspersonal och brandmän om olyckan är framme.


Tvättstugor

Det finns en tvättstuga i vart och ett av föreningens tre byggnader. Bokning av tvättid sker med hjälp av en nyckelbricka och den elektroniska bokningstavlan som sitter utanför respektive tvättstuga. Tidsbokning kan också göras via webben eller med hjälp av en app för smartphone. Observera att det är viktigt att AKTIVERA ens bokade tvättid genom att välja "Öppna" på displayen vid passets början. Mer information om hur man bokar finner du här: Information om Aptus bokning av tvättstuga

I tvättstugan på Olof Dalins väg 18 finns det även en grovtvättmaskin som alla medlemmar kan boka. Den är framförallt till för större tvättgods. OBS: Bokning av grovtvättmaskinen ger inte rätt till tvätt i de andra tvättmaskinerna i tvättstugan. De bokas separat och endast av medlemmar som bor på Olof Dalins väg 18. 

Maskinerna i tvättstugan måste skötas väl för att de skall fungera klanderfritt. Följ därför noga instruktionerna som finns uppsatta i tvättstugan. Uppstår fel på någon maskin, så anmäl detta omgående till vår förvaltare (finns under menyn Förvaltning).

Tvättstugorna är endast till för medlemmar i BRF Kräftan 1620. 


Innergården

Innergården mellan Olof Dalins väg 18 och Olof Dalins väg 20 är utrustad med en grill, boulebana samt bord och stolar som är till för föreningens medlemmar. Gårdsgrinden låses upp med hjälp av lägenhetsnyckeln.

Vid användning av grillen är det viktigt att alla medlemmar tar sitt ansvar och rengör efter sig. Lämna grillen i lika fint skick eller bättre än du hittade den!

I en av blomlådorna har en del örter planterats. Samtliga medlemmar är välkomna att ta utav örterna för matlagning o.d. Var rädda om grödorna och var måttliga i hur mycket ni tar så det räcker till alla som vill ha.

Borden och stolarna är fastlåsta. För att få tag på koden till låsen, var god kontakta Styrelsens fastighetsansvariga via mail till fastighet@kraftan.styrelseproffset.se

  Innergården kan ej bokas då tanken är att den ska vara öppen vid alla tider för samtliga medlemmar.


  Cykel- och barnvagnsrum

  Förvaringsutrymmen för cyklar och barnvagnar finns i föreningens byggnader. Tänk på att stänga dörrar efter dig så att obehöriga inte kan ta sig in i cykelförråd eller entréer.

  I våra gemensamma cykelrum finns bara plats för cyklar som används. Avställda eller trasiga cyklar bör förvaras i ditt förråd, och cyklar som sällan används ska hängas upp. Krokar finns i de nedre cykelrummen.

  Cyklar utan stöd förvaras gärna hängande i det nedre cykelrummet.

  Lådcyklar kan stå i cykelrummet i mån av plats.

  Lås inte ihop cyklar. det blir svårare att flytta om de skulle behövas.

  Var rädd om allas cyklar!


  Förråd

  Till varje lägenhet hör ett förråd som befinner sig på plan 1 eller 2 i samma hus i särskilda källarrum. Förråden är märkta med respektive lägenhetsnummer. Förråden ska vara låsta även om de inte används, och låsning av förrådsdörren sker med eget hänglås.

  Föreningen har också 13 st extraförråd som hyrs ut till medlemmarna. Hyran för ett extraförråd är baserad på förrådets storlek. Medlemmar som önskar hyra ett extraförråd ombeds kontakta Styrelsen via mail till garage@kraftan.styrelseproffset.se.


  Kajakplatser

  Föreningen har 10 st kajakplatser som hyrs ut till föreningens medlemmar. Medlemmar som önskar hyra kajakplats ombeds kontakta Styrelsen via mail till garage@kraftan.styrelseproffset.se.