BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Gemensamma utrymmen

Det är trevligt om vi alla hjälper till att hålla snyggt i trappor och entréer, och ser till att det är trivsamt också på vindar, i källare, barnvagns- och cykelrum, och att vi lämnar tvättstugor i sådant skick som vi själva vill finna dem. Självklart röker vi inte i våra gemensamma utrymmen. Många får allergiska och astmatiska besvär av tobaksrök.

Håll entréerna fria!

För att upprätthålla ett effektivt skydd mot bränder och stölder ska alla dörrar i trapphus och korridorer hållas stängda. Entrédörrarna får inte ställas upp i annat syfte än in- och urlastning.

Blockera inte entréer, trapphus eller andra passager med cyklar, pulkor, skidor eller andra föremål. Detta är inte bara hinder för dig och de andra hyresgästerna utan försvårar också för städpersonalen. Det kan också komma att försvåra framkomligheten för ambulanspersonal och brandmän om olyckan är framme.

.

Tvättstugan

Tidsbokning görs med en av dina nyckelbrickor på den elektroniska bokningstavlan som sitter utanför respektive tvättstuga. Tidsbokning kan också göras via webben eller med hjälp av en app för smartphone. OBS! Det är mycket viktigt att du AKTIVERAR ditt pass, genom att välja "Öppna" på displayen när du går in.

I tvättstugan på Olof Dalins väg 18 finns det även en grovtvättmaskin som bokas separat oberoende av övrig tvättid. Tvättmaskinen är framförallt till för större tvättgods som mattor och större plagg.

Maskinerna i tvättstugan måste skötas väl för att de skall fungera klanderfritt. Följ därför noga instruktionerna som finns uppsatta i tvättstugan. Uppstår fel på någon maskin, så anmäl detta omgående till vår förvaltare (finns under menyn Förvaltning).

Mer information om hur man bokar finner du här: Information om Aptus bokning av tvättstuga

.

Cykel- och barnvagnsrum

Förvaringsutrymmen för cyklar och barnvagnar finns i föreningens byggnader. Tänk på att stänga dörrar efter dig så att obehöriga inte kan ta sig in i cykelförråd eller entréer.

I våra gemensamma cykelrum finns bara plats för cyklar som används. Avställda eller trasiga cyklar bör förvaras i ditt förråd, och cyklar som sällan används ska hängas upp. Krokar finns i de nedre cykelrummen.

Cyklar utan stöd förvaras gärna hängande i det nedre cykelrummet.

Lådcyklar kan stå i cykelrummet i mån av plats.

Lås inte ihop cyklar. det blir svårare att flytta om de skulle behövas. 

Var rädd om allas cyklar!

.

Förråd

Till varje lägenhet hör ett eget källarförråd. Förråden är märkta med respektive lägenhetsnummer. Vi ber dig uppmärksamma att egna förrådsrum ska vara låsta även om de inte används. Låsning av förrådsdörren sker med hänglås som du själv tillhandahåller.

Föreningen har också 12 st extraförråd som hyrs ut till medlemmarna. Hyran för ett extraförråd ligger på 300 kr per månad eller mer beroende på förrådets storlek. För närvarande finns inga lediga extraförråd med det går bra att ställa sig i kö. Kontakta Styrelsen vid intresse.

.

Kajakplatser

Föreningen har 12 st kajakplatser som hyr ut till medlemmarna. Hyran för en kajakplats ligger på 128 kr/mån. För närvarande finns inga lediga kajakplatser men det går bra att ställa sig i kö. Kontakta Styrelsen vid intresse.