Gemensamma utrymmen

Föreningen har ett antal utrymmen som disponeras av samtliga medlemmar. Det är trevligt om vi alla hjälper till att hålla snyggt och ser till att det är trivsamt i trapphus, förrådslokaler, barnvagnsrum och cykelrum, tvättstugorna, garaget och på innergården.

Rökning är förbjuden i våra gemensamma utrymmen.

Förvaring av cyklar, pulkor, skidor eller andra föremål får endast ske i lägenheterna, barnvagnsrummen, cykelrummen eller lägenhetsförråden. Blockerade entréer, trapphus och andra utrymmen är inte bara hinder för dig och de andra medlemmarna utan försvårar också för städpersonalen och för framkomligheten för ambulanspersonal och brandmän om olyckan är framme.


Tvättstugor

Det finns en tvättstuga i var och en av föreningens tre byggnader. Bokning av tvättid sker med hjälp av en nyckelbricka och den elektroniska bokningstavlan som sitter utanför respektive tvättstuga, alternativt via webben eller med hjälp av en app för smartphone. Observera att det är viktigt att AKTIVERA den bokade tvättiden genom att välja ÖPPNA på den elektroniska bokningstavlan vid passets början - om man inte har gjort detta inom 30 minuter från passets startid förfaller den bokade tiden, och någon annan kan boka och nyttja tiden. Observera att den som vill ta över en sådan förfallen tid måste boka tiden för egen del OCH aktivera genom att välja ÖPPNA på den elektroniska bokningstavlan.

Bokning via den elektroniska bokningstavlan sker genom att hålla upp nyckelbrickan framför "nyckelhålet" på panelen, bläddra med pilknapparna och bekräfta valet genom att trycka på den gröna knappen. Symbolen - betyder upptagen tid, N att tiden är ledig och kan bokas.

Bokning via webben sker på https://aptus.sakerhetsintegrering.se/kraftan/aptusportal. Ditt användarnamn är husets nummer direkt följt av det tresiffriga lägenhetsnumret (18251 för lägenhet 251 i hus 18). Vid första inloggningen är lösenordet samma som användarnamnet, men det bör bytas ut mot ett personligt lösenord.

Bokning via app sker genom appen Aptus Home. I fältet Address anges https://aptus.sakerhetsintegrering.se/kraftan/aptusportal. Ditt användarnamn är husets nummer direkt följt av det tresiffriga lägenhetsnumret (20323 för lägenhet 323 i hus 20). Vid första inloggningen är lösenordet samma som användarnamnet, men det bör bytas ut mot ett personligt lösenord.

Instruktion i pdf-format kan hämtas här

I tvättstugan på Olof Dalins väg 18 finns det även en grovtvättmaskin som alla medlemmar kan boka. Den är framförallt till för större tvättgods. OBS: Bokning av grovtvättmaskinen ger inte rätt till tvätt i de andra tvättmaskinerna i tvättstugan. De bokas separat och endast av medlemmar som bor på Olof Dalins väg 18. 

Maskinerna i tvättstugan måste skötas väl för att de skall fungera klanderfritt. Följ därför de ordningsregler som finns uppsatta i tvättstugan, samt anges nedan. 

Ordningsregler för tvättstugorna

I våra tvättstugor tvättar vi kläder och sängkläder.

Behöver du tvätta större textilier, tex täcken & kuddar eller mindre
mattor, går det bra att nyttja grovtvättmaskinen i hus 18.

Det är endast boende i brf Kräftan1620 som har rätt att använda tvättstugan.

När du tvättar ska du ha bokat tvättiden samt öppnat/aktiverat tvättpasset via displayen.

Torkskåp och tumlare är till för ren tvätt.

Torkning får ske 45 minuter efter avslutat pass.

Mangeln är bara till för ren tvätt. Inte som avlastningsyta för smutstvätt
eller tvättmedel.

Efter avslutat tvättpass:

 • Torka av bord och maskiner
 • Sopa golvet (våttorka vid behov)
 • Borsta bort ludd från tumlare och torkskåp
 • Rengör tvättmedelsfacken och lämna luckorna öppna

OBS! Mattor med långa strån eller gummerad baksida får inte tvättas i våra tvättmaskiner. De kan ”fälla” gummi/plast/strån och på så vis korka igen ventiler, slangar och avlopp.

Uppstår fel på någon maskin, så anmäl detta omgående till vår förvaltare (finns under menyn Förvaltning).


Innergården

Innergården mellan Olof Dalins väg 18 och Olof Dalins väg 20 är utrustad med en grill, boulebana samt bord och stolar som är till för föreningens medlemmar. Gårdsgrinden låses upp med hjälp av lägenhetsnyckeln.

Vid användning av grillen är det viktigt att alla medlemmar tar sitt ansvar och rengör efter sig. Lämna grillen i lika fint skick eller bättre än du hittade den!

I en av blomlådorna har en del örter planterats. Samtliga medlemmar är välkomna att ta utav örterna för matlagning o.d. Var rädda om grödorna och var måttliga i hur mycket ni tar så det räcker till alla som vill ha.

Borden och stolarna är fastlåsta. För att få tag på koden till låsen, var god kontakta Styrelsens fastighetsansvariga via mail till fastighet@kraftan.styrelseproffset.se

  Innergården kan ej bokas då tanken är att den ska vara öppen vid alla tider för samtliga medlemmar.


  Cykel- och barnvagnsrum

  Förvaringsutrymmen för cyklar och barnvagnar finns i föreningens byggnader. Tänk på att stänga dörrar efter dig så att obehöriga inte kan ta sig in i cykelförråd eller entréer.

  I våra gemensamma cykelrum finns bara plats för cyklar som används. Avställda eller trasiga cyklar bör förvaras i ditt förråd, och cyklar som sällan används ska hängas upp. Krokar finns i de nedre cykelrummen.

  Cyklar utan stöd förvaras gärna hängande i det nedre cykelrummet.

  Lådcyklar kan stå i cykelrummet i mån av plats.

  Lås inte ihop cyklar. det blir svårare att flytta om de skulle behövas.

  Var rädd om allas cyklar!


  Förråd

  Till varje lägenhet hör ett förråd som befinner sig på plan 1 eller 2 i samma hus i särskilda källarrum. Förråden är märkta med respektive lägenhetsnummer. Förråden ska vara låsta även om de inte används, och låsning av förrådsdörren sker med eget hänglås.

  Föreningen har också 13 st extraförråd som hyrs ut till medlemmarna. Hyran för ett extraförråd är baserad på förrådets storlek. Medlemmar som önskar hyra ett extraförråd ombeds kontakta Styrelsen via mail till garage@kraftan.styrelseproffset.se.


  Kajakplatser

  Föreningen har 10 st kajakplatser som hyrs ut till föreningens medlemmar. Hyran för en kajakplats är 128 kr/mån. Medlemmar som önskar hyra kajakplats ombeds kontakta Styrelsen via mail till garage@kraftan.styrelseproffset.se.