Låssmed

Föreningen har avtal med Axlås Solidlås AB som är en auktoriserad låssmed. De förvaltar föreningens nyckelsystem, som alla lägenhetsdörrar ingår i. Vid behov ska därför ett låsbyte och/eller nya lägenhetsnycklar beställas därifrån. För utkvittering av nycklar måste legitimation och bostadsrättsavtal medtas. Axlås Solidlås finns närmast i Begelås lokaler på Västmannagatan 31.

Telefonnummer för beställningar och support: 08-34 08 50 (utanför arbetstid nås de på jourtelefon 08-660 26 60)

Observera att föreningen inte har några extranycklar till lägenheterna. Vid utelåsning bör Axlås Solidlås kontaktas. Nyckelbeställningar och andra låssmedskostnader bekostas av medlem och inte av föreningen.