Styrelse, valberedning och revisorer

Kontakt med föreningens styrelse sker via e-mail till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se

Önskas kontakt med specifik funktion/roll nås de på följande adresser:

Ordförande: ordforande@kraftan.styrelseproffset.se

Sekreterare: sekreterare@kraftan.styrelseproffset.se

Kassör: ekonomi@kraftan.styrelseproffset.se

Fastighetsansvarig: fastighet@kraftan.styrelseproffset.se

Garage- och förrådsansvarig: garage@kraftan.styrelseproffset.se

IT- och nyckelansvarig: it@kraftan.styrelseproffset.se

Källsorterings- och återvinningsansvarig: atervinning@kraftan.styrelseproffset.se

Nedan listas ledamöterna i föreningens styrelse och valberedning, samt revisorerna.


Styrelsen 2023-2024

Befattning Namn
Ordförande Torvald Thedeen
Sekreterare Ann Thörn
Kassör Magnus Karlsmyr
Ledamot Marianne Knaust
Ledamot Titus Kyrklund
Ledamot Tomas Sjöstedt
Ledamot Malin Keijser Bergöö
Suppleant Mikaela Wegler
Suppleant Johanna Gustafsson
Torvald Thedeen
Befattning Ordförande
Ann Thörn
Befattning Sekreterare
Magnus Karlsmyr
Befattning Kassör
Marianne Knaust
Befattning Ledamot
Titus Kyrklund
Befattning Ledamot
Tomas Sjöstedt
Befattning Ledamot
Malin Keijser Bergöö
Befattning Ledamot
Mikaela Wegler
Befattning Suppleant
Johanna Gustafsson
Befattning Suppleant

Valberedning 2023-2024

Valberedningen har till uppgift att till föreningsstämman komma med förslag på styrelseledamöter och internrevisor.

 • Joacim Karlsson (hus 20, sammankallande)
 • Monica Edenfeldt (hus 16)

  Kontakta någon i valberedningen om du är intresserad av styrelsearbete. Styrelsen har deras kontaktuppgifter.

  Revisorer 2023-2024

  Revisorerna har till uppgift att granska förvaltningen. Revisorernas ansvar regleras i föreningens stadgar.

  • Lars-Åke Bergström, ordinarie internrevisor (hus 16)
  • Katarina Johansson, suppleant (hus 16)
  Till extern revisor anlitar föreningen den auktoriserade revisionsbyrån BoRevision.