BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Styrelse och valberedning

Nedan hittar du vilka som ingår i föreningens styrelse.

För att enklast komma i kontakt med styrelsen använder du kontaktformuläret som du hittar här

Du kan även maila respektive funktion/roll på följande adresser: 

 • Ordförande: ordforande@kraftan.styrelseproffset.se
 • Sekreterare: sekreterare@kraftan.styrelseproffset.se
 • Fastighetsfrågor: fastighet@kraftan.styrelseproffset.se
 • Kö till garage och förråd: garage@kraftan.styrelseproffset.se
 • Ekonomi/Kassör: ekonomi@kraftan.styrelseproffset.se
 • IT och hemsida: it@kraftan.styrelseproffset.se
 • Juridiska frågor: avtal@kraftan.styrelseproffset.se

Styrelsen 2020-2021

Namn Roller
Torvald Thedeen Ordförande
Lars-Åke Bergström Kassör
Marianne Knaust Fastighetsansvarig
Jenny Risfelt Återvinningsansvarig
Lena Silver Sekreterare
Max Lidgard Garageansvarig, IT-ansvarig och Nyckelansvarig
Mikaela Wegler Fastighetsansvarig, Suppleant och Garagerenoveringen
Torvald Thedeen
Roller Ordförande
Lars-Åke Bergström
Roller Kassör
Marianne Knaust
Roller Fastighetsansvarig
Jenny Risfelt
Roller Återvinningsansvarig
Lena Silver
Roller Sekreterare
Max Lidgard
Roller Garageansvarig, IT-ansvarig och Nyckelansvarig
Mikaela Wegler
Roller Fastighetsansvarig, Suppleant och Garagerenoveringen

Valberedning 2020-2021

Valberedningen har till uppgift att till föreningsstämman komma med förslag på styrelseledamöter och internrevisor.

 • Anna-Malin Karlsson (hus 20, sammankallande)
 • Sebastian Osorio (hus 18)
 • Ann Thörn (hus 16)

  Om du är intresserad av styrelsearbete kontakta någon i valberedningen. Styrelsen har deras kontaktuppgifter.

  Revisorer 2020-2021

  Revisorerna har till uppgift att granska förvaltningen. Revisorernas ansvar regleras i föreningens stadgar.

  • Marcus Olsson, ordinarie internrevisor (hus 18)
  • Martin Björgell, suppleant (hus 18)
  • Extern revisor är den auktoriserade revisionsbyrån BoRevision.