Styrelse och valberedning

Nedan hittar du vilka som ingår i föreningens styrelse.

För att enklast komma i kontakt med styrelsen använder du kontaktformuläret som du hittar här. Du kan även maila respektive funktion/roll på följande adresser:

Ordförande: ordforande@kraftan.styrelseproffset.se

Sekreterare: sekreterare@kraftan.styrelseproffset.se

Fastighetsansvarig: fastighet@kraftan.styrelseproffset.se

Garage- och förrådsansvarig: garage@kraftan.styrelseproffset.se

Ekonomiansvarig: ekonomi@kraftan.styrelseproffset.se

IT- och nyckelansvarig: it@kraftan.styrelseproffset.se

Källsorterings- och återvinningsansvarig:  atervinning@kraftan.styrelseproffset.se


Styrelsen 2021-2022

Befattning Namn
Ordförande Torvald Thedeen
Sekreterare Maria Nyberg
Kassör Martin Björgell
Ledamot Marianne Knaust
Ledamot Max Lidgard
Ledamot Annika Forsberg
Ledamot Carl Lundberg
Suppleant Mikaela Wegler
Torvald Thedeen
Befattning Ordförande
Maria Nyberg
Befattning Sekreterare
Martin Björgell
Befattning Kassör
Marianne Knaust
Befattning Ledamot
Max Lidgard
Befattning Ledamot
Annika Forsberg
Befattning Ledamot
Carl Lundberg
Befattning Ledamot
Mikaela Wegler
Befattning Suppleant

Valberedning 2021-2022

Valberedningen har till uppgift att till föreningsstämman komma med förslag på styrelseledamöter och internrevisor.

 • Anna-Malin Karlsson (hus 20, sammankallande)
 • Sebastian Osorio (hus 18)
 • Ann Thörn (hus 16)

  Om du är intresserad av styrelsearbete kontakta någon i valberedningen. Styrelsen har deras kontaktuppgifter.

  Revisorer 2021-2022

  Revisorerna har till uppgift att granska förvaltningen. Revisorernas ansvar regleras i föreningens stadgar.

  • Lars-Åke Bergström, ordinarie internrevisor (hus 16)
  • Magnus Karlsmyr, suppleant (hus 20)
  • Extern revisor är den auktoriserade revisionsbyrån BoRevision.