BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Styrelse och valberedning

Nedan hittar du vilka som ingår i föreningens styrelse.

För att enklast komma i kontakt med styrelsen använder du kontaktformuläret som du hittar här. Du kan även maila respektive funktion/roll på följande adresser:

Ordförande: ordforande@kraftan.styrelseproffset.se

Sekreterare: sekreterare@kraftan.styrelseproffset.se

Fastighetsansvarig: fastighet@kraftan.styrelseproffset.se

Garage- och förrådsansvarig: garage@kraftan.styrelseproffset.se

Ekonomiansvarig: ekonomi@kraftan.styrelseproffset.se

IT- och nyckelansvarig: it@kraftan.styrelseproffset.se

Källsorterings- och återvinningsansvarig:  atervinning@kraftan.styrelseproffset.se


Styrelsen 2020-2021

Befattning Namn
Ordförande Torvald Thedeen
Kassör Lars-Åke Bergström
Ledamot Marianne Knaust
Ledamot Jenny Risfelt
Ledamot Lena Silver
Ledamot Max Lidgard
Suppleant Mikaela Wegler
Torvald Thedeen
Befattning Ordförande
Lars-Åke Bergström
Befattning Kassör
Marianne Knaust
Befattning Ledamot
Jenny Risfelt
Befattning Ledamot
Lena Silver
Befattning Ledamot
Max Lidgard
Befattning Ledamot
Mikaela Wegler
Befattning Suppleant

Valberedning 2020-2021

Valberedningen har till uppgift att till föreningsstämman komma med förslag på styrelseledamöter och internrevisor.

 • Anna-Malin Karlsson (hus 20, sammankallande)
 • Sebastian Osorio (hus 18)
 • Ann Thörn (hus 16)

  Om du är intresserad av styrelsearbete kontakta någon i valberedningen. Styrelsen har deras kontaktuppgifter.

  Revisorer 2020-2021

  Revisorerna har till uppgift att granska förvaltningen. Revisorernas ansvar regleras i föreningens stadgar.

  • Marcus Olsson, ordinarie internrevisor (hus 18)
  • Martin Björgell, suppleant (hus 18)
  • Extern revisor är den auktoriserade revisionsbyrån BoRevision.