BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Styrelse och valberedning

Nedan hittar du vilka som ingår i föreningens styrelse.

För att enklast komma i kontakt med styrelsen använder du kontaktformuläret som du hittar här

Du kan även maila respektive funktion/roll på följande adresser: 

 • Ordförande: ordforande@kraftan.styrelseproffset.se
 • Sekreterare: sekreterare@kraftan.styrelseproffset.se
 • Fastighetsfrågor: fastighet@kraftan.styrelseproffset.se
 • Kö till garage och förråd: garage@kraftan.styrelseproffset.se
 • Ekonomi/Kassör: ekonomi@kraftan.styrelseproffset.se
 • IT och hemsida: it@kraftan.styrelseproffset.se
 • Juridiska frågor: avtal@kraftan.styrelseproffset.se

Styrelse 2019-20

Namn Roller
Torvald Thedeen Ordförande
Peter Buttenschön Kassör och Vice ordförande
Marianne Knaust Fastighetsansvarig
Markus Hedström Garageköansvarig, IT-ansvarig och Nyckelansvarig
Jenny Risfelt
Lena Silver Sekreterare
Mikaela Wegler Fastighetsansvarig och Suppleant
Torvald Thedeen
Roller Ordförande
Peter Buttenschön
Roller Kassör och Vice ordförande
Marianne Knaust
Roller Fastighetsansvarig
Markus Hedström
Roller Garageköansvarig, IT-ansvarig och Nyckelansvarig
Jenny Risfelt
Roller
Lena Silver
Roller Sekreterare
Mikaela Wegler
Roller Fastighetsansvarig och Suppleant

Valberedning 2019-20

Valberedningen har till uppgift att till föreningsstämman komma med förslag på styrelseledamöter och internrevisor.

 • Martin Klint (hus 16)
 • Johan von Essen, sammankallande (hus 18)
 • Johan Larsson (hus 20)

Om du är intresserad av styrelsearbete kontakta någon i valberedningen. Styrelsen har deras kontaktuppgifter.

Revisorer 2019-20

Revisorerna har till uppgift att granska förvaltningen. Revisorernas ansvar regleras i föreningens stadgar.

 • Maria Eksedler, ordinarie internrevisor (hus 16)
 • Lars-Åke Bergström, suppleant (hus 16)
 • Extern revisor är den auktoriserade revisionsbyrån BoRevision.