Styrelse, valberedning och revisorer

Nedan listas ledamöterna i föreningens styrelse och valberedning, samt revisorerna.

Kontakt med styrelsen sker via e-mail. Kontaktadresser finns här.

Styrelsen 2022-2023

Befattning Namn
Ordförande Torvald Thedeen
Sekreterare Maria Nyberg
Kassör Martin Björgell
Kassör Magnus Karlsmyr
Ledamot Marianne Knaust
Ledamot Max Lidgard
Ledamot Annika Forsberg
Ledamot Carl Lundberg
Suppleant Mikaela Wegler
Torvald Thedeen
Befattning Ordförande
Maria Nyberg
Befattning Sekreterare
Martin Björgell
Befattning Kassör
Magnus Karlsmyr
Befattning Kassör
Marianne Knaust
Befattning Ledamot
Max Lidgard
Befattning Ledamot
Annika Forsberg
Befattning Ledamot
Carl Lundberg
Befattning Ledamot
Mikaela Wegler
Befattning Suppleant

Valberedning 2022-2023

Valberedningen har till uppgift att till föreningsstämman komma med förslag på styrelseledamöter och internrevisor.

 • Joacim Karlsson (hus 20, sammankallande)
 • Anna-Malin Karlsson (hus 20)
 • Sebastian Osorio (hus 18)
 • Monica Edenfeldt (hus 16)
 • Ann Thörn (hus 16)

  Kontakta någon i valberedningen om du är intresserad av styrelsearbete. Styrelsen har deras kontaktuppgifter.

  Revisorer 2022-2023

  Revisorerna har till uppgift att granska förvaltningen. Revisorernas ansvar regleras i föreningens stadgar.

  • Lars-Åke Bergström, ordinarie internrevisor (hus 16)
  • Katarina Johansson, suppleant (hus 16)
  Till extern revisor anlitar föreningen den auktoriserade revisionsbyrån BoRevision.