BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Garage och parkering

Garage- och parkeringsplatser

BRF Kräftan 1620 disponerar 23 st garageplatser i det övre garaget och 3 st carportplatser. Alla platser har inte samma storlek och lättillgänglighet, och är därför belagda med olika hög avgift. För närvarande är samtliga platser uthyrda, men när platser blir lediga erbjuds de till medlemmarna enligt turordningen i kön för garageplatser. Medlemmar som önskar garageplats kan kontakta Styrelsens garageansvarige via mail till garage@kraftan.styrelseproffset.se

Medlemmar med elbil eller laddhybrid har möjlighet att få en laddbox installerad vid sin garageplats (ej vid carportplatser). En avgift på 500 kr/månad tas ut för laddboxen, utöver den ordinarie avgiften för garageplatsen. I avgiften ingår obegränsad laddning. Kontakta Styrelsens garageansvarige vid intresse av laddbox.

Medlemmar med garageplats ges access till garaget med en särskild nyckelbricka samt med fjärrkontroll till garageporten. Till varje plats hör 2 st nyckelbrickor (ersättnings- och extrabrickor kan beställas till en kostnad av 100 kr/st), och medlemmarna har även möjlighet att beställa en fjärrkontroll som kan öppna garageporten inifrån bilen. Nypris för fjärrkontroll ligger på 500 kr/st. Kontakta Styrelsens garageansvarige för beställning av ersättnings- eller extrabrickor samt fjärrkontroll. Förlorade nyckelbrickor ska meddelas omgående till Styrelsens garageansvarige, så att de kan spärras.

Det övre garaget nås via trapphusen i hus 18 och hus 20, eller genom dörr/garageport på markplan mellan hus 16 och 18.


Regler för användning av garage- och carportplatser

Följande regler gäller för medlemmars användning av föreningens garage- och carportplatser. 

  • Endast medlemmar i BRF Kräftan 1620 har möjlighet att hyra en av föreningens garage- eller carportplatser.
  • Medlemmarna har endast möjlighet att hyra en garage- eller carportplats per lägenhet, såvida det inte finns lediga platser och kölistan är tom.
  • Garage- och carportplatserna upplåts enbart för förvaring av motorfordon (personbilar och motorcyklar). Inget annat, exempelvis bildäck och takboxar, får förvaras på platserna.
  • Montering av fasta eller rörliga förvaringsanordningar på garage- eller carportplatserna är otillåtet.
  • Tvätt av motorfordon är otillåtet i garaget.
  • Andrahandsuthyrning av garage- eller carportplats till utomstående är otillåtet. Vid andrahandsuthyrning av sin lägenhet har medlem dock rätt att även hyra ut sin garage- eller carportplats till hyresgästen.

Missbruk av reglerna kan leda till uppsägning av hyresavtal för garage- eller carportplats.


Nedre garaget och övriga ytor runt byggnaderna

Det nedre garaget nås genom garageport på markplan i hus 20, och disponeras av våra grannföreningar BRF Mälarstrand 1, BRF Mälarstrand 2 och BRF Mälarstrand 3 genom ett samarbets- och servitutavtal. Detta arrangemang medför en stabil hyresintäkt för föreningen.

I samarbete med Volvo Car Mobility finns sedan 2017 en områdesgemensam bilpool med reserverad plats mellan hus 16 och hus 18. Förhoppning är att den ska kunna vara ett naturligt och miljöanpassat alternativ till bilägande i vårt område, som innebär att värdefullt utrymme delas och den samlade miljöpåverkan blir mindre. Närmare information om medlemskap och bokning finner man på https://m.co/se/en-US/.

Platsen för bilpoolen upplåtes mot en marknadsmässig avgift av samfällighetsföreningen, som är en föreningen mellan de fyra bostadsrättsföreningarna inom Mälarstrand. Samfälligheten har ansvaret för huvuddelen av gården mellan hus 16 och hus 18, samt stora delar av området mellan våra föreningsbyggnader med bl.a. gräsmattor, planteringar, gångbanor och körbanor. Den områdesgemensamma bilpoolplatsen hyrs ut inom ramen för samfällighetsföreningens markförvaltning och har ingen koppling till bostadsrättsföreningarnas upplåtelse av privata parkeringsplatser i garage och carport eller på kajen. En parkeringsplats är per definition att betrakta som en markanläggning och det finns inget i samfällighetsföreningens stadgar eller i anläggningsbeslutet som motsäger uthyrning av parkeringsplats. Inte heller detaljplanen eller tomträttsavtalet mellan staden och Brf Kräftan reglerar uthyrning av parkeringsplats eller markanvändningen för aktuell plats, utöver bostadsgård.

Platsen mellan hus 16 och 18 är vald med omsorg för att inte påverka framkomligheten vid vare sig utrymning, räddningsinsats, sophämtning eller annan fastighetsdrift. Gällande regler enligt nuvarande PBL och BBR har beaktats och dimensionerande avstånd och mått uppfylls. Placeringen står inte i konflikt med räddningsvägar och uppställningsplatser för räddningsfordon enligt den ursprungliga (gällande) brandskyddsdokumentation som finns för fastigheten och området. En annan anledning till valet av aktuell plats är att ytan flitigt har nyttjats för otillåten parkering. Bilpoolplatsen innebär tvärtom en kontrollerad användning och ett tydligt återtagande av ytan för ett områdesgemensamt ändamål.

Parkeringsförbud gäller för övrig yta på gården samt runt våra föreningsbyggnader.

Senast uppdaterad 2020-06-23.