Nycklar, porttelefon, post och namnskyltar

Lägenhetsnycklar

Till varje lägenhet hör ursprungligen tre lägenhetsnycklar. Det finns inga huvudnycklar till lägenheterna, men om fastighetsskötaren behöver komma in när Ni inte är hemma kan Ni komma överens om att lämna lägenhetsnyckeln i det tublås som finns på varje ytterdörr. Detta tublås kan endast öppnas med en specialnyckel som innehas av styrelsen men kan lämnas till fastighetsskötare eller andra vid behov.

Alla lägenhetsdörrar är säkerhetsdörrar av fabrikatet Swedoor. Vissa försäkringsbolag ger lägre premie på hemförsäkringen om detta anges. Föreningen har avtal med en auktoriserad låssmed (Axlås Solidlås AB. De finns i Begelås lokaler på Västmannagatan 31, telefon: 08-34 08 50) där extra lägenhetsnycklar kan beställas. För utkvittering av nycklar måste legitimation och bostadsrättsavtal medtas.

Föreningen har inga extranycklar till lägenheterna. Vid utelåsning kan Axlås Solidlås AB hjälpa till även där (telefon: 08-34 08 50 eller jourtelefon 08-660 26 60). Observera att låssmedskostnader bekostas av medlem och inte av föreningen.

.

Nyckelbrickor

Till varje lägenhet hör sex elektroniska nyckelbrickor, men alla medlemmar har möjlighet att beställa fler nyckelbrickor om så önskas. Det är mycket viktigt att alla medlemmar är rädda om sina nyckelbrickor och att alla anmäler borttappade eller stulna nyckelbrickor omgående. På så vis kan föreningen hålla en hög säkerhet över tid utan att systemet urholkas.

  • Förlust- eller stöldanmälan – nyckelbrickan spärras: Skicka ett mail till it@kraftan.styrelseproffset.se och ange lägenhetsnummer samt brickans nummer.
  • Beställning av ny nyckelbricka: Skicka ett mail till it@kraftan.styrelseproffset.se och ange det antal nyckelbrickor som önskas. Dessa blir då numrerade från det tidigare högsta numret bland dina befintliga brickor. Nyckelbrickor kostar 100 kr/st och kvitteras ut på samma sätt som uppsättningen med grundbrickor. Ta med legitimation. Kostnaden faktureras som tillägg till din månadsavgift.

Grannföreningarna BRF Mälarstrand 1, 2 och 3 har erhållit nyckelbrickor för tillträde till det gemensamma grovsoprummet. Föreningarna svarar själva för att upprätta register över de utkvitterade nyckelbrickorna. Borttappad nyckelbricka ersätts genom att skicka ett mail till it@kraftan.styrelseproffset.se och ange förening samt nyckelbrickans nummer. Ersättningsbrickor till grannföreningarna kan beställas till en kostnad av 300 kr/st.

.

Porttelefon

Besökare kan använda porttelefonen för att ringa till föreningens medlemmar och bli insläppta. Porttelefonen ringer från nummer 08-618 97 90 till det telefonnummer som medlem angett till Styrelsen, och medlemmen har då möjlighet att öppna dörren genom att trycka stjärna (*) på sin telefon. Observera att porttelefonens display, som visar de boendes namn, bara fungerar mellan kl 07:00 och 21:00 alla dagar. Under övriga tider måste eventuella besökare ha tillgång till den boendes telefonnummer som är inlagt i systemet, som då kan knappas in i displayen. 

Det är möjligt att lägga in flera nummer i porttelefonen för varje lägenhet, så att varje boende kan bli uppringd personligen. Alla medlemmar har alltid möjlighet att komplettera eller ändra tidigare inlagda uppgifter. Skicka ett mail till it@kraftan.styrelseproffset.se och uppge vilken ändring du vill införa, eller för att få veta vilka uppgifter vi har om Er i systemet. Standarden i namnlistan i porttelefonen är: Efternamn, Initialen i förnamnet. Finns andra behov, t ex en önskan om dolt namn eller liknande, så meddela även detta. Nyinflyttade bör givetvis också meddela styrelsen vilka nummer och namn de vill ha införda.

.

Posthantering och namnskyltar

Till varje lägenhet hör ursprungligen tre postboxnycklar. Posten levereras till din postbox i husets entré som är märkt med ditt lägenhetsnummer. För prenumeranter levereras morgontidningen till tidningshållare utanför lägenhetsdörrarna. Är du bortrest så avbeställ tidningen eller be din granne tömma hållaren.

Namnskyltar finns, utöver på varje postbox, på anslagstavlorna i trapphusen på plan 3 samt utanför varje lägenhetsdörr. Kontakta fastighetsskötaren vid behov av ändring av dessa skyltar.

När någon ny flyttar in tar Styrelsen kontakt med fastighetsskötaren för att få namnskyltarna bytta vid entrédörr och på entréplan och postbox. OBS! Se gärna till att Styrelsen har rätt namn med korrekt stavning. 

.

Nyckelöversikt

Typ av nyckel Användningsområde

Lägenhetsnyckel

Lägenhetsdörr

Postboxnyckel

Postbox

Nyckelbricka

Entréport

Cykelrum

Barnvagnsrum

Soprum och grovsoprum

Tvättstuga och bokningstavla

Lägenhetsförråd

Kajakförråd (för medlemmar med kajakplats)

Övre garaget (för medlemmar med garageplats