BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Nycklar och portkoder

Allmänt om nycklar

Till lägenheten hör ursprungligen tre lägenhetsnycklar, tre postboxnycklar samt sex stycken elektroniska nyckelbrickor. Se översikten till höger på denna sida som visar vika olika typer av nycklar/kort som finns och vart de går.

Nyckelbrickor

Det är viktigt att alla boende är rädda om sina brickor och att alla anmäler borttappade eller stulna brickor omgående. På så vis kan vi hålla en hög säkerhet över tid utan att systemet urholkas.

Förlust- eller stöldanmälan – brickan spärras: Maila styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se och ange lägenhetsnummer + brickans nummer. Du kan också gå till www.sakerhetsintegrering.se och fylla i felanmälan. Ange samma uppgifter men ange också Brf Kräftan 1620, Olof Dalins väg 16-20.

Beställning av ny bricka: Alla boende har möjlighet att beställa fler brickor. Detta görs enklast genom att maila till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se och ange antalet brickor. Dessa blir då numrerade från det tidigare högsta numret bland dina befintliga brickor. Brickan/brickorna kostar 100 kr/st och kvitteras ut på samma sätt som uppsättningen med grundbrickor. Ta med legitimation och kontanter.

Grannföreningarna BRF Mälarstrand 1, 2 coh 3 har erhållit nyckelbrickor för tillträde till det gemensamma grovsoprummet. Föreningarna svarar själva för att upprätta register över de utkvitterade nyckelbrickorna. Borttappad nyckelbricka ersätts genom att maila it@kraftan.styrelseproffset.se och ange förening och nyckelbrickas nummer. Ny bricka kostar 300 kr/st.

Lägenhetsnycklar

Det finns inga huvudnycklar till lägenheterna, men om fastighetsskötaren behöver komma in när du inte är hemma kan du komma överens med hen om att lämna lägenhetsnycklen i en nyckeltub som finns på din ytterdörr. Därifrån kan man hämta nycklarna med hjälp av en specialnyckel som går till tubens cylinder. 

Din lägenhetsdörr är en säkerhetsdörr av fabrikatet Swedoor. Vissa försäkringsbolag ger lägre premie på hemförsäkringen om du anger detta. Föreningen har avtal med en auktoriserad låssmed (Solidlås AB, Haukadalsgatan 5 i Kista, tfn 08-13 29 00. De finns även på Rådmansgatan 54, telefon: 08-673 33 33) där extra lägenhetsnycklar kan beställas. Medtag legitimation och bostadsrättsavtal. 

Föreningen har inga extra nycklar till din lägenhet. Om du har låst dig ute från lägenheten, så kan Solidlås AB hjälpa till även där. Observera att du själv får stå för kostnaderna.

Porttelefon

Det är möjligt att lägga in flera poster i porttelefonen för varje lägenhet. Som boende har du alltid möjlighet att komplettera eller ändra tidigare inlagda uppgifter. Skicka ett mail till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se och uppge vilken ändring du vill införa. Standarden i namnlistan i porttelefonen är: Efternamn, Initialen i förnamnet. Har du andra behov, t ex vill ha ditt namn dolt eller liknande, så meddela även detta. Är du nyinflyttad så bör du givetvis också meddela styrelsen vilka nummer du vill ha införda.

Öppning av porten sker genom att man trycker stjärna (*) på telefonen. Observera dock att porttelefonens display, som visar de boendes namn, bara fungerar mellan kl 07 och 21. Därefter måste eventuella besökare ha tillgång till det eller de telefonnummer som är inlagda i systemet.

Portkod

Portkod finns inte längre. I stället används nyckelbricka eller porttelefon.

Posthantering

Lägenhetsdörrarna är inte försedda med brevinkast. Posten levereras till din postbox i husets entré. Boxen är märkt med ditt lägenhetsnummer och du ska ha fått 2 stycken nycklar till den. Morgontidningen levereras till tidningshållare utanför din lägenhetsdörr. Är du bortrest så avbeställ tidningen eller be din granne tömma hållaren.

Namnskyltar

Det finns namnskyltar på din postbox, i trapphuset på plan 3 vid anslagstavlan och utanför lägenhetsdörren. Om du behöver uppdatera dessa skyltar kontaktar du fastighetsskötaren.

När någon ny flyttar in tar styrelsen kontakt med fastighetsskötaren för att få namnskyltarna bytta vid entrédörr och på entréplan och postbox. OBS! Se gärna till att styrelsen har ditt/era namn med korrekt stavning, så att allt blir rätt. 

Nyckelöversikt

Lägenhet

Separat nyckel

Entréport

Nyckelbricka

Cykelrum

Nyckelbricka

Barnvagnsrum

Nyckelbricka

Soprum

Nyckelbricka

Grovsoprum

Nyckelbricka

Tvättstuga, bokningstavla

Nyckelbricka

Lägenhetsförråd

Nyckelbricka

Garage

Separat nyckelbricka

Postbox

Separat nyckel

Kajakföråd

Nyckelbricka