BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Lägenhetsförteckning

Här finns en förteckning över samtliga lägenheter som tillhör BRF Kräftan 1620 med de lägenhetsnummer som föreningen använder, Lantmäteriets lägenhetsnummer samt storlek i kvadratmeter. Motsvarande information sitter också uppsatt i respektive hus entré.

Olof Dalins väg 16

Lägenhetsnummer BRF Kräftan 1620 Lägenhetsnummer Lantmäteriet Kvadratmeter
101 0701 62
102 0702 29
103 0703 18
104 0704 62
111 0801 59
112 0802 48
113 0803 49
114 0804 59
121 0901 101
122 0902 90
131 1001 101
132 1002 48
133 1003 90
141 1101 101
142 1102 59
143 1103 69
144 1104 90
151 1201 101
152 1202 59
153 1203 69
154 1204 90
161 1301 101
162 1302 59
163 1303 69
164 1304 90
171 1401 99
172 1402 67
173 1403 67


Olof Dalins väg 18

Lägenhetsnummer BRF Kräftan 1620 Lägenhetsnummer Lantmäteriet Kvadratmeter
211
0801
92
212
0802
38
213
0803
62
221
0901
92
222
0902
38
223 0903 62
231
1001
101
232
1002
48
233
1003
90
241
1101
101
242
1102
59
243
1103
69
244
1104
90
251
1201
101
252
1202
59
253
1203
69
254
1204
90
261
1301
101
262
1302
59
263
1303
69
264
1304
90
271
1401
99
272
1402
67
273
1403
67Olof Dalins väg 20

Lägenhetsnummer BRF Kräftan 1620 Lägenhetsnummer Lantmäteriet Kvadratmeter
311
0801
92
312
0802
38
313
0803
62
321
0901
92
322
0902
38
323
0903
62
331
1001
101
332
1002
48
333
1003
90
341
1101
101
342
1102
59
343
1103
69
344
1104
90
351
1201
101
352
1202
59
353
1203
69
354
1204
90
361
1301
101
362
1302
59
363
1303
69
364
1304
90
371
1401
99
372
1402
67
373
1403
67