BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Lägenhetsförteckning

Här finns en förteckning över samtliga lägenheter som tillhör BRF Kräftan 1620 med de lägenhetsnummer som föreningen använder, Lantmäteriets lägenhetsnummer samt storlek i kvadratmeter. Motsvarande information sitter också uppsatt i respektive hus entré.