BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Lägenhetsförteckning

Här finns en förteckning över föreningens samtliga lägenheter, med föreningens lägenhetsnummer, Lantmäteriets lägenhetsnummer och storlek i kvadratmeter. Motsvarande information sitter uppsatt i respektive hus entré.

Senast uppdaterad 2019-05-21 av Anna-Malin Karlsson.