BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Allmän information

Fakta om föreningen

 • Föreningens Organisationsnummer är 769605-6477
 • Bostadshusen färdigställdes under hösten 1997 som hyreslägenheter.
 • Föreningen registrerades 2000-04-20.
 • Föreningen köpte tomträtten av JM 2001-08-15.
 • Endast miljödeklarerade byggmaterial har använts.
 • Bjälklagen är tjockare än normalt vilket ger mycket bra ljudisolering.
 • Bostadshusen innehåller 76 lägenheter.
 • De boende har tillgång till carport, garage och p-platser på Olof Dalins väg (kö)
 • Det finns en tvättstuga i varje hus och samtliga badrum är förberedda för tvättmaskin.
 • Kabel-tv finns anslutet.
 • Obligatorisk internetanslutning via Ownit (fiber med hastighet om 100/500/1000 Mbit). 100 Mb kostar 95 kr per månad.
 • Samtliga lägenheter har ett eget källarförråd.
 • Grönområdena drivs gemensamt i en samfällighetsförening som bildats mellan Kräftan 1620 och de tre bostadsrättsföreningar som äger fastigheterna på Kristinebergs Strand.

Fakta om området

 • T-bana (Kristineberg och Stadshagen) samt flera bussar i närheten (bland annat nr 59 och 61).
 • Köpcenter finns i närområdet: Lindhagen med bl.a. ICA maxi, Apotek och systembolag.
 • Låg-, mellan- och högstadieskola finns inom gångavstånd. Närmaste gymnasieskola ligger vid Thorildsplan.
 • För de minsta barnen finns flera dagisalternativ i närområdet.
 • Mälarstrand har egen båtklubb som driver hamnanläggningen i området. Boende i samfällighetsföreningen har förtur till platserna.
 • I Mälarstrands västra del och i Fredhäll finns ett klippbad.
 • Många planer finns för området så som spårvagn, bostäder och affärer mer information finns påwww.stockholm.se/lindhagen

Samfällighet

Föreningens fastighet ingår i en gemensamhetsanläggning tillsammans med fastigheterna Kräftan 7, Kräftan 8 och Kräftan 9.

Gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening. Anläggningen omfattar markytor, kör-, gång- och cykelvägar, ledningar och anordningar för spill- och dagvatten samt grovsoprum inom Kräftan 9.

Båtklubb, Mälarstrand Båtklubb

Det finns en båtklubb som är helt självständig i förhållande till de fyra bostafsrättsföreningarna inom området. I båtklubbens stadgar står det att medlemmarna skall i förstahand komma från föreningarna Mälarstrand 1, 2, 3 och Kräftan 1620.

Information om båtklubbens stadgar, styrelsen och priser kan du hitta på Mälarstrand 1s hemsida: http://www.brfmalarstrand1.se/ under toppmenyvalet Föreningen och därefter vänstermenyvalet Båtklubb.

Att bo i bostadsrättsförening

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med övriga bostadsrättshavare är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten inklusive alla lägenheter, lokaler, garage och mark. 

En bostadsrättsförening bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Föreningen behöver inte gå med vinst utan bostadsrättsinnehavarna betalar sin andel av föreningens kostnader via månadsavgiften. För att möjliggöra fondavsättningar för framtida reparationer bör dock föreningen gå med visst överskott.

Högsta beslutande organ i föreningen är föreningsstämman. Vid föreningsstämman fattas bl a beslut om godkännande av stsyrelsens årsredovisning samt ansvarsfrihet för styrelsen. Vid stämman utses även styrelseledamöter och suppleanter, revisorer samt valberedning.

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och förvaltning. I styrelsen fattas bl a beslut om fastighetsunderhåll och ombyggnader, uthyrning av lokaler, medlemsskap och andrahandsuthyrning.

Att bli medlem i vår bostadsrättsförening innebär att man någon gång under medlemskapet bidrar till att ta ansvar för vår gemensamma egendoms förvaltning och utveckling, bl.a. genom att vara beredda att ställa upp och aktivt verka som ledamot i styrelsen. ,

I stadgarna beskrivs alla detaljer närmare.

Föreningen är skyldig att upprätta en ekonomisk plan.