Allmän information

Föreningen och byggnaderna

Föreningens bostadshus färdigställdes av JM under hösten 1997 som hyreslägenheter, men ombildades till bostadsrätter bara ett par år senare. Bostadsrättsföreningen registrerades 2000-04-20 med organisationsnummer 769605-6477, och köpte sedan tomträtten av JM 2001-08-15. Vid bygget användes endast miljödeklarerade byggmaterial, och bjälklagen är tjockare än normalt vilket ger mycket bra ljudisolering. Föreningen består av 76 lägenheter, varav 68 bostadsrätter och 8 hyresrätter, fördelat på tre bostadshus på adresserna Olof Dalins väg 16, 18 och 20.

Medlemmarna i föreningen har tillgång till ett eget källarförråd och delar även på ett antal gemensamhetsutymmen, däribland tvättstugor, cykel- och barnvagnsförråd, soprum och grovsoprum, samt en innergård. Dessutom finns i det i föreningens byggnader ett garage, ett kajakförråd, och en carport, i vilka medlemmarna kan hyra en plats.

Varje bostadsrätt är utrustad med kabel-tv och bredband, och samtliga badrum är förberedda för tvättmaskin.

Grönområdena och anläggningarna runt föreningens byggnader drivs gemensamt i en samfällighetsförening som bildats mellan BRF Kräftan 1620 och de tre bostadsrättsföreningar som äger fastigheterna på Kristinebergs Strand. Området omfattar markytor, kör-, gång- och cykelbanor, ledningar och anordningar för spill- och dagvatten samt grovsoprum inom BRF Kräftan 1620.

Renoveringar och större underhåll:

  • 2022 - Modernisering av hissar
  • 2022 - Underhåll av garagepelare
  • 2021  - Genomförd Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
  • 2020 - Målning av taken
  • 2020 - Renovering av innergården
  • 2020 - Slipning och ommålning av entréportar
  • 2020 - Radonmätning
  • 2019  - Stamspolning
  • 2018  - Uppgradering av passersystem


Närområdet

Området tillhörde tidigare Kristinebergs slott, men köptes av Stockholms stad 1920. Den östra delen kring Thorildsplan byggdes på 1920-talet, medan området väster om slottet byggdes på 1930-talet och är i funkisstil. Gatorna i Kristineberg är uppkallade efter svenska författare såsom Olof von Dalin (1708-1763), Ola Hansson, Nordenflycht, Levertin, Lidner, Bondeson, Thorild m.fl.

Tunnelbanestationerna Kristineberg (gröna linjen) och Stadshagen (blå linjen) finns i närheten, samt flera busslinjer. Köpcentret Lindhagen ligger ca 10 minuters promenad bort med bl.a. ICA Maxi, apotek, kemtvätt, frisör och Systembolaget.

Låg-, mellan- och högstadieskola finns inom gångavstånd. Närmaste gymnasieskola ligger vid Thorildsplan. För de minsta barnen finns flera förskolealternativ i närområdet.

Mälarstrands Båtklubb vid Kristinebergs Strand är helt självständig i förhållandet till de fyra bostadsrättsföreningarna inom området. I båtklubbens stadgar står det dock att medlemmarna skall i första hand komma ifrån föreningarna Brf Mälarstrand 1, 2, 3 och Brf Kräftan 1620. Hamnen har 40 platser och har en särskilt fastställd hamnordning. Information om båtklubbens stadgar, styrelsen och priser finns på BRF Mälarstrand 1s hemsida.

Kristinebergs IP ligger i närområdet, med två fotbollsplaner. Det finns även en tennishall och en skatepark strax bredvid. Det finns också ett flertal lekplatser inom gångavstånd.

Vid Kristinebergs Strand och i Fredhäll finns det badbryggor och klippbad.

Området kring Lindhagen är ständigt under förvandling, och staden har många planer för området såsom spårvagn, bostäder och affärer. Mer information finns på Stockholm Stads hemsida: https://start.stockholm/

Närmaste skyddsrum finns i grannföreningarnas byggnader längs vattnet, på adresserna Kristinebergs Strand 27, 29, 31, och 33. Mer information om skyddsrum finns på MSB:s hemsida: https://www.msb.se/sv/amnesomr...


Att bo i bostadsrättsförening

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med övriga bostadsrättshavare är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten inklusive alla lägenheter, lokaler, garage och mark.

En bostadsrättsförening bedrivs enligt självkostnadsprincipen, och bostadsrättsinnehavarna betalar sin andel av föreningens kostnader via månadsavgiften. Föreningen drivs inte med syftet att gå med vinst, men för att möjliggöra fondavsättningar för framtida reparationer bör föreningen gå med visst överskott.

Högsta beslutande organ i föreningen är föreningsstämman. Vid föreningsstämman fattas bl.a. beslut om godkännande av Styrelsens årsredovisning samt om ansvarsfrihet för Styrelsen. Vid stämman utses även ledamöter och suppleanter till Styrelsen, revisorer samt valberedning.

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och förvaltning och fattar löpande beslut om fastighetsunderhåll och ombyggnader, uthyrning av lokaler, medlemsskap och andrahandsuthyrning.

Att bli medlem i BRF Kräftan 1620 innebär ett åtagande att någon gång under medlemskapet bidra till att ta ansvar för förvaltningen och utvecklingen av föreningens gemensamma egendom, bl.a. genom att vara beredda att ställa upp och aktivt verka som ledamot i Styrelsen.

Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter beskrivs närmare i föreningens stadgar.

 

Energideklaration

Föreningens byggnader har energiklass E. Klicka på länken nedan för att ladda ner den fullständiga energideklarationen, upprättad 2019.

PDF-fil, 200.91 kB