BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Allmän information

Fakta om föreningen

 • Föreningens Organisationsnummer är 769605-6477.
 • Bostadshusen färdigställdes under hösten 1997 som hyreslägenheter.
 • Lägenheterna ombildades till bostadsrätter och Föreningen registrerades 2000-04-20.
 • Föreningen köpte tomträtten av JM 2001-08-15.
 • Endast miljödeklarerade byggmaterial har använts, och bjälklagen är tjockare än normalt vilket ger mycket bra ljudisolering.
 • Föreningen består av 76 lägenheter fördelat på tre bostadshus på Olof Dalins väg 16, 18 och 20.
 • Medlemmarna i föreningen har tillgång till carportplatser, garageplatser samt kajakförråd.
 • Det finns en tvättstuga i varje hus och samtliga badrum är förberedda för tvättmaskin.
 • Föreningen är ansluten till kabel-tv från Com Hem.
 • Föreningen har ett gruppavtal med Ownit för en bredbandsanslutnin med en hastighet på 250 Mbit. En obligatorisk avgift för denna anslutning debiteras varje medlem månadsvis med 95 kr/mån.
 • Samtliga lägenheter har ett eget tillhörande källarförråd.
 • Grönområdena runt föreningens byggnader drivs gemensamt i en samfällighetsförening som bildats mellan Kräftan 1620 och de tre bostadsrättsföreningar som äger fastigheterna på Kristinebergs Strand.

Fakta om området

 • Tunnelbanestationerna Kristineberg (gröna linjen) och Stadshagen (blå linjen) finns i närheten, samt bl.a. busslinje nr 61 och 65.
 • Köpcentret Lindhagen finns i närområdet med bl.a. ICA Maxi, apotek, kemtvätt, frisör och Systembolaget.
 • Låg-, mellan- och högstadieskola finns inom gångavstånd. Närmaste gymnasieskola ligger vid Thorildsplan.
 • För de minsta barnen finns flera förskolealternativ i närområdet.
 • Mälarstrand har enegen båtklubb som driver hamnanläggningen i området. Medlemmar i föreningarna som utgör samfällighetsföreningen har förtur till platserna.
 • I Mälarstrands västra del och i Fredhäll finns ett klippbad.
 • Många planer finns för området såsom spårvagn, bostäder och affärer. Mer information finns på Stockholm Stads hemsida: https://start.stockholm/

Samfällighet

Föreningen ingår i en gemensamhetsanläggning tillsammans med bostadsrättsföreningarna Mälarstrand 1, Mälarstrand 2, och Mälarstrand 3.

Gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening. Anläggningen omfattar markytor, kör-, gång- och cykelbanor, ledningar och anordningar för spill- och dagvatten samt grovsoprum inom BRF Kräftan 1620.

Mälarstrand Båtklubb

Det finns en båtklubb som är helt självständig i förhållande till de fyra bostadsrättsföreningarna i området. I båtklubbens stadgar står det att medlemmarna i första hand ska komma från bostadsrättsföreningarna Mälarstrand 1, 2, 3 och Kräftan 1620.

Information om båtklubbens stadgar, styrelsen och priser kan du hitta på Mälarstrand 1s hemsida: http://www.brfmalarstrand1.se/ under toppmenyvalet Föreningen och därefter vänstermenyvalet Båtklubb.

Att bo i bostadsrättsförening

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med övriga bostadsrättshavare är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten inklusive alla lägenheter, lokaler, garage och mark. 

En bostadsrättsförening bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Föreningen behöver inte gå med vinst utan bostadsrättsinnehavarna betalar sin andel av föreningens kostnader via månadsavgiften. För att möjliggöra fondavsättningar för framtida reparationer bör dock föreningen gå med visst överskott.

Högsta beslutande organ i föreningen är föreningsstämman. Vid föreningsstämman fattas bl a beslut om godkännande av stsyrelsens årsredovisning samt ansvarsfrihet för styrelsen. Vid stämman utses även styrelseledamöter och suppleanter, revisorer samt valberedning.

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och förvaltning. I styrelsen fattas bl a beslut om fastighetsunderhåll och ombyggnader, uthyrning av lokaler, medlemsskap och andrahandsuthyrning.

Att bli medlem i vår bostadsrättsförening innebär att man någon gång under medlemskapet bidrar till att ta ansvar för vår gemensamma egendoms förvaltning och utveckling, bl.a. genom att vara beredda att ställa upp och aktivt verka som ledamot i styrelsen. ,

I stadgarna beskrivs alla detaljer närmare.

Föreningen är skyldig att upprätta en ekonomisk plan.