1 dec 2011

Infoblad december 2011

2011-12-01 00:00

JULEN närmar sig och med anledning av det blir det storstädning i alla våra tre tvättstugor!

Det innebär att de kommer att blockerade ONSDAGEN den 21 DECEMBER mellan klockan 8.00 och 16.00.

JULKLAPP----har vi nästan fått, med anledning av ett beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen. Domstolen har avgjort ett ärende om inkomsttaxering för privata bostadsföretag, som det heter. Detta utföll till vår fördel och nu får föreningen tillbaka drygt 54.000 kronor från Skatteverket! 

Slutligen önskar vi alla medlemmar en riktigt GOD JUL!

Njut av de fina granarna på gården som har en belysning som är EU-standardiserad, meddelar Samfälligheten.

Nästa styrelsemöte hålls TISDAG 10:e JANUARI.

1 nov 2011

Infoblad november 2011

2011-11-01 00:00

ETT STORT TACK…

Till alla som deltog i föreningens städdag i oktober!

Detta utfördes bland annat: soprum och tvättstugor rengjordes, löv krattades, buskar klipptes, ogräs rensades och diverse trädgårdsarbete mellan hus 18 och 20 utfördes.

Utöver det smörjdes lås och i hus nummer 18 omdisponerades en del av sopkärlen.

De nya kajakplatserna iordningställdes också.

Ett speciellt tack också till Britt Tryding i föreningen, som sålde ett par av föreningens gamla dörrar som stod i ett förråd.

En ny städdag kommer att ordnas till våren, då med såväl städning som grillning efteråt.

DE NYA KAJAKPLATSERNA
Det finns elva platser, varav åtta hittills är bokade. Den som är intresserad kan höra av sig till Styrelsen.

NÄSTA STYRELSEMÖTE hålls den 12 december.

1 okt 2011

Infoblad oktober 2011

2011-10-01 00:00

EKONOMI:

Föreningens ekonomi ser stabil ut och resultatet är enligt budget. Föreningen har nyligen satt om ett lån på 20 miljoner, som nu binds på 4 år till en betydligt lägre ränta än tidigare. I samband med detta har föreningen också amorterat en miljon kronor, för att sänka lånekostnaderna.

KAJAKER;

Flera i bostadsrättsföreningen har länge efterfrågat platser för att förvara kajaker. Styrelsen har nu beslutat om att inköpa ett slags vagn i aluminium där cirka åtta kajaker mot en viss avgift kan förvaras, med början någon gång under oktober.

Den som är intresserad av en förvaringsplats, kan maila styrelsen.

STÄDNING/SOPOR:

Styrelsen har efter kontakt med renhållningsföretaget Sita kommit fram till att de tre soprummen behöver omdisponeras en aning. En del kärl används mycket ( plast t ex), andra lite. Diskussion och eventuell ommärkning kommer att ske på städdagen den 9 oktober.

När det gäller grovsoprummet påminner styrelsen om att reglerna där MÅSTE följas. T ex får byggmaterial ej kastas och om de vanliga kärlen blockeras genom att sopor står framför dessa, så kan inte Sita alls hämta några grovsopor och rummet "svämmas" över.

Nästa styrelsemöte hålls 8/11.

1 sep 2011

Äldre infoblad

2011-09-01 00:00

Äldre informationsblad i PDF-format finns nu på separat sida.