1 maj 2013

Infoblad maj 2013

2013-05-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

Årsmöte 14 Maj kl 18.00 i Fazers lokaler Lindhagensgatan 126
En liten påminnelse om årsmötet den 14 Maj kl 18.00.

Vårstädning
Datum för vårstädningen är nu fastställt till den : 26 Maj kl 15.00.

Som vanligt samlas vi på gården mellan hus 16 och 18. 
Arbetet avslutas som vanligt med korv och hamburgare mellan hus 18 och 20.
Väl mött!