1 dec 2014

Infoblad december 2014

2014-12-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

Ny fastighetsförvaltning
Valvet kommer att skicka ut information till er alla kring det nya avtalet och hur detta kommer att fungera.

Extra insatt årsstämma 
Vi kommer att kalla samtliga boende till ett extra årsmöte 3/2 kl 18.30 med anledning av ändringar i våra stadgar och övergång till linjär avskrivning.
Separat kallelse kommer.

Ordinarie årsstämma 
Ordinarie årsstämma kommer att ske 6/5 kl 18.30. Separat kallelse kommer.

En liten påminnelse
Vill påminna samtliga boende om att ordentligt stänga soprumsdörren efter er. Det har visat sig att den inte varit stängd vid ett antal tillfällen.

Styrelsen önskar alla boende en God Jul och Gott Nytt År!!  

Månadsbrevet kommer fortsättningsvis även att kunna återfinnas på vår web.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 20 Januari 2015.

1 nov 2014

Infoblad november 2014

2014-11-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan! 

Avskrivningsprinciper
Vi kommer att kalla till ett kombinerat informations- och årsmöte för att informera om byte av avskrivningsprinciper och vad det kan ha för påverkan för våra årsavgifter och samtidigt ta beslut om ändring i våra stadgar. Det kommer att ske vecka 5 . Vi återkommer med kallelse och exakt datum.

Glöm inte att släcka alla ljus!
Snart lackar det mot jul. En liten uppmaning, glöm inte att släcka alla ljus!!

Månadsbrevet kommer fortsättningsvis även att kunna återfinnas på vår web.

1 okt 2014

Infoblad oktober 2014

2014-10-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

Höststädning
Tack till alla som deltog på städdagen den 12 Oktober och trotsade regnet.

Nya avskrivningsregler
Styrelsen har beslutat att övergå till linjär avskrivning. Vi återkommer med skriftlig information om vad detta kan ha för konsekvenser i 2015 år budget.

Teknisk fastighetstillsyn samt ny förvaltartjänst
Vi har upphandlat ny teknisk fastighetstillsyn samt en ny förvaltartjänst från 1 Januari 2015. Förvaltartjänsten är ny för vår Brf och kommer att förbättra för oss boende. Vi återkommer med skriftlig information om vad detta innebär.

Månadsbrevet kommer fortsättningsvis även att kunna återfinnas på vår web.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 18 November 2014

1 sep 2014

Infoblad september 2014

2014-09-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

Höststädning
Höststädning kommer att ske 12 Oktober. Vi samlas som vanligt på gården mellan hus 16 och 18 kl 14.00. Efter arbetet samlas vi för grillning och kaffe.

Progressiv avskrivning
Styrelsen är inriktad att gå på linjär avskrivning från 2014. Konsekvensen av det studeras fortsättningsvis. Styrelsen återkommer med mer information.

Månadsbrevet kommer fortsättningsvis även att kunna återfinnas på vår web.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 20 Oktober 2014.

1 aug 2014

Infoblad augusti 2014

2014-08-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

Höststädning
Höststädning kommer att ske 12 Oktober kl 14.00. Vi samlas som vanligt på gården mellan hus 16 och 18. Vi avslutar som vanligt med lite korvgrillning och fika.

Systematiskt Brandskyddsarbete
Styrelsen kommer att lägga upp vår brandskyddspolicy på hemsidan inom kort. Gå in och läs igenom vad som gäller.

Progressiv avskrivning
Styrelsen har påbörjat en diskussion kring avskrivningsfrågan. Styrelsen återkommer med mer information efter nästa styrelsemöte i september

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 22 September 2014.