1 dec 2015

Infoblad december 2015

2015-12-01 00:00

God jul alla medlemmar!

Så här i juletid är många ljus tända för att öka på mysfaktorn! Vi vill uppmärksamma alla boende i våra hus om hur viktigt det är att komma ihåg att släcka sina ljus. En brandskydds- broschyr kommer snart läggas i ditt postfack – titta gärna igenom den för tips och råd. Vi vill också passa på att påminna om att det finns brandvarnare att hämta hos styrelsen om du saknar en sådan. inom kort.

Det är nu snart dags att höja våra garageavgifter vilket kommer att ske från och med den 1 april 2016. Berörda garageinnehavare kommer att kontaktas via post kring den nya avgiften. 

Nästa styrelsemöte blir den 21 Januari.

Vi i styrelsen vill önska alla boende ett riktigt
Gott Nytt År!!

1 nov 2015

Infoblad november 2015

2015-11-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

Vi har nu fått utrett vem som orsakat skadan på ytterväggen ovanför porten i Hus 16. Det gör att väggen kommer att lagas inom kort.

OBS! Alla omärkta cyklar som står ute under den stora trappan ner från Olof Dalins väg kommer att avhämtas under nästa vecka, dvs den veckan som börjar med den 23 november. Det gäller även andra omärkta cyklar som står utanför våra fastigheter antingen vid cykelgaraget nedre plan hus 20 eller utanför entréer.

Byte av filter i Hus 20 kommer att ske andra veckan i december. 

Nästa styrelsemöte blir den 15 december.

1 okt 2015

Infoblad oktober 2015

2015-10-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

Tack till alla vuxna och barn som deltog i årets höststädning! Stor uppslutning med mycket fint resultat. Avslutning med korvgrillning på gården mellan Hus 18 och Hus 20 där Styrelsen gav en kort presentation av den ombyggnation av gården som snart kommer igång.

OBS! De cyklar som inte var märkta vid städningen har ställts nedanför utomhustrappan mellan Hus 16 och Hus 18. De behöver märkas upp och flyttas tillbaka till cykelrummen senast 16 november. Därefter kommer omärkta, kvarvarande cyklar föras bort.

Vi vill påminna om att vi har en ny städfirma, Ren Standard, fr o m den 1 november.

Vi har förhandlat om våra bundna lån till rörliga lån och därmed har föreningen fått betydligt lägre ränta. 

Nästa styrelsemöte blir den 16 november.

1 sep 2015

Infoblad september 2015

2015-09-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

Vill påminna alla medlemmar till årets höststädning södangen den 11 oktober kl 14.00. Vi ses som vanligt på gården mellan hus 18 och 20 - och avslutar med gemensam korvgrillning. Välkomna!

Vi kommer att rensa våra cykelrum vid höststädningen så märk gärna din cykel med namn eller färgband.

Filterbyte i lägenheternas radiatorer kommer att ske den 5 oktober. Företaget måste få tillgång till din lägenhet för att genomföra detta. Särskild information kommer att delas ut till alla. Detta är slutfasen av den obligatoriska OVK vi enligt lag måste göra.

Vi kommer att genomföra stamspolning av våra fastigheter den 15 oktober. När den genomförs måste företaget få tillgång till alla lägenheter då de även spolar ledningar i lägenheten. Företaget kommer snart ut med information om tider och vad som sker. Även stamspolning är en obligatoriskt åtgärd var 5:e år.

Vid höststädningen visas skiss på den förändring vi beslutat om för terrassen mellan hus 18-20 för att göra den mer tillgänglig. Även vad för växter som kommer i stället för de dårliga buskar som idag finns innanför muren vid hus 16.

Nästa styrelsemöte blir den 12 oktober.

1 aug 2015

Infoblad augusti 2015

2015-08-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

Hoppas sommaren varit skön och avkopplande! Sensommaren bjuder ju på ett helt fantastiskt väder! Passa på att njuta!

Välkomna alla medlemmar till årets höststädning söndagen den 11 oktober kl 14.00. Vi ses som vanligt på gården mellan hus 18 och 20 – och avslutar med gemensam korvgrillning.

Styrelsen har valt att fortsätta med Länsförsäkringar för vår fastighetsförsäkring. Vi tog in offerter från ett antal bolag – valet föll dock på att fortsätta med Länsförsäkringar då villkor och pris var de bästa hos dom.

Vi vill påminna om vår policy för hyra av garagageplas: Medlemmar i föreningen får endast hyra en (1) garageplats så länge efterfrågan från medlemmar överstiger tillgång på platser. Läs mer om detta på vår hemsida. www.kraftan.se

Nästa styrelsemöte blir den 14 september.

1 jun 2015

Infoblad juni 2015

2015-06-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

Stort tack för den fina uppslutningen vid året vårstädning!

OVK
Är nu delvis genomförd, några lägenhetsbesök kvarstår dock. Styrelsen återkommer med information från genomförd OVK när alla underlag finns på plats.

Garagestädningen
Genomfördes den 26 maj.

Administrativ avgift vid andrahandsuthyrning
Styrelsen har beslutat att, från och med omgående, införa en administrativ avgift, motsvarande 2 % av aktuellt basbelopp, vid andrahandsuthyrningar.
 
Nästa styrelsemöte sker den 17 augusti 2015.
Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar!

1 maj 2015

Infoblad maj 2015

2015-05-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

Påminnelse om vårstädning den 10 maj 2015
Vårstädning kommer att ske den 10/5. Vi startar kl 15 och samlas som vanligt på gården mellan hus 16 och 18. 

Sänkt avgift för bredband via Ownit
Vi har ingått ett nytt avtal med föreningens bredbandsleverantör, Ownit, som bl.a. innebär en uppgradering av nuvarande bredbandsplattform. Samtidigt får vi möjlighet (Vi kommer) att kunna sänka månadsavgiften för bredband med nuvarande hastighet 100/100 Mbit/s från Ownit från 199 (sek) kr till 95 kr per lägenhet fr.o.m. med den 1 juli då vi fått ett bättre avtal med Ownit. Det här gäller de lägenheter, som anslutit sig till det fasta fiberkabelnätet, som dragits till våra lägenheter. Den nu lägre bredbandsavgiften läggs, som tidigare, på den månatliga lägenhetsavgiften.

Byte av routrar
Ownit kommer att byta routrar i vår fastighet 11 maj. Särskilt brev från Ownit har gått ut gällande detta. I detta sammanhang kan de medlemmar, som så önskar köpa en högre hastighet direkt från Ownit än det basutbud föreningen förhandlat fram om 100/100 Mbit/s.

Genomförande av OVK – obligatorisk ventilationskontroll
OVK kommer att starta 26-27/5. Valvet behöver då tillgång till våra lägenheter. Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Månadsbrevet kommer fortsättningsvis även att kunna återfinnas på vår web.

Nästa styrelsemöte är preliminärt utsatt till (kommer att hållas) 27 maj 2015.

1 apr 2015

Infoblad april 2015

2015-04-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

PÅMINNELSE om ordinarie årsstämma 
Påminnelse om ordinarie årsstämma 6 Maj kl 18.00 i Fazers lokaler. Extra kallelse med handling kommer.

Garagestädning
Garagestädningen kommer ske 26/5. Ni ombedes att flytta era bilar i god tid innan kl 08.00 den 26/5.

Vårstädning den 10 Maj 2015
Vårstädning kommer att ske den 10/5. Vi startar kl 15 och samlas som vanligt på gården mellan hus 16 och 18. 

Månadsbrevet kommer fortsättningsvis även att kunna återfinnas på vår web.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 4 Maj 2015 .

1 mar 2015

Infoblad mars 2015

2015-03-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

PÅMINNELSE om ordinarie årsstämma 
Påminnelse om ordinarie årsstämma 6 Maj kl 18.30 i Fazers lokaler. Extra kallelse med handling kommer.
Motioner ska vara styrelsen till handa senast 31 Mars 2015.

Ombyggnationer i er lägenhet
Vi ser över reglerna för att utföra egna ombyggnader av lägenheter. Detta på inrådan av Valvet. Styrelsen återkommer med mer information.

Garagestädning
Vi planerar en garagestädning i maj, vi återkommer med datum.

Vårstädning den 10 Maj 2015
Vårstädning kommer att ske den 10/5. Vi startar kl 15 och samlas som vanligt på gården mellan hus 16 och 18.

Garageinfarter
Vi ber om er hjälp att ha lite extra uppsyn kring våra garage. Dessutom är det viktigt att ni säkerställer att garageporten går igen innan ni lämnar platsen, detta för att säkerställa att ingen smiter in.

Källarförråd
Vi uppmanar alla som har saker utanför sina källarförråd tar bort detta pga brandsäkerhetsskäl. 

Månadsbrevet kommer fortsättningsvis även att kunna återfinnas på vår web.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 15 April 2015.

1 feb 2015

Infoblad februari 2015

2015-02-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

PÅMINNELSE om ordinarei årsstämma 
Påminnelse om ordinarie årsstämma 6 Maj kl 18.30 i Fazers lokaler.. Extra kallelse med handling kommer.
Motioner ska vara styrelsen till handa senast 31 Mars 2015.

Beslut om ändrade stadgar
Beslut om att ändra våra stadgar togs på det extra insatta årsmötet den 3 Februari 2015. Styrelsen tackar för god uppslutning.

Månadsbrevet kommer fortsättningsvis även att kunna återfinnas på vår web.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 19 Mars 2015 .

1 jan 2015

Infoblad januari 2015

2015-01-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

PÅMINNELSE om extra insatt årsstämma 
Påminnelse om extra årsstämma 3 Februari kl 18.30 i Fazers lokaler för att ändra i våra stadgar. Vi förväntar oss full anslutning. Om någon inte kan närvara, v.g lämna in en fullmakt till någon granne. Extra kallelse med handling kommer.

PÅMINNELSE om ordinarie årsstämma 
Ordinarie årsmöte 6 Maj kl 18.30 i Fazer lokaler. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 Mars.

Inbrott i nedre garaget
För er information har ett inbrott skett i det nedra garaget. Vi uppmanar samtliga att vara uppmärksamma och att även vara noga med att stänga dörrar efter er.

Månadsbrevet kommer fortsättningsvis även att kunna återfinnas på vår web.