24 dec 2016

Infoblad december 2016

2016-12-24 10:29

God jul alla medlemmar!

 • Så här i juletid är många ljus tända för att öka på mysfaktorn! Vi vill uppmärksamma alla våra boende om hur viktigt det är att komma ihåg att släcka sina ljus i tid och kolla att brandvarnaren fungerar!
 • Vi kommer att ställa upp en container där du kan kasta din gamla julgran under vecka 2. Det är därmed inte ok att kasta granar i grovsoprummet. 
 • Vi vill påminna om att vi gärna ser fler intresserade medlemmar till vår projektgrupp för ommålning mm av våra trapphus. Så du som är arkitekt eller har annan professionell designbakgrund anmäl ditt intresse till styrelsen senast den 15 januari.
 • Styrelsen planerar att installera ett antal (beroende på intresse) laddningsboxar till vårt garage under våren. Du som är intresserad, under förutsättning att du har elbil, kan anmäla ditt intresse till Marie-Therese Bäcknäs mail: garaget@kraftan.styrelseproffset.se
 • Du som har glömt att ta hand om dina saker som står placerade på fel ställen tex utanför källarförråd och liknande – om du inte tagit hand om dom senast den 31 december i år kommer dom att bortföras och kastas. 
 • Kom ihåg att kolla på vår ”nya” hemsida om och när du behöver information om vår förening!
 • Nästa styrelsemöte blir den 23 januari 2017.

Vi i styrelsen vill önska alla boende Ett Riktigt Gott Nytt År!

16 nov 2016

Infoblad november 2016

2016-11-16 08:13

Vintern är här! Vi hoppas att den är här för att stanna – kanske får vi en vit jul i år?

 • Apropå vintern så är ju också stearinljusens högsäsong här: testa gärna din brandvarnare så du vet att den funkar och tänk på att släcka dina ljus när du går hemifrån.
 • Mycket stort tack till alla medlemmar, små som stora, som var med och städade på höstens städdag! Fin uppslutning vilket gör att det går lätt och snabbt med städningen!
 • Vi vill uppmana alla våra boende att städa och plocka undan eventuella tillhörigheter från gångar utanför våra källarförråd. Om de saker/möbler som står där nu inte är borttagna senast den 31 december i år kommer dessa möbler/saker att slängas.

Det är nu snart 20 år sedan våra fina hus byggdes! Det gör att en del underhåll nu planeras för de kommande åren. Bl a ommålning om husens trappuppgångar. Vi söker nu intresserade medlemmar till en liten projektgrupp som får uppdrag att ta fram förslag på hur denna renovering ska ”designas”. Vi hoppas och tror att det kanske kan finnas tex arkitekter och/eller andra inredningsintresserade i föreningen som kanske vill vara med? Anmäl gärna ditt intresse till styrelsen.

Nästa styrelsemöte blir den 12 december.

18 okt 2016

Infoblad oktober 2016

2016-10-18 07:53

Hej alla medlemmar!

 • Söndagen den 30 oktober kl 14.00 är det dags för höstens städdag!
  • Vi samlas på gården mellan hus 16 och 18 för att fördela de olika städuppgifterna.
  • Vi avslutar som vanligt med korvgrillning mm på gården en trappa upp mellan hus 18 och 20.
  • Varmt välkomna – vuxna och barn!
 • Nu är den nya hemsidan klar! Gå gärna in och kika och hör av dig med frågor, synpunkter eller annat som du undrar över!
 • Kom gärna med förslag till oss i styrelsen via kontaktuppgifter här.
 • Nästa styrelsemöte blir den 7 november.
18 sep 2016

Infoblad september 2016

2016-09-18 20:10

Hej alla medlemmar!

 • Förvaltningsinformation: vi har förlängt vårt avtal med HSB som ekonomisk förvaltare. Vi har också förlängt avtalet med Valvet för vår fastighetsförvaltning. Även HSB Mark fortsätter med utomhusskötseln för samfälligheten.
 • Vi vill påminna om att vi alla har ett ansvar för våra gemensamma utrymmen t ex våra trappuppgångar, soprum och grovsoprum. Vi bör t ex ta med den reklam vi får i våra postfack hem och kasta själva även om vi inte vill ta del av den. När det gäller våra soprum så är det vi själva som ska se till att hålla efter i dom så det inte ligger en massa skräp på golven eller att vi kastar fel typ av sopor där. Vi har ett stort grovsoprum där vi kan slänga det mesta. Dock inte gamla kemikalier, målarburkar, möbler, renoveringsskräp mm. Det finns tydliga riktlinjer uppsatta i ”Groven” för vad vi kan kasta där och inte.
 • Vi vill gärna be de medlemmar som har cyklar i cykelrummen och som inte använder sin cykel så frekvent att antingen hänga upp cykeln i taket eller ställa cykeln lite längre bak i rummet. Så kan dom medlemmar som använder sina cyklar ofta komma åt sina cyklar lite lättare.
 • Höstens städdag kommer att gå av stapeln den 30 oktober kl 14.00. Vi samlas som vanligt på gården mellan hus 18 och 20 och avslutar med korv- och hamburger-grillning. Obs! Vintertiden början samma söndag så kolla klockorna!
 • Nästa styrelsemöte blir den 13 oktober

Om du har någon fråga som du vill att styrelsen ska ta upp - lämna den i styrelsens postlåda i hus 18 eller skicka ett e-mail till: styrelsen@kraftan.se        

1 aug 2016

Infoblad augusti 2016

2016-08-01 00:00

Hej alla medlemmar!

 • Välkomna tillbaka till stan efter en fantastisk sommar. Nu är den nya styrelsen på plats!
 • Styrelsen har tagit in anbud från 5 olika leverantörer inom ekonomiförvaltning och gjort en noggrann utvärdering. Det slutliga beslut föll på att fortsätta med HSB som vår ekonomiförvaltare.
 • Vi vill berätta att föreningens hemsida kommer att uppfräschas under hösten
 • Nästa styrelsemöte blir den 12 september

Om Du har någon fråga som Du önskar att styrelsen ska ta upp, maila oss gärna:
styrelsen@kraftan.se
Eller lägg en lapp i föreningens brevlåda, i hus nummer 18.

1 jun 2016

Infoblad juni 2016

2016-06-01 00:00

Sommaren närmar sig!

 • Stort tack till alla medlemmar som kom på årsstämman den 30 maj! Stämman godkände årsredovisningen för 2015. Efter en kort frågestund godkändes styrelsens beslut om en avgiftshöjning motsvarande 6 % fr o m januari 2017.
 • En ny styrelse, samt revisorer valdes:
 • Gerhard Larsson, ordförande, avtalsfrågor, 0705171718
 • Robin Askelöf, vice ordförande, IT och hemsida, 0707980060
 • Joakim Hübel, kassör, 0733376395
 • Bi Hjern Thedéen, sekreterare, 0705571062
 • Marie-Therese Bäcknäs, nycklar och garage, 0704734744
 • Nils Wennlund, fastighetsfrågor och medlemskontakter, 0706395229
 • Fredrik Lindberg, fastighetsfrågor och medlemskontakter, 0704126475
 • Gustav Öhrn, revisor
 • Lars-Åke Bergström, revisorssuppleant
 • Separat blad med denna information kring den nya styrelsen samt kontaktuppgifter kommer snart upp på våra anslagstavlor i entréerna.
 • Solidlås den firma som sköter våra lägenhetsnycklar, kopierar upp mm flyttar från Strandbergsgatan till Haukadalsgatan 5 Kista. De sköter sin verksamhet därifrån. Telnr till växel: 08 13 29 00.
 • Nästa styrelsemöte blir den 22 augusti
 • Vi vill passa på att önska alla våra medlemmar och hyresgäster en lång och skön sommar!

Om Du har någon fråga som Du önskar att styrelsen ska ta upp, maila oss gärna:
styrelsen@kraftan.se
Eller lägg en lapp i föreningens brevlåda, i hus nummer 18.

1 maj 2016

Infoblad maj 2016

2016-05-01 00:00

Vi ses väl på årsstämman?

 • Grilltider? Prova gärna vår fina nyrenoverade gård mellan Hus 18 och 20 som är tillgänglig för alla boende i våra hus. Där finns bl a en stor ny grill och en boulebana! Din lägenhetsnyckel passar till låset på grinden.
 • Städning av garaget kommer att genomföras tisdag den 17 maj. Alla bilägare med garageplats måste se till att deras bilar är borta från garaget senast kl 07.30 och åter tidigast kl 18.00 samma dag
 • Vi har ibland bekymmer med att fel typ av sopor slängs i vårt grovsoprum. För att vi ska kunna behålla ”groven” med dagens tillgänglighet vill vi påminna om att det är absolut förbjudet att slänga alla typer av byggmaterial där. Vid privat inhyrning av container, big bags mm är föreningens tidsgräns för uppställning max en (1) vecka.
 • Vi ses väl på årsstämman måndag den 30 maj kl 18.30 i Fazer restaurangen på Lindhagensgatan nr 126. Välkomna!

Om Du har någon fråga som Du önskar att styrelsen ska ta upp, maila oss gärna:
styrelsen@kraftan.se
Eller lägg en lapp i föreningens brevlåda, i hus nummer 18.

 

1 apr 2016

Infoblad april 2016

2016-04-01 00:00

Våren är här med ett riktigt busigt aprilväder!

Nedan följer några viktiga punkter som vi vill uppmärksamma er alla på:

 • Trots riktigt ruskväder så blev uppslutningen stor vid vårens städdag! Mycket stort tack till alla medlemmar, små som stora, som var med och städade i vårt fina bo-område! Samt passade på att inviga den ”nya” fina gården mellan Hus 18 och 20!
 • Vi vill påminna om föreningens årsstämma måndag den 30 maj kl 18.30 i Fazer restaurangenen på Lindhagensgatan nr 126. Eventuella motioner eller fråga från medlem ska inkomma skriftligen till styrelsen senast den 30 april.
 • Städning av garaget kommer att genomföras tisdag den 17 maj. Alla bilägare med garageplats måste se till att deras bilar är borta från garaget senast kl 07.30 och åter tidigast kl 18.00 samma dag.
 • Viktigt att vi aldrig stänger av golvvärmen i våra badrum för att undvika legionella tillväxter och därmed risk för att någon kan insjukna i legionella.
 • Vid eventuell privat inhyrning av container för att använda vid tex kasserat byggmaterial vid renovering är föreningens tidsgräns för containeruppställning max en (1) vecka.

Nästa styrelsemöte blir den 9 maj.

1 mar 2016

Infoblad mars 2016

2016-03-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan! 

 • Vi vill påminna alla medlemmar till årets vårstädning söndagen den 24 april kl 14.00. Vi ses som vanligt på gården mellan hus18 och 20 – och avslutar med gemensam korvgrillning. Välkomna!
 • Nytt för i år är att soprummen inkl. alla sopcontainrar kommer att rengöras av vår städentreprenör med högtryckstvätt.
 • Nu är gården mellan hus 18 - 20 helt ny! Välkommen och se den uppfräschade gården med sittplatser, boule bana och platsbyggd grill! Alla har åtkomst till gården via hus 20 eller 18 då använder man sin nyckelbricka och går till entré plan 1 där utgång finns.
 • Vecka 20 (16-21 maj) kommer städning av garaget att ske. Vi återkommer med exakt dag tills dess vänligen notera att under städdagen måste alla bilar parkeras utanför på gatan.
 • Påminner Er om att årsmötet äger rum måndagen den 30 maj Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast 6 veckor innan vilket betyder att sista dag är 17 april.

Nästa styrelsemöte blir den 18 april kl 1900.

1 feb 2016

Infoblad februari 2016

2016-02-01 00:00

Hej!

Då har styrelsen haft årets andra möte och här kommer lite ny information:

 • Om du vill kan du prenumerera på våra Infoblad. Gör i så fall enligt följande: registrera din mailadress och kräftans hemsideadress (http://www.kraftan.se/sida5.html) på sidan: https://www.followthatpage.com Då får du ett mail varje gång ett nytt infoblad har dykt upp!
 • Vårens städdag blir söndagen den 24 april kl 14.00! Boka in dagen redan nu i din kalender! Vi återkommer i nästa Infoblad med mer information om städdagen.
 • Vi passar på att påminna om den kommande årsstämman den 30 maj. Eventuella motioner eller fråga från medlem ska inkomma skriftligen till styrelsen senast den 30 april.
 • Valberedningen har påbörjat sitt arbete med att sätta samman ett förslag på styrels. Kontakta gärna dom om du är intresserad av att vara med i vår styrelse!
 • Arbetet med att fixa till och ordna fint på gården mellan Hus 18 och Hus 20 är nu på gång! Vi ser fram emot en fin vår och en ”ny” gård för oss alla att vistas på!
 • Vårt grovsoprum är en klar tillgång för oss alla. Tänk så enkelt det är att kunna slänga många av våra grovsopor så nära. Men inte alla typer av grovsopor hör hemma i ”Groven”. Kolla av innan du har något att slänga att just dom sakerna är ok att kasta där. Om inte - så måste du själv se till att de slängs på rätt ställen!
 • Filterbytena är nu genomförda i samtliga lägenheter i vår förening! 

Nästa styrelsemöte blir den 17 mars.

1 jan 2016

Infoblad januari 2016

2016-01-01 00:00

Hej alla boende i Brf Kräftan!

Nu har vi 2016 på plats och så även styrelsen som haft årets första styrelsemöte

 • Som tidigare meddelat har vi årsstämma den 30 maj – vi vill påminna om att eventuella motioner eller fråga från medlem ska inkomma skriftligen till styrelsen senast den 30 april.

 • Vi vill passa på att uppmana alla medlemmar att se till att dörrar till våra gemensamma utrymmen slår igen ordentligt. 

Nästa styrelsemöte blir den 15 februari.