BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
23 jan 2018

Infoblad januari 2018

2018-01-23 21:58

Vi önskar alla en god fortsättning på det nya året!

Året började tyvärr lite olyckligt för de boende i hus 20, då hissen stod still under en vecka. Problemet felanmäldes snabbt, men åtgärd dröjde trots påtryckningar från styrelsen. Reparatören skyller på helger, med brist på folk och försenade leveranser. Vi beklagar de besvär som den långdragna processen förde med sig!

De rörelsedetektorer som styr belysningen i tvättstugor, sop- och cykelrum har justerats för att fungera bättre. Strömbrytarna finns kvar tills vidare.

Renoveringen av gruppboendet i hus 18 inleds under vecka 5 och kommer att pågå hela februari och mars.

Obligatorisk radonmätning har inletts i utvalda lägenheter och kommer att pågå under två månader.  

Viktiga datum för våren: städdag preliminärt den 22 april, ordinarie föreningsstämma den 31 maj. En extra stämma kommer dessutom att hållas, för att vi ska kunna genomföra obligatoriska stadgeändringar (om just kallelser till stämmor).

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 februari.