BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
24 okt 2018

Infoblad oktober 2018

2018-10-24 22:45

Stort tack till alla som deltog i städdagen den 21 oktober! Vädret var fint och vi fick mycket gjort med gemensamma krafter. Bland annat röjdes en hel del i buskar runt husen, det snyggades till utanför entréerna och rensades i gemensamma utrymmen. Sedan var det grillmingel!

Arbetet med utemiljön kommer att fortsätta genom att styrelsen har en dialog med HSB och med staden om hur buskar och träd kan tuktas ytterligare.

I början av oktober genomfördes provgrävningar på innergården för att undersöka hur mycket tätskiktet under gården läcker och hur detta kan åtgärdas. Styrelsen återkommer med information när vi vet mer om vad som kommer att behöva göras.

Vi har noterat att hissarna ofta krånglar (och låter). Därför kommer vi att be om en besiktning för att undersöka hissarnas tekniska skick och höra om något behöver bytas för att minska mängden reparationer.

Vi vill återigen påminna om att det inte är tillåtet att ha lösa föremål stående i garagen, eller att i förråden blockera de rökluckor som finns.

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 november.

14 okt 2018

Städdag söndag 21 oktober

2018-10-14 09:31

Vi träffas klockan 11.00 på planen mellan hus 16 och 18 (vid infarten till garaget). Sedan hjälps vi åt med städning och röjning inom- och utomhus. Arbetsuppgifter kommer att delas ut på plats.

Denna gång kommer vi att ägna oss lite extra åt att snygga till vår närmaste utemiljö, inklusive runt entréerna på Olof Dalins väg och i slänten utanför hus 16 (mot hus 14).

Vi kommer också att plocka undan sådant som står löst i gemensamma utrymmen som i garage och utanför förråd.

När allt är klart avslutar vi med grillning – föreningen bjuder förstås!

Ta chansen att träffa grannar och lära känna våra hus!

styrelsen