BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
20 feb 2018

Infoblad februari 2018

2018-02-20 20:15

Vi har påbörjat projektet med att byta alla brevlådefronter mot säkrare och fräschare sådana. Räkna med att själva bytet sker i början av april.

I samband med detta har vi testat e-postutskick till alla medlemmar. Har du inte fått mejl om brevlådorna saknar vi fungerande adress till dig. Meddela den snarast till it@kraftan.styrelseproffset.se!

Torsdagen den 22 februari byts två trasiga tvättmaskiner ut mot nya: en i tvättstugan i hus 16, en i hus 20. Resten av maskinerna i dessa tvättstugor kommer att bytas under året, enligt underhålls­planen.

P.g.a. av nya krav på föreningars stadgar (om bland annat kallelser till stämma) kommer en extrastämma att hållas i samband med vårens städdag, den 22 april. Vi börjar kl. 11.00. Men information kommer!

Slutligen vill vi varna för bedrägeriförsök där någon ringer upp och ber en skicka in sina nyckelbrickor för utbyte. Detta är falskt! Skicka aldrig era nyckelbrickor till någon!

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 mars.

10 feb 2018

Byte av brevlådefronter

2018-02-10 14:21

Under våren kommer vi att byta ut fronterna på våra brevlådor, i alla tre husen. Skälen är framförallt två: 1) De är gamla, slitna och i några fall trasiga. 2) Vi vill förbättra säkerheten genom att montera moderna luckor där man inte kan sticka in handen och hämta det som ligger där.

Själva monteringen kommer att skötas av det företag som levererat fronterna, och som också producerade brevlådesystemet när huset byggdes: Svenska fastighetsboxar AB (Sefb). Inför detta krävs en del förberedelser:

  1. Vi ska meddela Sefb vilka namn som ska stå på luckorna, så att de kan producera snygga och enhetliga etiketter.
  2. Nya nycklar ska fördelas.

Nu tar vi steg 1! Ett e-postutskick har gjorts till alla boende med närmare information om namnsättningen på luckorna. Läs detta och meddela oss eventuella korrigeringar senast den 20 februari!

Det finns mycket begränsade möjligheter att få ytterligare information (företagsnamn och liknande) på luckan. I den mån det inte ryms i standardfältet förordas att c/o-adress används för sådana behov.

Det kommer att finns ytterligare ett fält på varje lucka som är avsett för en standardiserad etikett för önskemål om reklam/ej reklam. Om inget annat meddelas monteras ”ej reklam” i dessa. (Om behov finns kan även detta fält användas för namn – men då försvinner alltså möjligheten till ”ej reklam”- märkning.)

OBS! Om du inte fått e-post om detta så har vi en felaktig adress till dig. Hör i så fall av dig till it@kraftan.styrelseproffset.se!

Hälsningar

Nils Wennlund och Anna-Malin Karlsson, styrelsen Brf Kräftan 1620