BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
29 mar 2018

Entrédörrarna

2018-03-29 21:35

Som flera förmodligen noterat har vi haft en del problem med entrédörrarna på sistone, framförallt på grund av åverkan utifrån. Alla ska vara åtgärdade nu och fungera normalt. Var gärna uppmärksamma och anmäl till styrelsen om ni ser tecken på försök till inbrott. Vi ska också framöver vara tydliga med anslag om att styrelsen noterat och felanmält, så att vi inte får dubbelanmälningar och dyra jourutryckningar. Tänk också på att inte själva "bruka våld" mot dörrarna genom att rycka eller trycka på om de fungerar dåligt - anmäl hellre så låter vi vår förvaltare se över låsmekanismerna som är känsliga och är avsedda att fungera genom att dörren går igen av egen kraft.

28 mar 2018

Infoblad mars 2018

2018-03-28 22:25

Äntligen fick vi de beställda nya tvättmaskinerna till hus 16 och 20! Resten av maskinerna kommer att bytas ut enligt underhållsplanen.

Rörelsestyrd belysning kommer att installeras i garagen. Framöver kommer man alltså inte behöva gå och tända igen vid längre i- och urpackning etc.

I samband med städdagen den 22 april klockan 11.00 hålls en extra föreningsstämma, med anledning av några smärre stadgeändringar påkallade av den nya lagen för ekonomiska föreningar. Kallelse kommer i postfacken

Preliminära datum för byte av brevlådefronterna är 24-25 april. Inför detta kommer nya nycklar att distribueras. Information om hur detta ska gå till kommer separat.

Ordinarie föreningsstämma hålls torsdagen den 31 maj klockan 18.00 i restaurang Tastory på Lindhagensgatan. Kallelse kommer. Motioner till stämman ska lämnas in senast den 30 april, via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i styrelsens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 16 april.