BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
17 apr 2018

Infoblad april 2018

2018-04-17 22:33

Söndagen den 22 april (OBS inte maj!) med start klockan 11.00 äger vårens städdag rum! Vi träffas på gårdsplanen mellan hus 16 och 18 för att fördela uppgifter ute och inne. När allt är klart bjuder föreningen på grillad korv och burgare (även veg.)!

OBS! Det har visat sig att det inte att behövas hållas någon extra-stämma i samband med städdagen. I stället fattar vi de aviserade besluten om stadgeändringar först på den ordinarie stämman i maj, och därefter vid ytterligare en stämma efter sommaren.

Som meddelats på e-post och via anslag kommer nycklar till de nya brevlådefronterna att delas ut fredagen den 20 april. Fronterna monteras veckan därefter, den 24–25 april.

Radonmätarna som delats ut till vissa lägenheter kommer att samlas in i slutet av april.

Ordinarie föreningsstämma hålls alltså torsdagen den 31 maj klockan 18.00 i restaurang Tastory på Lindhagensgatan (smörgås serveras). Motioner till ska lämnas senast den 30 april via e-post, styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se, eller i föreningens postfack, hus 18.

Ett extra styrelsemöte inför stämman äger rum den 2 maj, nästa ordinarie möte den 21 maj.

11 apr 2018

Montering av brevlådefronter och distribution av nycklar

2018-04-11 20:33

Dags för steg 2 i bytet av brevlådefronter!

Den 24 och 25 april kommer montörer från Sefb att sätta upp de nya fronterna.

Nycklar till de nya brevlådefronterna kommer att delas ut till varje lägenhet fredagen den 20 april och då placeras i den lilla cylindern som finns längst upp på varje lägenhetsdörr. Cylindern är åtkomlig inifrån lägenheten.

Den som har problem med denna procedur, exempelvis svårt att komma åt cylindern i dörren, uppmanas höra av sig till oss för en individuell lösning!

Tack för er medverkan så långt!

Nils Wennlund, 070 639 52 29, nils.wennlund@gmail.com

Anna-Malin Karlsson, 073 033 52 58, annamalink@gmail.com