BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
25 jun 2018

Infoblad juni-juli 2018

2018-06-25 20:58

Den nya styrelsen är nu igång med sitt arbete. Kontaktuppgifter finns anslagna i entréerna, plan 3, och på hemsidan.

Prioriterade projekt under det kommande året är att lösa garagefrågan med grannföreningarna, att genomföra ommålningarna av trapphusen och att gå till botten med det läckande tätskiktet på innergården.

Som en del säkert märkt har vi återkommande problem med våra ytterportar, som ibland kärvar och inte vill gå i lås. Se till att de verkligen stängs, särskilt så här i semestertider, och felanmäl gärna (till styrelsen) om de inte fungerar.

Från den 1 juli prövar vi att tidsbegränsa åtkomsten till grovsop-rummet. Nyckelblipparna kommer att fungera mellan kl. 07:00 och 22:00. Tänk också på att allt som lämnas i grovsoprummet ska rymmas i de kärl som finns. Det som ställs på golvet hämtas inte.

Höstens städdag är planerad till söndagen den 21 oktober, med start kl. 11.00.

Vi önskar alla en fin sommar!

Nästa styrelsemöte äger rum den 21 augusti.

13 jun 2018

Rapport från stämman

2018-06-13 22:34

Torsdagen den 31 maj ägde årets ordinarie föreningsstämma rum. Protokollet är nu justerat och finns, tillsammans med årsredovisningen, på vår hemsida: www.kraftan.se

De viktigaste punkterna:

En ny styrelse valdes, bestående av:

  • Torvald Thedeen
  • Peter Buttenschön
  • Anna-Malin Karlsson
  • Sara Asp
  • Håkan Wiman
  • Marianne Knaust
  • Markus Hedström
  • Mikaela Wegler (suppleant)

Så fort alla funktioner och uppgifter bestämts kommer kontaktuppgifter upp i entréerna och på hemsidan. Tills  vidare nås styrelsen via mejlformulär på hemsidan.

Ett första beslut fattades för att justera föreningens stadgar, i enlighet med den nya lagen för ekonomiska föreningar. Utöver nödvändiga ändringar (om kallelsetid inför stämma m.m.) föreslogs en del språkliga korrigeringar samt förtydligaden och omstruktureringar. För att de nya stadgarna ska gälla krävs beslut vid ytterligare en stämma.

Nästa ordinarie infoblad planeras till slutet av juni.

Den nya styrelsens första ordinarie möte äger rum den 20 juni.