BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
27 sep 2018

Infoblad september 2018

2018-09-27 06:41

Hösten är på väg och det är snart dags för städdag. Boka in söndagen den 21 oktober från klockan 11. Då röjer vi både ute och inne och avslutar med grillning på vår innergård! Separat information kommer att anslås.

I samband med städdagen kommer vi att rensa garaget och utrymmena utanför förråden på lösa föremål. Det är inte tillåtet att förvara möbler, lådor med saker, etc. utanför förråden. Inte heller är det tillåtet att ha saker stående intill eller bakom bilarna i garagen. Vi ber alla att flytta undan sådant inför städdagen.

Av brandskyddsskäl är det inte heller tillåtet att ha dörrmattor utanför lägenhetsdörrarna.

Styrelsen vill förtydliga att det är de nya reglerna som gäller för tvättstugebokningen, nämligen att passet måste påbörjas inom 30 minuter. Efter detta är det fritt fram för någon annan att utnyttja tvättstugan. Denna regel infördes i samband med det nya låssystemet för några år sedan med syftet att tvättstugorna skulle utnyttjas bättre.

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 oktober.