BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
26 okt 2019

Nyhetsbrev oktober

2019-10-26 11:10

Stort tack till alla som deltog vid den lyckade och effektiva städdagen!

Renoveringen av vår innergård följer sin tidsplan.
Nu är innergården tömd och väderskyddet har kommit på plats.

Nu kör vi snart igång med matavfallsinsamling!
På grund av en vattenläcka i soprummet hus 20 gäller nedanstående info för tillfället enbart hus 16 och 18. Hus 20 sätter igång så fort fuktskadan är åtgärdad!

Måndagen den 18e november går vi runt och delar ut hållare och påsar. Mer utförlig information kommer också snart i ert postfack. Det kommer även ske en omfördelning av kärlen i soprummen, så att vi får plats med matavfallet.

2 st mindre kärl kommer placeras närmast utgång. Extra info om detta kommer också sättas upp i soprummen.

Byte till LED belysning i trapphus och garage pågår under denna månad.

Nästa styrelsemöte äger rum dem 27 november.

Styrelsen

6 okt 2019

Nyhetsbrev Rapport från styrelsemöte

2019-10-06 02:10

Renoveringen av vår innergård löper på enligt plan.

Några parkeringsplatser i garaget kommer behöva utrymmas ett fåtal arbetsdagar. Berörda platser kommer få en notis med mer information på sin vindruta.

Stamspolning är inbokad mellan 21-25 oktober!

Det är väldigt viktigt att ni gör er lägenhet tillgänglig under spolningen av just era stammar. Om en stam inte är tillgänglig uppkommer en extrakostnad som medlem får bekosta.

Mer info och schema kommer!

Vi byter till LED belysning i trapphus och förråd,

detta för att på sikt minska våra energikostnader.

Kom ihåg att höstens städdag är nu på söndag kl 11!

Se separat inbjudan för mer info.

Observera att det som står löst förrådskorridorerna kommer att slängas under städdagen!