BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
19 feb 2019

Infoblad februari 2019

2019-02-19 21:13

Rapport om renoveringen av innergården: Vi har anlitat Stockholms Betongkonsult för upphandling som förväntas vara klar i månadsskiftet mars/april. Arbetet påbörjas sedan så snart som möjligt. Vi återkommer med närmare tidplan.

Avfallshämtningen har setts över, och vi ska justera frekvens och antal kärl för plast och kartong. Utrymmet i soprummen är dock begränsat, så komprimera så gott ni kan!

Vårens städdag äger rum söndagen den 28 april, med start kl. 11.00. Mer information kommer.

Vi vill påminna alla bilister om att kontrollera att garagedörren går igen efter er innan ni kör väg, och att se till att inga obehöriga kommer in i garaget.

Datum för årets ordinarie stämma är bokat till den 21 maj. Motioner ska lämnas till styrelsen senast den 30 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 mars 2019.