BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
15 mar 2019

Infoblad mars 2019

2019-03-15 15:29

Information om pågående och genomfört underhåll:

  • Takbesiktning har genomförts och byte av rör har gjorts, för att undvika läckage. Ytterligare takunderhåll planeras.
  • Fläktarna till tvättstugorna i hus 16 och 18 byts under den närmsta tiden.
  • Hissarna i hus 18 och 20 har försetts med nya larmtelefoner.
  • Upphandlingen av arbetet på innergården pågår. Vi återkommer med tidplan när detta är klart.

Vårens städdag äger rum söndagen den 28 april, med start kl. 11.00 och sedvanlig grillning efteråt.

Datum för årets ordinarie stämma är bokat till den 21 maj. Motioner ska lämnas till styrelsen senast den 30 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 9 april 2019.