BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
2 jun 2019

Rapport från stämman

2019-06-02 13:16

Tisdagen den 21 maj ägde årets ordinarie föreningsstämma rum. Protokollet (där också den inledande informationsstunden sammanfattas) är nu justerat och finns på vår hemsidan. Här finns också årsredovisningen för 2018. (Övriga bilagor tillhandahålls av styrelsen.)

De viktigaste punkterna:

Tre nya styrelseledamöter valdes. Styrelsen 2019-20 består av:

  • Torvald Thedeen (hus 16)
  • Peter Buttenschön (hus 16)
  • Markus Hedström (hus 18)
  • Marianne Knaust (hus 16)
  • Jenny Risfelt (ny, hus 18)
  • Lena Silver (ny, hus 20)
  • David Lindén (ny, hus 16)
  • Mikaela Wegler (suppleant, hus 20)

Ett andra och sista beslut fattades för att justera föreningens stadgar, i enlighet med den nya lagen för ekonomiska föreningar. De nya stadgarna finns nu på hemsidan.

Stämman beslutade, i enlighet med en inlämnad motion, att införa sortering av matavfall genom extra kärl för detta i våra soprum. Information om detta kommer!

I samband med stämman informerade styrelsen om att bostadsrättsavgiften höjs från och med juli månad med 8 % och hyran för garage, extraförråd och kajakplats med 12 %. Detta för att möta förväntade ökade kostnader för föreningen.

Den nya styrelsens första ordinarie möte äger rum den 20 augusti.