BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
27 aug 2019

Nyhetsbrev augusti

2019-08-27 11:38

Nyhetsbrev augusti

Rapport från styrelsemöte.

Höstens städdag äger rum söndagen den 6 oktober, med start kl. 11.00.
Mer information kommer.

I korridorerna till våra förråd ligger det en del bråte som behöver plockas bort.
Har ni lagt något där så plocka gärna bort det igen. Det är ingen gemensam dumpningsplats.
Både korridorer och trapphus ska hållas tomma på grund av brandsäkerheten.

Den 2 september påbörjas renoveringen av vår innergård!
Mer info finns på vår hemsida och i utskickat infoblad.

Under hösten kommer vi införa kompostering i våra soprum.
Medlemmar kommer tilldelas komposteringspåsar till förbrukning.
Mer info kommer närmare implementering. 

Det är dags för en ny stamspolning i föreningen.
Stamspolningen planeras att utföras under hösten.
Mer information kommer.


Nästa styrelsemöte äger rum den 26 september.

12 aug 2019

Information angående renovering av vår innergård mellan hus 18 och 20

2019-08-12 11:21

Information angående renovering av vår innergård mellan hus 18 och 20

Bakgrund

Innergården mellan hus 18 och 20 läcker vatten ner i vårt garage. Detta har pågått en längre tid och måste åtgärdas. Fuktskador är mycket väl synliga i vårt garage (även i begränsad omfattning i garaget under).

För att komma fram till vad läckaget beror på har externa experter konsulterats.

Läckaget beror förmodligen på en kombination av skadat tätskikt och dålig avrinning.

Vad händer i höst

En entreprenör har kontrakterats för att utföra arbetet. Arbetet kommer att påbörjas den 2 september och beräknas vara slutfört innan julen 2019. Arbetet innehåller i huvudsak följande moment:

  1. Innergården kommer tömmas helt (plattor, jord, snickerier, växter, grill, boulebana, m.m.) ner till det gamla tätskiktet.
  2. Torkning, reparation av avrinning och betong, påförande av nytt tätskikt.
  3. Återställning innergård, jord, planteringar, plattor, snickerier, grill, bouleplan,…

Byggbarack, container och ’massor’ kommer att ställas rakt nedanför innergården på Mälarstrands 1 mark (som gett oss tillstånd för detta) under byggtiden.

Under en stor del av tiden som arbetet pågår kommer hela innergården att hållas väderskyddad, dvs ett tak kommer uppföras över hela innergården.

Påverkan för boende under byggtiden:

  1. Buller och transporter, begränsat till måndag – fredag dagtid.
  2. Ingen tillgång till innergården.
  3. Boende med terrass mot innergården måste senast den 25 augusti ha tagit bort alla sina utemöbler, grillar och annan lös utrustning från sina respektive terrasser.
  4. Lägenhetsfönster/dörrar mot innergården på terrassplanet och nästa plan kommer helt eller delvis att komma under tak (=väderskyddet) under byggtiden. På samma lägenheter kommer en stor del av fönster och dörrar att förseglas (förstås med hänsyn tagen till evakueringsmöjlighet vid exempelvis brand). Detta för att säkerställa att inga olyckor kan ske.

Frågor? Kontakta gärna Thorvald (ordförande) på 0708-789110.

Med vänlig hälsning,

/ Styrelsen