19 jan 2020

Nyhetsbrev januari

2020-01-19 11:37


Renoveringen av vår innergård är klar!

Besiktningen den 17 december blev godkänd.

Plantering av buskar och träd kvarstår och

kompletteras senare i vår.

Datum för årets föreningsstämma är preliminärt

bokat till den 13 maj!

Mer info om tid och plats kommer.

Du som vill engagera dig och sitta i styrelsen nästa period. Anmäl ditt intresse till valberedningen!

Maila till johan.vonessen@esh.se

Rengöring av trapphus

Under helger kommande månad kommer en mer omfattande rengöring av våra trapphus att utföras.

Den 29/1 kommer våra pelare i garaget att besiktigas.

Mer info sätts upp vid garaget närmare tillfälle

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 februari.

Styrelsen

Kalender
 • Hissmodernisering hus 16
  2022-02-09
 • Hissmodernisering hus 18
  2022-03-07
 • Hissmodernisering hus 20
  2022-03-30
 • Slutbesiktning av hissar
  2022-04-25