18 feb 2020

Nyhetsbrev februari

2020-02-18 09:06

Vårens städdag är bokad till 26 april!

Vill du skicka in en motion till årets stämma den 13 maj?

Skicka i så fall in den till styrelsen senast den 14 april.

Våra grannfastigheter har senaste tiden haft inbrottsförsök! Var extra noga med att dörrar till entréer, cykelrum och grovsoprum stängs ordentligt och släpp inte in okända.

Våra trapphus är också vår utrymningsväg vid brand! Utrymningsvägar ska hållas fria från lösa föremål och brännbart material. Exempelvis ska separata dörrmattor placeras inne i lägenheten.

Styrelsen planerar att nyttja digital kommunikation i större utsträckning. Är du osäker på om din mailadress är aktuell? Kontakta i så fall it@kraftan.styrelseproffset.se

Nästa styrelsemöte äger rum den 17 mars 2020.

Vh Styrelsen

Kalender
 • Hissmodernisering hus 16
  2022-02-09
 • Hissmodernisering hus 18
  2022-03-07
 • Hissmodernisering hus 20
  2022-03-30
 • Slutbesiktning av hissar
  2022-04-25