13 aug 2020

Nyhetsbrev augusti

2020-08-13 09:23


Rapport från styrelsemöte

Det är dags för obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Håll koll! Mer info och tid kommer snart i ditt postfack och via mail.

Det är jätteviktigt att de har tillgång till alla kanaler. Så kom ihåg att göra er lägenhet tillgänglig, antingen genom att vara hemma eller lämna nyckel i er dörrnyckeltub. Medlemmar som ej ger tillträde vid datum får bekosta återbesök.

Vill ni hjälpa till med kommande hissrenovering? Styrelsen efterlyser medlemmar med teknisk kompetens som kan hjälpa oss med kommande projekt. Anmäl intresse till styrelse@kraftan.styrelseproffset.se

Växterna på innergården behöver etableringsskötsel kommande år. Vi söker engagerade medlemmar som vill hjälpa till att vattna med jämna mellanrum, ju fler vi är som kan dela på det, ju bättre. Anmäl medverkan till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se

Vi önskar få igång en trivselgrupp i föreningen. Vill du hjälpa till att göra det trevligt så anmäl intresse till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se

Den 8 september blir ditt tv-ombud helt digitalt, ändra till digital-tv redan nu. Infolappar från Com hem kommer snart upp i trapphusen. Läs mer på www.comhem.se/digitalisering

Det har varit Inbrott i nedre garaget!
Håll gärna extra uppsikt och släpp inte in obehöriga.

söndagen den 11 oktober äger höstens städdag rum! Vi träffas klockan 11.00 mellan hus 16 och 18. Traditionsenligt avslutar vi med en grillning på innergården.

Vi ser över behovet av bilpoolen på vår samfällighet.

Nästa styrelsemöte äger rum den 15 september

// Styrelsen

Kalender
 • Hissmodernisering hus 16
  2022-02-09
 • Hissmodernisering hus 18
  2022-03-07
 • Hissmodernisering hus 20
  2022-03-30
 • Slutbesiktning av hissar
  2022-04-25