26 mar 2021

Nyhetsbrev mars 2021

2021-03-26 00:00

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har godkänts!

Tack alla medlemmar för ett bra samarbete!

Vårens städdag söndagen den 18 april kl 11.

Cykel-och barnvagnsrummen är fulla. Vi kommer att genomföra en rensning. Alla uppmanas att märka sina cyklar, vagnar m.m. inför städdagen. Mer info snart i din mail.

Vi vill även passa på att vädja till er som sällan eller aldrig använder era cyklar/vagnar att lämna plats åt dem som behöver.

Lösa föremål i trapphus och i förrådsgångar kommer att slängas.

Kan ni inte delta på städdagen just detta datum?
Hör av er om ni vill bidra på annat sätt. styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se

Städdagen avslutas med traditionell grillning på vår fina innergård.

Vi påminner om stämman den 26 maj. Motioner kan lämnas till styrelsen senast den 26 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 april 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.