29 apr 2021

Nyhetsbrev april 2021

2021-04-29 12:39

Nyhetsbrev

Rapport från styrelsemöte

Stort tack till alla som deltog på vårens städdag!

Omarkerade cyklar o.d från rensningen förvaras fram till den 18 juli mellan hus 16 och 18, sedan kommer de doneras till välgörenhet. Kontakta styrelsen snarast om din cykel hamnat här och ni vill ha den tillbaka.

Vi har noterat att ett antal lampor i trapphusen ej fungerar.
Nya är beställda och byte är på gång.

Vi har fått objudna gäster som letar sig in i våra fastigheter och bygger bo. Snälla sluta mata ekorrarna från balkongen.

Vi påminner om stämman den 26 maj. Årets stämma sker utomhus på föreningen innergård. Se kallelse för mer information.

På stämman kommer vi skriva upp en lista på de som önskar få en ny brandvarnare och denna kommer senare att beställas och levereras till medlem.

Nästa styrelsemöte äger rum i augusti 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.