11 jun 2021

Nyhetsbrev juni 2021

2021-06-11 15:35

Rapport från stämman

Onsdagen den 26 maj ägde årets ordinarie föreningsstämma rum. Protokollet finns på vår hemsida www.kraftan.se. Där finns också årsredovisningen för 2020.

Tack för en trevlig stämma trots att vi inte hade vädret på vår sida!

De viktigaste punkterna:
Fyra nya styrelseledamöter valdes in. Styrelsen 2021-2022 består av:

  • Torvald Thedeen (hus 16)
  • Marianne Knaust (hus 16)
  • Mikaela Wegler (suppleant, hus 20)
  • Max Lidgard (hus 20)
  • Martin Björgell (ny, hus 18)
  • Annika Forsberg (ny, hus 18)
  • Carl Lundberg (ny, hus 18)
  • Maria Nyberg (ny, hus 20)


Vi har två mer omfattande, kommande renoveringar i underhållsplanen.
Modernisering av hissarna ligger som nästa stora kommande projekt. Avtal med entreprenör är klart och arbetet väntas pågå under 2021-2022. Detta medför ett driftstopp på ca 3 veckor.

Ett antal garagepelare är i behov av stomförstärkning på grund av korrosionsutfällningar. Byggstart ej fastställd.

Vi vill passa på att önska er alla en härlig sommar!

Nästa styrelsemöte äger rum 17 augusti 2021.

//Styrelsen Brf kräftan 1620.