12 mar 2022

Nyhetsblad mars 2022

2022-03-12 10:04

Nyhetsblad

Rapport från styrelsemöte 7 mars

Alla hälsas välkomna till föreningens årsmöte torsdagen den 12 maj kl 18.30 på innergården eller i garaget vid dåligt väder. På föreningens hemsida finns en sida för Stämman 2022 där alla medlemmar kan logga in och använda ett särskilt formulär för att skicka en motion. Sista dagen för motioner är 30 april. Kallelse till årsmötet delas ut i brevlådorna, men förvaltningsberättelse, ekonomiredovisning och revisorernas redogörelse kommer att finnas digitalt.

Hissmoderniseringen förlöper enligt plan. För närvarande är det hissen i hus 18 som görs i ordning.

Vi påminner om städdagen söndag den 24 april. Vi träffas kl 11 på gården mellan hus 16 och hus 18 för att dela upp de olika uppgifterna. Efteråt samlas vi på innergården för enklare lunch. Detta är ett tillfälle då vi kan bekanta oss med grannar, både nya som gamla och tillsammans göra fint i våra hus och tillhörande lokaler.

// Styrelsen