BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
16 nov 2016

Infoblad november 2016

2016-11-16 08:13

Vintern är här! Vi hoppas att den är här för att stanna – kanske får vi en vit jul i år?

  • Apropå vintern så är ju också stearinljusens högsäsong här: testa gärna din brandvarnare så du vet att den funkar och tänk på att släcka dina ljus när du går hemifrån.
  • Mycket stort tack till alla medlemmar, små som stora, som var med och städade på höstens städdag! Fin uppslutning vilket gör att det går lätt och snabbt med städningen!
  • Vi vill uppmana alla våra boende att städa och plocka undan eventuella tillhörigheter från gångar utanför våra källarförråd. Om de saker/möbler som står där nu inte är borttagna senast den 31 december i år kommer dessa möbler/saker att slängas.

Det är nu snart 20 år sedan våra fina hus byggdes! Det gör att en del underhåll nu planeras för de kommande åren. Bl a ommålning om husens trappuppgångar. Vi söker nu intresserade medlemmar till en liten projektgrupp som får uppdrag att ta fram förslag på hur denna renovering ska ”designas”. Vi hoppas och tror att det kanske kan finnas tex arkitekter och/eller andra inredningsintresserade i föreningen som kanske vill vara med? Anmäl gärna ditt intresse till styrelsen.

Nästa styrelsemöte blir den 12 december.