BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
24 dec 2016

Infoblad december 2016

2016-12-24 10:29

God jul alla medlemmar!

  • Så här i juletid är många ljus tända för att öka på mysfaktorn! Vi vill uppmärksamma alla våra boende om hur viktigt det är att komma ihåg att släcka sina ljus i tid och kolla att brandvarnaren fungerar!
  • Vi kommer att ställa upp en container där du kan kasta din gamla julgran under vecka 2. Det är därmed inte ok att kasta granar i grovsoprummet. 
  • Vi vill påminna om att vi gärna ser fler intresserade medlemmar till vår projektgrupp för ommålning mm av våra trapphus. Så du som är arkitekt eller har annan professionell designbakgrund anmäl ditt intresse till styrelsen senast den 15 januari.
  • Styrelsen planerar att installera ett antal (beroende på intresse) laddningsboxar till vårt garage under våren. Du som är intresserad, under förutsättning att du har elbil, kan anmäla ditt intresse till Marie-Therese Bäcknäs mail: garaget@kraftan.styrelseproffset.se
  • Du som har glömt att ta hand om dina saker som står placerade på fel ställen tex utanför källarförråd och liknande – om du inte tagit hand om dom senast den 31 december i år kommer dom att bortföras och kastas. 
  • Kom ihåg att kolla på vår ”nya” hemsida om och när du behöver information om vår förening!
  • Nästa styrelsemöte blir den 23 januari 2017.

Vi i styrelsen vill önska alla boende Ett Riktigt Gott Nytt År!