BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
12 aug 2019

Information angående renovering av vår innergård mellan hus 18 och 20

2019-08-12 11:21

Information angående renovering av vår innergård mellan hus 18 och 20

Bakgrund

Innergården mellan hus 18 och 20 läcker vatten ner i vårt garage. Detta har pågått en längre tid och måste åtgärdas. Fuktskador är mycket väl synliga i vårt garage (även i begränsad omfattning i garaget under).

För att komma fram till vad läckaget beror på har externa experter konsulterats.

Läckaget beror förmodligen på en kombination av skadat tätskikt och dålig avrinning.

Vad händer i höst

En entreprenör har kontrakterats för att utföra arbetet. Arbetet kommer att påbörjas den 2 september och beräknas vara slutfört innan julen 2019. Arbetet innehåller i huvudsak följande moment:

  1. Innergården kommer tömmas helt (plattor, jord, snickerier, växter, grill, boulebana, m.m.) ner till det gamla tätskiktet.
  2. Torkning, reparation av avrinning och betong, påförande av nytt tätskikt.
  3. Återställning innergård, jord, planteringar, plattor, snickerier, grill, bouleplan,…

Byggbarack, container och ’massor’ kommer att ställas rakt nedanför innergården på Mälarstrands 1 mark (som gett oss tillstånd för detta) under byggtiden.

Under en stor del av tiden som arbetet pågår kommer hela innergården att hållas väderskyddad, dvs ett tak kommer uppföras över hela innergården.

Påverkan för boende under byggtiden:

  1. Buller och transporter, begränsat till måndag – fredag dagtid.
  2. Ingen tillgång till innergården.
  3. Boende med terrass mot innergården måste senast den 25 augusti ha tagit bort alla sina utemöbler, grillar och annan lös utrustning från sina respektive terrasser.
  4. Lägenhetsfönster/dörrar mot innergården på terrassplanet och nästa plan kommer helt eller delvis att komma under tak (=väderskyddet) under byggtiden. På samma lägenheter kommer en stor del av fönster och dörrar att förseglas (förstås med hänsyn tagen till evakueringsmöjlighet vid exempelvis brand). Detta för att säkerställa att inga olyckor kan ske.

Frågor? Kontakta gärna Thorvald (ordförande) på 0708-789110.

Med vänlig hälsning,

/ Styrelsen