8 dec 2021

Nyhetsblad december 2021

2021-12-08 20:27

Nyhetsblad

Rapport från styrelsemöte 6 december

För att upprätthålla en god brandsäkerhet uppmanas alla medlemmar att :

  • Hålla trapphusen fria från mattor, lyktor och annat;
  • Hålla förrådsgångarna fria från saker så att dessa är framkomliga;
  • Inte förvara annat är fordonet i garaget, dvs däck, utrustning, vätskor, takboxar m.m. får ej förvaras i garaget; och
  • Hålla levande ljus under uppsikt.

Var vänlig att lämna din gran på kommunens uppsamlingsplats, närmast till hands är Moa Martinssons torg.


Kommande hissrenovering

Vi påminner om att våra hissar skall renoveras under våren med början vecka 6. Hissarna moderniseras i tur och ordning under drygt tre veckor och kommer under arbetets gång att vara obrukbara. Detta sker enligt följande schema:

Hus 16, vecka 6 - 9 (9 februari - 4 mars)

Hus 18, vecka 10 - 13 (7 mars - 29 mars)

Hus 20, vecka 13 - 16 (30 mars - 22 april)

Slutbesiktning sker under vecka 17.


Vi i styrelsen vill också passa på att önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

// Styrelsen